Accessibility
 • Change text size

  • Normal Text
  • Medium Text
  • Large Text
 • Contrast

  • Black&white
  • High
  • Normal
 • Display

  • Cursor White
  • Cursor Black
 •  

Είστε εδώ

Multi-K fertilizer for growing banana trees

Μάθετε πώς να παρέχετε θρέψη στις μπανάνες με τη σωστή ποσότητα αζώτου, φωσφόρου και καλίου χρησιμοποιώντας τα λιπάσματα της Haifa

 

Φυτικός πληθυσμός: 1200-1800 ρίζωμα / Ha.
Αναμενόμενη Απόδοση: 45-50 t/Ha.
Ποσότητες στοιχείων που αφαιρούνται από το έδαφος κατά την απόδοση (Kg / Ha / έτος):
K-1500, N-500, P-70, Ca-235, Mg-155, Mn-13, Fe-5.5, Zn-1.7, B-1.4, Cu-0,55.

Συνιστώμενοι μέσες αναλογίες θρεπτικών ουσιών για την μπανανιά (Kg / ha / έτος):

N

P2O5

K2O

400-600

200-300

850-1100

Οι εφαρμογές αζώτου πρέπει να χωριστούν σε επιμέρους εφαρμογές, που κυμαίνονται από διαστήματα 1-3 μηνών σε σχετικά ξηρό κλίμα, σε κάθε 2-4 εβδομάδες σε υγρές τροπικές περιοχές. Η ουρία δεν συνιστάται για συνθήκες ξηρού εδάφους. Το νιτρικό κάλιο είναι εξαιρετικά κατάλληλο για τις μπανανιές, ειδικά επειδή τροφοδοτεί και το Ν και το Κ σε αναλογία 1:3, το οποίο αντιστοιχεί απόλυτα στις ποσότητες που αφαιρούνται κατά την απόδοση (βλ. παραπάνω).

 

Η απαίτηση φωσφόρου δεν είναι μεγάλη και τα συμπτώματα τροφοπενίας σπάνια εμφανίζονται στον αγρό. Είναι σχετικά κινητό και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στο φυτό. Το P μπορεί να υποστεί έκπλυση εάν χρησιμοποιείται στάγδην άρδευση. Υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να χρειαστούν συχνές εφαρμογές Ρ.

Το καλύτερο καθεστώς λίπανσης πρέπει να βασίζεται στην ανάλυση των φύλλων ή του εδάφους.

 

Το κάλιο αποτελεί βασικό στοιχείο στη διατροφή των μπανανιών. Η ανεπαρκής παροχή K μειώνει τη συνολική παραγωγή ξηρής ουσίας στο φυτό και την κατανομή του σε αυτό. Το όργανο που επηρεάζεται δραστικά είναι το τσαμπί. Το πιο καθολικό σύμπτωμα της έλλειψης Κ είναι η εμφάνιση πορτοκαλοκίτρινης χλώρωσης στα γηραιότερα φύλλα και ο επακόλουθος γρήγορος θάνατός τους. Άλλες επιπτώσεις είναι το μειωμένο μέγεθος των φύλλων, η καθυστέρηση στην εμφάνιση των ανθών, ο μειωμένος αριθμός φρούτων / τσαμπιών και αριθμού χεριών / τσαμπί, και ειδικότερα του μεγέθους των καρπών. Ξαφνικές ελλείψεις Κ μπορεί να συμβούν εάν οι ρυθμοί απελευθέρωσης Κ του εδάφους δεν ταιριάζουν με τις αλλαγές της εποχικής ζήτησης του Κ από το φυτό. Σε αυτές τις περιπτώσεις το φυτό μπορεί να ξεκινήσει σωστά το τσαμπί του και στη συνέχεια το σύστημα φύλλων θα καταρρεύσει ξαφνικά καθώς το Κ απομακρύνεται από τα φύλλα για να καλύψει τις ανάγκες του αναπτυσσόμενου καρπού.


Η μέθοδος εφαρμογής του καλίου είναι γενικά παρόμοια με αυτή του αζώτου, αλλά η εφαρμογή πρέπει να είναι μικρότερη στην αρχή της περιόδου ανάπτυξης και να αυξάνεται αμέσως πριν και μετά την ανθοφορία.
Η καλύτερη πρακτική λίπανσης για τις υποτροπικές περιοχές είναι να διαιρεθεί ολόκληρη την ποσότητα των λιπασμάτων με τον αριθμό των εβδομάδων άρδευσης. Τα λιπάσματα παρέχονται συνεπώς, σε εβδομαδιαίες δόσεις.

Τιμές των προτύπων των συγκεντρώσεων στοιχείων (όπως ελέγχθηκαν στον φυλλικό ιστό # 3 σε 13 ποικιλίες Cavendish).

Element

Standard

N

(%)

3.69

P

(%)

0.21

K

(%)

3.27

S

(%)

0.28

Ca

(%)

0.79

Mg

(%)

0.36

Cl

(%)

0.76

Al

(ppm)

41

Fe

(ppm)

150

Mn

(ppm)

1476

Cu

(ppm)

12.1

Zn

(ppm)

17.6

B

(ppm)

16.8

Mo

(ppm)

0.16

Nutrigation

Η συνολική ποσότητα λιπασμάτων (Kg / Ha) πρέπει να κατανεμηθεί ως εξής:

Season

Nutrient requirement

Recommended fertilizer

N

P2O5

K2O

AN

MAP

Multi-K

Spring

130-200

100-150

300-350

80-200

160-250

650-760

Summer

150-230

-

300-400

200-350

-

650-870

Autumn

120-170

100-150

250-350

90-125

160-250

550-750

Total

400-600

200-300

850-1100

370-675

320-500

1850-2380

AN = Ammonium Nitrate (34% N)
Multi-K = Potassium nitrate (13%N ; 46% K2O)
MAP = Monoammonium Phosphate  (12% N ;  61% P2O5)

Γιατί να χρησιμοποιείτε το Multi-K ™

Ευαισθησία στην αλατότητα - Η μπανανιά έχει σχετικά μέτρια αντίσταση στην αλατότητα.Όταν το έδαφος έχει συγκέντρωση διαλυτών αλάτων 100-500 ppm, η ανάπτυξη της μπανανιάς είναι ικανοποιητική.  Από τα 500 ppm, τα φυτά επηρεάζονται και από τα 1000 ppm τα φυτά παρουσιάζουν μειωμένη ανάπτυξη ή πεθαίνουν.
Απαιτείται αναλογία 1:3 (άζωτο:κάλιο) για την μπανανιά, και αυτό οποίο καθιστά το Multi-K το ιδανικό λίπασμα.


Διαφυλλική θρέψη, Μεξικό, Πηγή: Ο. Rotenberg. 21/2/97

 

Poly-Feed 20-5-30 + M.E.

Μια εταιρεία που κατέχει 1100 Ha ξεκίνησε ψεκασμό 1,5 Kg / Ha σε διαστήματα 8 ημερών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 112,5 κιλά Poly-Feed διαλύθηκαν σε δεξαμενή αεροπλάνου χωρητικότητας 1500 λίτρων (πυκνότητα 7,5%) και ψεκάστηκαν από τον αέρα.

 

Need more information about growing bananas? You can always return to the banana crop guide table of contents & banana fertilizer