Οδηγός καλλιέργειας: Καλλιέργεια κρεμμυδιών

Index:   Varieties  |  Growth stages  |  Favorable growth conditions  |  Stress factors

 

Ποικιλίες των Κρεμμυδιών

Υπάρχουν πολλά είδη βρώσιμων κρεμμυδιών που διαφέρουν σε μέγεθος, σχήμα και γεύση. Το κρεμμύδι είναι το πιο διαδεδομένο μέλος της κατηγορίας του, αντιπροσωπεύοντας τις μεγαλύτερες περιοχές καλλιέργειας και την παγκόσμια απόδοση.

Τα κρεμμύδια κατηγοριοποιούνται σε 3 κατηγορίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους στο μήκος της ημέρας:

  • Ποικιλίες μικράς φωτοπεριόδου 11-12 ώρες.
  • Ποικιλίες μέσης φωτοπεριόδου 13-14 ώρες.
  • Ποικιλίες μακράς φωτοπεριόδου 14-16 ώρες.

            

Οι ποικιλίες κρεμμυδιού διακρίνονται επίσης από το χρώμα τους, κίτρινο / καφέ, λευκό ή κόκκινο. Συνήθως οι ποικιλίες με παρόμοιο χρώμα θα έχουν τυπικά χαρακτηριστικά.

 

Στάδια ανάπτυξης κρεμμυδιού

 

 

Καλλιέργεια κρεμμυδιού – απαιτήσεις ανάπτυξης
Το κρεμμύδι έχει επιφανειακό ριζικό σύστημα θυσσανώδες, που εκτείνεται σε βάθος περίπου 30cm στο έδαφος. Όσο η ρίζα κατεβαίνει σε βάθος, τόσο η πυκνότητα της μικραίνει. Έτσι είναι σημαντικό να διατηρηθούν τα θρεπτικά και η υγρασία στην ανώτερη επιφάνεια του εδάφους. Τα εδάφη πρέπει να έχουν καλή δομή και να είναι γόνιμα έτσι ώστε να υπάρξει η μέγιστη ανάπτυξη και η απόδοση της καλλιέργειας. Οι βολβοί συλλέγονται όταν πέσουν οι κορυφές. Για τη παραγωγή βολβού το φυτό δε πρέπει να ανθίζει, διότι η ανθοφορία επηρεάζει αρνητικά τις αποδόσεις. Η ανθοφορία καθορίζεται από το μήκος της ημέρας και απαιτεί χαμηλές θερμοκρασίες (μικρότερες από 14-16°C) και χαμηλή υγρασία.

Κατάσταση σπόρου
Για την μεγιστοποίηση της ανάπτυξης και της καλής εγκατάστασης απαιτείται μια λεπτή ενοποιημένη ζώνη σπόρων. Οι σβόλοι και οι πέτρες θα επηρεάσουν την ανάπτυξη. Επιθυμητή θερμοκρασία εδάφους για τη βλάστηση είναι 15-25°C.

pH
Το pH του εδάφους για την ιδανική ανάπτυξη του κρεμμυδιού είναι 6-7. Όταν το pΗ πέσει κάτω από 5,5, η διαθεσιμότητα Μαγνησίου (Mg) και Μολυβδαινίου (Mo) στα φυτά μειώνεται και όταν το pΗ υπερβαίνει το 6,5, ο Ψευδάργυρος (Zn), το Μαγγάνιο (Mn) και ο Σίδηρος (Fe) καθίστανται ανεπαρκείς.

Οδηγός ανάλυσης εδάφους για τη διάγνωση των διαθέσιμων θρεπτικών ουσιών στο έδαφος

Διαθέσιμα επίπεδα θρεπτικών ουσιών στο έδαφος, ppm

Soil status

Phosphorus

Potassium

Zinc

Very deficient

0-5

40

0.3

Deficient

5-9

40-80

0.3-0.5

Intermediate

10-15

80-120

0.5-0.8

Sufficient

>15

>120

>0.8

 
Αναλυτική μέθοδος:
Φώσφορος – Olsen διττανθρακικό
Κάλιο – Οξύδιο του Αμμωνίου
(UC Davis 2016)
 

Άρδευση

Η καλλιέργεια του κρεμμυδιού απαιτεί 350 με 550 χιλιοστά νερού καθ’ όλη τη διάρκεια του βιολογικού της κύκλου. Συνιστάται η παροχή συχνών, ελαφρών αρδεύσεων, οι οποίες εφαρμόζονται όταν εξαντληθεί περίπου το 25% του διαθέσιμου νερού στα πρώτα 30cm χώματος. Μια συνηθισμένη πρακτική είναι η άρδευση κάθε 2 με 4 ημέρες. Η υπερβολική άρδευση μερικές φορές προκαλεί την εμφάνιση μυκητολογικών ασθενειών στη ρίζα. Η άρδευση πρέπει να διακοπεί 15 με 25 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Η άρδευση στο τέλος της καλλιέργειας μπορεί να ωψιμήσει τη συγκομιδή καθώς και να δημιουργήσει ρωγμές στο φλοιό του βολβού (cracking).

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον συντελεστή καλλιέργειας (kc) που σχετίζεται με την εξατμισοδιαπνοή (ETo) στις απαιτήσεις νερού (ETm) σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.

 

 

Stages of development

Plant date

Region

stage

initial

Crop development

Mid-season

Late

Total

Length (days)

15

25

70

40

150

April

Mediterranean

20

35

110

45

210

Oct./Jan

Arid region; California

Root depth, m

-

-

-

-

0.6

 

 

Crop coefficient, Kc.

0.7

>> 

1.05

0.75

-

 

 

( Πηγή : FAO)

 

Στρεσσογόνοι Παράγοντες

Υδατική καταπόνηση
Τα κρεμμύδια είναι ευαίσθητα στην υδατική καταπόνηση. Παρόλα αυτά τα κρεμμύδια μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μεγάλες περιόδους ξηρασίας, ενώ η διαθεσιμότητα του νερού είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και τις μεγάλες αποδόσεις καλής ποιότητας βολβού. Τα κρεμμύδια απαντούν στην υδατική καταπόνηση, μειώνοντας τους ρυθμούς της διαπνοής, της φωτοσύνθεσης και της ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του βολβού, τα κρεμμύδια είναι πιο ευαίσθητα στην υδατική καταπόνηση από τις περισσότερες καλλιέργειες. Τη περίοδο εκείνη η υδατική καταπόνηση μειώνει την απόδοση και το μέγεθος του βολβού. Σε περιόδους ξηρασίας, τα κρεμμύδια είναι πιθανό να χωρίσουν στη μέση ή να σχηματίσουν διπλούς ή και περισσότερους βολβούς.

 

Αλατότητα
Η καλλιέργεια του κρεμμυδιού είναι ευαίσθητη στην αλατότητα του εδάφους όπως απεικονίζεται στο παρακάτω πίνακα.

Conductivity (mmhos/cm)

1.2

1.8

2.8

4.3

7.5

Yield decrease

0%

10%

25%

50%

100%

 

Η ενσωμάτωση λιπασμάτων στα σαμάρια φύτευσης πριν από τη σπορά αυξάνει το επίπεδο των διαλυτών αλάτων σε ένα επίπεδο που μπορεί να βλάψει τα φυτά καθώς εμφανίζονται. Μετά την εγκατάσταση, τα κρεμμύδια μπορούν να ανεχθούν υψηλότερα επίπεδα αλατότητας. Τα προβλήματα αλατότητας μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν τοξικότητα ειδικών στοιχείων όπως το Βόριο (Β) ή το Νάτριο (Na), τα οποία συνήθως σχετίζονται με την ποιότητα του νερού άρδευσης.
Τα κρεμμύδια είναι πιο ευαίσθητα στην αλατότητα, το Νάτριο (Na) και το Bόριο (B) από το μαρούλι, το κουνουπίδι, το μπρόκολο και το λάχανο.

 

Πηγή: Shannon and Grieve (1999)

 

 

Ανταγωνισμός ζιζανίων

Το κρεμμύδι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα ζιζάνια. Για αυτό το λόγο ο έλεγχος το ζιζανίων να γίνεται απαραίτητα από τη σπορά.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με  την καλλιέργεια κρεμμυδιών; Μπορείτε πάντα να επιστρέψετε στην  λίπανση των κρεμμυδιών & στον οδηγό καλλιέργειας στο πίνακα των περιεχομένων

 

Related Articles:

NPK Fertilisers - Water Soluble Fertilizers

Plant Fertilizer & Plant Nutrition

Foliar Feeding & Foliar Fertilizer

Potassium Nitrate Fertilizers