Accessibility
 • Change text size

  • Normal Text
  • Medium Text
  • Large Text
 • Contrast

  • Black&white
  • High
  • Normal
 • Display

  • Cursor White
  • Cursor Black
 •  

Είστε εδώ

Οδηγός καλλιέργειας: Θρεπτικά συστατικά για το αγγούρι

Index

 1. Ανάλυση φύλλων
 2. Άζωτο (Ν)
 3. Φωσφόρος(P)
 4. Κάλιο(K)
 5. Ασβέστιο(Ca)
 6. Μαγνήσιο(Mg)
 7. Θείο(S)
 8. Μαγγάνιο(Mn)
 9. Σίδηρος(Fe)
 10. Βόριο(B)
 11. Ψευδάργυρος(Zn)
 12. Μολυβδαίνιο(Mo)
 13. Χαλκός(Cu)

 

3.1 Ανάλυση φύλλων


Η οπτική διάγνωση των διαταραχών μπορεί να συγχέεται με συμπτώματα που προκαλούνται από μη θρεπτικούς παράγοντες όπως ασθένεια, παράσιτα και χημικά. Η ανάλυση φύλλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιβεβαιώσει μια οπτική διάγνωση. Αυτό περιλαμβάνει τη χημική εξέταση των φύλλων για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν συγκεκριμένες θρεπτικές ουσίες στον φυτικό ιστό σε κανονικές συγκεντρώσεις. Αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της καταλληλότητας ενός προγράμματος λίπανσης και για την πρόβλεψη της ανάγκης για συμπληρώματα θρεπτικών ουσιών. Ένα μειονέκτημα της ανάλυσης των φύλλων είναι ότι είναι αργή, καθώς τα περισσότερα εργαστήρια θα χρειαστούν τουλάχιστον μία εβδομάδα για να επεξεργαστούν τα δείγματα και να αναφέρουν τα αποτελέσματα στον καλλιεργητή. Σε πολλές περιπτώσεις, τα εργαστήρια δεν ερμηνεύουν τα αποτελέσματα ή συνιστούν τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης.


Η ανάλυση φύλλων στα αγγούρια βασίζεται σε ένα δείγμα των νεότερων πλήρως ώριμων φύλλων (με μίσχο) στο στάδιο της πρώιμης ανθοφορίας.  Ο πίνακας 3.1 απαριθμεί τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία της έκθεσης ανάλυσης φύλλων.

 

Πίνακας 3.1: Ανάλυση φύλλων πρότυπα χαλκού για τα καλλιεργημένα σε αγρό αγγούρια (σε ξηρά ύλη των νεότερων πλήρως ώριμων φύλλων με μίσχο που λήφθηκαν στο στάδιο της πρώιμης ανθοφορίας). Πηγή: Ankerman & Large, 1992.

Nutrient

Unit

Deficient

Low

Normal

High

Excessive

Nitrogen

%

<1.8

1.8–2.5

3.5–5.5

5.5–7

>7

Phosphorus

%

<0.20

0.20–0.3

0.3–0.7

0.7–1.0

>1.0

Potassium

%

<2.0

2.0–3.0

3.0–4.0

4.0–5.0

>5.0

Calcium

%

<1.0

1.0–2.0

2.0–3.0

 

 

Magnesium

%

<0.15

0.15–0.6

0.6–1.5

1.5–2.5

>2.5

Sulfur

%

 

<0.3

0.3–1.0

 

 

Sodium

%

 

 

0–0.35

>0.35

 

Chloride

%

 

 

0–1.5

1.5–2.0

>2.0

Copper  *

mg/kg

<3

3–10

10–20

20–30

>30

Zinc *

mg/kg

<15

15–30

30–70

100–300

>300

Manganese *

mg/kg

<15

15–50

50–200

200–500

>500

Iron

mg/kg

<50

50–200

 

 

Boron

mg/kg

<20

20–30

30–70

70–100

>100

Molybdenum

mg/kg

<0.2

0.2–0.5

0.5–2.0

 

 

*Οι τιμές για τον χαλκό, τον ψευδάργυρο και το μαγγάνιο σε φύλλα ψεκασμένα με μυκητοκτόνα ή σπρέι θρεπτικών συστατικών που περιέχουν ιχνοστοιχεία δεν μπορούν να αποτελέσουν έναν αξιόπιστο οδηγό για τη διατροφική κατάσταση.

‡ Η ανάλυση φύλλων δεν αποτελεί αξιόπιστο οδηγό για την έλλειψη σιδήρου λόγω της επιφανειακής μόλυνσης με έδαφος, της ακινησίας του σιδήρου μέσα στο φυτό ή της παρουσίας φυσιολογικά αδρανούς σιδήρου εντός των ιστών.

 

 

Πίνακας 3.2: Πρότυπα ανάλυσης φύλλων για τα αγγούρια θερμοκηπίου (σε ξηρά ύλη του 3ου-5ου φύλλου από την κορυφή, Πηγή: C. de Kreif, et al., 1992.

Nutrient

Unit

Deficient

Normal

Excessive

Nitrogen

%

<1.8

4.2-5.6

 

Phosphorus

%

<0.47

0.6–0.9

 

Potassium

%

<2.35

3.2–4.5

 

Calcium

%

<1.2

2.2–2.4

 

Magnesium

%

<0.37

0.4–0.7

 

Sulfur

%

 

0.3–0.6

 

Copper 

mg/kg

<5

5–17

 

Zinc

mg/kg

<26

50–140

>300

Manganese

mg/kg

<15

55–300

>550

Iron

mg/kg

 

85–300

 

Boron

mg/kg

<43

50–76

>108

Molybdenum

mg/kg

<0.29

1.0–2.0

 

3.2 Άζωτο (Ν)

Τα περισσότερα φυτά χρειάζονται άζωτο σε μεγάλες ποσότητες. Θεωρείται γενικά ότι οδηγεί στην ανάπτυξη των φυτών. Το άζωτο παίζει σημαντικό ρόλο στη σύνθεση όλων των πρωτεϊνών στα φυτά. Δεδομένου ότι είναι ένας σημαντικός δομικός και λειτουργικός παράγοντας για κάθε φυτό, οι αποδόσεις των καλλιεργειών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα Ν στο φυτό.

Το άζωτο απαιτείται για την παραγωγή χλωροφύλλης (η πράσινη χρωστική στα φύλλα), η οποία είναι υπεύθυνη για τη μετατροπή του ηλιακού φωτός σε εκμεταλλεύσιμη φυτική ενέργεια. Επομένως, η έλλειψη αζώτου μειώνει την ικανότητα του φυτού να παγιδεύει ενέργεια μέσω της φωτοσύνθεσης. Είναι σημαντικό ότι όταν φτάσει στο στάδιο της ανθοφορίας, το φυτό να έχει αναπτυχθεί καλά βλαστικά, διαφορετικά θα έχει χαμηλή απόδοση.

 

 

3.2.1 Μορφή εφαρμογής αζώτου: νιτρικό, αμμώνιο, ουρία και αμμωνία

Η μορφή με την οποία παρέχεται το Ν είναι μείζονος σημασίας λόγω της ευαισθησίας της καλλιέργειας στην κατάσταση των σχετικών θρεπτικών ουσιών, όπως έχει αποδειχθεί σε πολλές μελέτες, τέσσερις από τις οποίες αναφέρονται εδώ:

 

 • Στην υδροπονική καλλιέργεια, η θρέψη με ΝΟ3 έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ανάπτυξη φυτών από ό,τι θρέψη με νιτρικό  αμμώνιο ή ουρία.
 • Η πρόσληψη του Κ ανεστάλη σε μεγάλο βαθμό στα φυτάρια της αγγουριάς (ποικιλία Saticoy) που τροφοδοτήθηκαν με θρεπτικό διάλυμα που περιέχει NH4 + + ΝΟ3- (λόγος 2:1), σε σύγκριση με μόνο ΝΟ3 (Εικόνα 3.1).  Επιπλέον, αυτή η μελέτη έδειξε επίσης ότι το ιόν αμμωνίου διπλασιάζει την εισροή χλωριούχου άλατος σε ρίζες και αυτό εμποδίζει την ανάπτυξη των φυταρίων.  Όπως σημειώνεται στην παράγραφο 2.2.10 (σελ. 25), το ανιόν Cl είναι ιδιαίτερα τοξικό για τα φυτάρια της αγγουριάς.
 • Η αναλογία ΝΟ3- / ΝΗ4 + επηρεάζει τη συγκέντρωση του Κ στο χυμό των φυταρίων της αγγουριάς. Όσο υψηλότερη είναι η αναλογία, τόσο υψηλότερη είναι η συγκέντρωση του Κ στο χυμό του ξύλου (Εικόνα 3.2). Μία άλλη μελέτη έδειξε ότι η περιεκτικότητα σε χλωριούχο άλας στο χυμό των φυτών αυξήθηκε σημαντικά με αύξηση του αμμωνίου.
 • Όταν το άζωτο τροφοδοτείται ως αμμωνία (NH3), τόσο οι βιομάζες των βλαστών όσο και των ριζών, η απόδοση και η περιεκτικότητα σε K μειώνονται, πιθανώς επειδή η αμμωνία προκαλεί μορφολογικές αλλαγές στις ρίζες που παρεμποδίζουν την ικανότητά τους να απορροφούν θρεπτικά συστατικά. Επιπλέον, η αμμωνία αναστέλλει επίσης την αναπνοή των ριζών, με αποτέλεσμα την καθαρή εκροή του Κ.

 

 

Nutrient

Unit

Deficient

Low

Normal

High

Excessive

Nitrogen

%

<1.8

1.8–2.5

2.5–4.5

4.5–6

>6

Εικόνα 3.1: Η επίδραση της μορφής αζώτου στην πρόσληψη K (Martinez and Cerda, 1989).

 

Εικόνα 3.2: Η επίδραση της αναλογίας ΝΟ3- / ΝΗ4 + σε θρεπτικό διάλυμα χωρίς χώμα επί της συγκέντρωσης του Κ στο χυμό των φυταρίων της αγγουριάς (ποικιλία Hyclus) (Zornoza and Carpena, 1992).

 

 

3.2.2 Τροφοπενία αζώτου

Η έλλειψη επαρκούς διαθέσιμου αζώτου προκαλεί λεύκανση των γηραιότερων φύλλων (Εικόνα 3.3), μειωμένη και καθυστερημένη ανάπτυξη, λεπτά στελέχη (Σχήμα 3.4) και παραμορφωμένους και αποχρωματισμένους καρπούς (Εικόνα 3.5). Σε σοβαρές περιπτώσεις, ολόκληρο το φυτό καταρρέει. Η τροφοπενία αζώτου μπορεί να καταστήσει την αγγουριά πολύ ευαίσθητη στην αλατότητα.

 

Εικόνα 3.3: Τυπικά συμπτώματα τροφοπενίας αζώτου σε φύλλα αγγουριάς. Στα αριστερά: Υγιή, στα δεξιά: Με τροφοπενία.

 

Εικόνα 3.4: Αριστερό: Χλωμό φυτό με πλήρως μειωμένη ανάπτυξη που δεν έχει λάβει καθόλου Ν μετά από βλάστηση. Κέντρο: Ένα υγιές φυτό. Δεξιό: Ένα φυτό που έλαβε λιγότερο N από ό,τι αυτό στο κέντρο. Τα γηραιότερα φύλλα λαμβάνουν ανοιχτό πράσινο έως κίτρινο χρώμα - αυτός ο αποχρωματισμός εξαπλώνεται στα νεότερα φύλλα μέχρι το φυτό.

 

Εικόνα 3.5: Το αγγούρι με έλλειψη αζώτου έχει ελαττωματικό σχήμα και είναι χλωρωτικό.

 

Τόσο η βλαστική ανάπτυξη όσο και η παραγωγή καρπών περιορίζονται αυστηρά όταν η παροχή αζώτου είναι ανεπαρκής. Τα φυτά εμφανίζονται χλωμά και ψιλόλιγνα. Τα νέα φύλλα είναι μικρά αλλά παραμένουν πράσινα, ενώ τα γηραιότερα φύλλα γίνονται κίτρινα και πεθαίνουν. Αν το πρόβλημα δεν διορθωθεί, το κιτρίνισμα ανεβαίνει στον βλαστό και φτάνει στα νεότερα φύλλα. Η απόδοση μειώνεται και οι καρποί είναι χλωμοί, μικροί και σφιχτοί.

 

Αντιμετώπιση

Σε καλλιέργειες σε χώμα: πλάγια εφαρμογή με 20-50 kg / ha Ν, ή εφαρμογή ανά δεκαπενθήμερο διαφυλλικής θρέψης με ουρία 2% σε μεγάλες ποσότητες. Για να αποφύγετε πιθανή καύση από το άλας στα φύλλα κατά την εφαρμογή οποιουδήποτε σπρέι διαφυλλικής θρέψης, να ψεκάζετε αργά το απόγευμα ή κατά τη διάρκεια συννεφιασμένων καιρικών συνθηκών
Για τις καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε μέσα χωρίς χώμα, χρησιμοποιήστε ένα θρεπτικό διάλυμα που περιέχει 150-200 ppm Ν.

 

3.2.3 Υπερβολικό άζωτο

Τα φυτά που λαμβάνουν ελαφρώς υπερβολικό άζωτο παρουσιάζουν υπερβολική ανάπτυξη και μαλακότερο φυτό. Τα φύλλα θα είναι πιο σκούρα πράσινα και μερικές φορές θα είναι παχιά και εύθραυστα.

Τα φυτά που λαμβάνουν πολύ άφθονο άζωτο είναι γενικά περιορισμένη ανάπτυξη και έχουν ισχυρά, παχιά στελέχη, βραχείες μεσοκόμβους, μια μάζα ψαλίδων, μικρούς πλευρικούς βλαστούς, λιγότερα άνθη και μικρούς καρπούς. Τα μεσαία και μεγάλα φύλλα γέρνουν προς τα κάτω και μαραίνονται εύκολα σε θερμές συνθήκες. Το κάψιμο των φύλλων είναι σύνηθες. Διαφανείς κηλίδες εμφανίζονται μεταξύ των φλεβών ή στα άκρα των φύλλων, οι οποίες τελικά γίνονται κίτρινες και στη συνέχεια καφέ.

 

 

Εικόνα 3.6: Τα συμπτώματα του υπερβολικού αζώτου περιλαμβάνουν τον μαρασμό και την κάμψη προς τα κάτω των γηραιότερων φύλλων, ακολουθούμενη από κίτρινες και καστανές καμένες περιοχές στα κατώτερα φύλλα.

 

Αντιμετώπιση

Ξεπλύνετε το χώμα ή το μέσο καλλιέργειας με γλυκό νερό για να απομακρύνετε το πλεονάζον λίπασμα.


3.3 Φώσφορος (Ρ)

Ο φωσφόρος είναι απαραίτητος για την κανονική ανάπτυξη των ριζών και των αναπαραγωγικών οργάνων (άνθη, καρποί, σπόροι). Ο φωσφόρος προάγει την ισχυρή πρόωρη ανάπτυξη των φυτών και την ανάπτυξη ενός ισχυρού ριζικού συστήματος. Απαιτείται μεγάλη ποσότητα διαθέσιμου φωσφόρου για την εδραίωση των αγγουριών που φυτεύτηκαν με σπόρους ή με μεταφύτευση.  Ο φωσφόρος απαιτείται για την κυτταρική διαίρεση και τον σχηματισμό μορίων που συμμετέχουν στον μετασχηματισμό ενέργειας (ADP & ATP).


Τα φυτά απαιτούν φώσφορο σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, αλλά η ζήτηση είναι μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της εδραίωσης των καλλιεργειών και στην πρώιμη ανάπτυξη των φυτών. Εάν η παροχή φωσφόρου περιοριστεί, μεταφέρεται από παλαιότερους σε νεότερους ιστούς, όπως τα φύλλα, οι ρίζες και τα σημεία ανάπτυξης. Σε μια καλλιέργεια όπως τα αγγούρια, η οποία έχει συνεχή παραγωγή νέων φυτικών και καρποφόρων ιστών, απαιτείται τακτική παροχή φωσφόρου (και άλλων στοιχείων) για να διασφαλιστεί ότι το φυτό μπορεί να διατηρήσει την ποιότητα της παραγωγής των καρπών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Για τις καλλιέργειες που καλλιεργούνται στο έδαφος, η διαθεσιμότητα P είναι συνήθως βέλτιστη όταν το pH του εδάφους είναι μεταξύ 6,0 και 6,5.

Σε όξινα εδάφη (pH <6,0), το Ρ συσχετίζεται («δεσμεύεται») με ενώσεις σιδήρου και αργιλίου που καθίστανται με αργό ρυθμό διαθέσιμες στα περισσότερα φυτά.

Στο έδαφος όπου το pΗ είναι μεγαλύτερο από 6,5, το Ρ είναι πρωτίστως συνδεδεμένο με το ασβέστιο και το μαγνήσιο. Όσο υψηλότερες είναι το pH, οι ενώσεις φωσφορικού ασβεστίου και μαγνησίου καθίστανται λιγότερο διαθέσιμες στα φυτά.

 

Πίνακας 3.4: Πρότυπα ανάλυσης φωσφόρου στα φυτά για αγγούρια που καλλιεργούνται στον αγρό (σε ξηρά ύλη)

Nutrient

Unit

Deficient

Low

Normal

High

Excessive

Phosphorus

%

<0.20

0.20–0.3

0.3–0.7

0.7–1.0

>1.0

 

 

3.3.1 Τροφοπενία φωσφόρου

Όταν τα εδάφη έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο, πρέπει να συμπληρώνονται τακτικά με λίπασμα. Για να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη παροχή φωσφόρου, πρέπει να εφαρμοστεί ένα λίπασμα P στο χώμα πριν από τη φύτευση. Επομένως, ο έλεγχος του εδάφους είναι απαραίτητος για τον καθορισμό της κατάστασης του φωσφόρου στο έδαφος και για την εκτίμηση της ποσότητας του φωσφόρου που απαιτείται (αν απαιτείται).

Τα φυτά με έλλειψη φωσφόρου έχουν αδύναμες ρίζες, μειωμένη ανάπτυξη και παράγουν μικρά, σκούρα, θαμπά, γκρι-πράσινα φύλλα (Εικόνα 3.7). Το γηραιότερο φύλλο, στη βάση του βλαστού, αλλάζει σε έντονο κίτρινο χρώμα (Σχήμα 3.8).


Ωστόσο, σε αντίθεση με την τροφοπενία αζώτου, το φύλλο ακριβώς πάνω από αυτό το φύλλο παραμένει σκούρο πράσινο (Εικόνα 3.9). Καφέ μπαλώματα εμφανίζονται μεταξύ των φλεβών στα ώριμα φύλλα. Αυτά καθίστανται καμένα και εξαπλώνονται όπου τελικά το φύλλο πεθαίνει πρόωρα. Η καρποδεσία μειώνεται, και επομένως μειώνεται και η παραγωγή έως ότου διορθωθεί η τροφοπενία.

 

Εικόνα 3.7: Αριστερό: Ένα φυτό με τροφοπενία φωσφόρου έχει μειωμένη ανάπτυξη και μικρά, σκούρα, πράσινα, θαμπά φύλλα. Δεξιό: Ένα υγιές φυτό.

 

Εικόνα 3.8: Ένα γηραιότερο φύλλο ενός φυτού με έλλειψη Ρ παρουσιάζει καφέ, καμμένα σημεία μεταξύ των φλεβών.

 

Εικόνα 3.9: Ένα φυτό με τροφοπενία Ρ. Το γηραιότερο φύλλο αυτού του φυτού μειωμένης ανάπτυξης είναι λαμπερό κίτρινο, αλλά το φύλλο πάνω του παραμένει σκούρο πράσινο.

 

Αντιμετώπιση

Μια διαλυτή πηγή φωσφόρου όπως το μονοφωσφορικό κάλιο (π.χ. Haifa MKP) μπορεί να χορηγηθεί με υδρολίπανση (Nutrigation ™) ή διαφυλλική θρέψη, για να αναζωογονήσει τις εδραιωμένες καλλιέργειες με συμπτώματα τροφοπενίας. Αυτές οι εφαρμογές θα πρέπει να επαναλαμβάνονται για το υπόλοιπο της ζωής των καλλιεργειών. Οι καλλιέργειες που καλλιεργούνται στο έδαφος δεν θα ανταποκριθούν αμέσως σε αυτές τις εφαρμογές.

Για καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε μέσα χωρίς χώμα, χρησιμοποιήστε ένα θρεπτικό διάλυμα που περιέχει 25-50 ppm P.


3.3.2 Τοξικότητα φωσφόρου

Η τοξικότητα του φωσφόρου είναι ασυνήθιστη στις καλλιέργειες που καλλιεργούνται στο έδαφος, αλλά μπορεί να προκύψει σε υδροπονικές καλλιέργειες.

 

Εικόνα 3.10: Διάφορα συμπτώματα τοξικότητας Ρ σε αγγουριά.

 

3.4 Κάλιο (Κ)

3.4.1 Ο ρόλος του καλίου στη διατροφή των αγγουριών

Το κάλιο είναι μια κύρια θρεπτική ουσία που παίζει βασικό ρόλο σε πολλές φυσιολογικές διεργασίες σε όλα τα φυτά μεταξύ των οποίων είναι και οι εξής:

 

 • Ενεργοποίηση τουλάχιστον 60 διαφορετικών ενζύμων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και τον μεταβολισμό των φυτών.
 • Ρύθμιση της υδατικής ισορροπίας του φυτού μέσω της οσμωτικής κλίσης των ριζών και της λειτουργίας των κυττάρων φρουρών των στομάτων.
 • Συμμετοχή της ενεργοποίησης πολλών ενζύμων και έλεγχος του σχηματισμού ΑΤΡ ως μέρος της φωτοσύνθεσης.
 • Ενίσχυση της μετακίνησης των θρεπτικών ουσιών μέσω του συστήματος του ξύλου και των οργανικών ενώσεων, κυρίως των υδατανθράκων, στο σύστημα του φλοιώματος από πηγή έως το σημείο συλλογής.
 • Συμμετοχή σε οποιοδήποτε σημαντικό στάδιο της σύνθεσης πρωτεϊνών.
 • Μείωση της ευαισθησίας των φυτών στις ασθένειες και στο αβιοτικό στρες.
 • Αντιμετωπίζει την αλατότητα.

Τα επαρκή επίπεδα καλίου ενισχύουν την παραγωγή και τη μεταφορά μέσω του φλοιώματος υδατανθράκων στο εσωτερικό του φυτού. Το κάλιο παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φυτών σε χαμηλές θερμοκρασίες, στην αλατότητα, στην ξηρασία και στις ασθένειες.

Κατά συνέπεια, πρέπει να παρέχονται επαρκείς ποσότητες καλίου στην καλλιέργεια για να εξασφαλιστούν άφθονα επίπεδα Κ σε όλα τα κύρια όργανα.

Η σοβαρή τροφοπενία καλίου θα καθυστερήσει τη μεταφορά σακχάρων στο φυτό, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση αμύλου στα κατώτερα φύλλα.

 

Τα αγγούρια είναι μοναδικά μεταξύ των περισσότερων καλλιεργειών όσο αφορά τις υψηλές απαιτήσεις τους σε κάλιο. Στην πραγματικότητα, η αγγουριά είναι μία από τις μοναδικές καλλιέργειες που απαιτούν περισσότερο κάλιο από ότι άζωτο (Εικόνα 3.11).

Επιπλέον, η αύξηση της έντασης της καλλιέργειας απαιτεί υψηλότερη αναλογία Κ / Ν (Πίνακας 3.5).

 


Εικόνα 3.11: Ποσοστά απορρόφησης ΝΡΚ από καλλιέργειες αγγουριών σε διάφορες συνθήκες καλλιέργειας και αποδόσεις.

 

 

Πίνακας 3.5: Ενδεικτικοί λόγοι NPK σε διάφορες συνθήκες καλλιέργειας (La Malfa, 1992)

 

Open Field

Greenhouse

Expected yield (Ton/ha)

15 – 30

120 - 300

Typical N:P:K ratio

1:0.5:1.5

1:0.5:2

Οι υψηλές συγκεντρώσεις Κ βρίσκονται σε διάφορα μέρη του φυτού και χρησιμεύουν ως μέθοδος για την αξιολόγηση της θρεπτικής κατάστασης των καλλιεργειών. Σε βάση συνόλου των οργάνων, το κάλιο γενικά κατανέμεται εξίσου μεταξύ των ριζών και των βλαστών.

 

 

Πίνακας 3.6: Πρότυπα καλίου ανάλυσης φύλλων για αγγούρια αγρού (σε ξηρά ύλη των νεότερων πλήρως ώριμων φύλλων με μίσχο που λαμβάνεται στο στάδιο της πρώιμης ανθοφορίας).

 

Nutrient

Unit

Deficient

Low

Normal

High

Excessive

Potassium (K)

%

<2.0

2.0–3.0

3.0–4.0

4.0–5.0

>5.0

Τα κανονικά επίπεδα στο χυμό των μίσχων είναι 3.500 - 5.000 ppm K.

Η συσσώρευση Κ σε στελέχη, μίσχους και φύλλα συσχετίζεται με την καμπύλη ανάπτυξης αυτών των οργάνων. Αυτό υποδηλώνει έναν μηχανισμό που εξισορροπεί την πρόσληψη και απελευθέρωση του K. Το Κ συσσωρεύεται ταχέως σε κάθε φύλλο κατά τη διάρκεια της πρώιμης φάσης ανάπτυξής του (Εικόνα 3.12). Η συνολική ζήτηση των φύλλων του φυτού δημιουργεί επομένως μια σιγμοειδή αυξητική καμπύλη.

 

 

 

3.4.2 Το κάλιο ενισχύει την απόδοση της αγγουριάς.

α) Χωρίς έδαφος σε σάκους τύρφης, κάλιο που εφαρμόζεται με υδρολίπανση

Έχει αποδειχθεί σαφώς η θετική επίδραση της λίπανσης με κάλιο στις αποδόσεις της αγγουριάς. Όταν καλλιεργούνται σε σάκους τύρφης, ένα επίπεδο καλίου 50 mg / l ως υγρή τροφή μέσω υδρολίπανσης οδηγεί σε μια μέση απόδοση 9,98 kg / αγγουριά.

Η απόδοση αυξήθηκε κατά 91% στα 19,1 kg / φυτό όταν η στάθμη καλίου αυξήθηκε από 50 σε 250 mg / l (Εικόνα 3.13).

 

Εικόνα 3.13: Η επίδραση του υδρολιπασμένου K στην απόδοση της αγγουριάς που καλλιεργείται χωρίς έδαφος (ποικιλία  Femdam), (Adams et al., 1992).

 

Μια άλλη μελέτη έδειξε μια σαφή θετική απόκριση της παραγωγικότητας της αγγουριάς στη θρέψη με κάλιο των φυτών. Ο συνολικός αριθμός των μονάδων καρπών αυξήθηκε κατά 15% ως αποτέλεσμα της ελαφράς αύξησης με επιπλέον 100 ppm σε καλλιέργειες με κάλιο.

 

β) Ανοιχτός αγρός, πλευρική εφαρμογή καλίου

Μια πολύ παρόμοια ανταπόκριση λήφθηκε επίσης σε συνθήκες ανοικτού αγρού.  Η έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών και έδειξε αξιοσημείωτη θετική αντίδραση της απόδοσης των αγγουριών σε εντατική λίπανση με κάλιο (Εικόνα 3.14).

 

Εικόνα 3.14: Επίδραση της πλευρικής λίπανσης με Κ στην απόδοση των αγγουριών που καλλιεργούνται στο αγρό (ποικιλία Poinsett), (Forbes και White, 1986).

 

 

3.4.3 Το κάλιο ενισχύει την ανθεκτικότητα στην νόσο του αγγουριού

Το κάλιο έχει ένα πολύ γνωστό αποτέλεσμα τόσο της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των φυτών στα παθογόνα όσο και της μείωσης της επιρροής της μόλυνσης. Τα ακόλουθα αποτελέσματα έχουν αναφερθεί για τα αγγούρια στο πλαίσιο αυτό:

 

 • Το κάλιο μειώνει την επίδραση της γωνιακής κηλίδας φύλλων (Angular Leaf Spot) που προκαλείται από το Pseudomonas lachrymans.
 • Η γκρίζα μούχλα των καρπών που προκαλείται από το Botrytis cinerea μειώνεται κατά 27% - 33% με την εφαρμογή του συμπληρωματικού K σε παρθενοκαρπικά αγγούρια που αναπτύσσονται σε σήραγγες.
 • Η διαφυλλική θρέψη με διαλύματα αλάτων καλίου έχει δείξει ότι ελέγχει την ερυσίβη που προκαλείται από το Sphaerotheca fuliigiena (Εικόνα 3.15). Οι ερευνητές υποθέτουν ότι η διαφυλλική θρέψη παράγει συστημικά επαγόμενη αντίσταση.

 


Εικόνα 3.15 Α: Πάνω: Ένα φύλλο αγγουριού που έχει μολυνθεί βαριά από το ερυσίβη.

 


Εικόνα 3.15 B: Φύλλα από παρακείμενα φυτά που έχουν υποστεί λίπανση με Multi-K ™.

 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.16 καταδεικνύουν τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα της μείωσης της βλάβης στα αγγούρια από αυτόν τον μύκητα κατόπιν ψεκασμού με νιτρικό κάλιο (π.χ. Multi-K ™).

 

Εικόνα 3.16: Η επίδραση των διαφυλλικών ψεκασμών με Multi-K ™ στην ερυσίβη στα αγγούρια (ποικιλία Delila), (Reuveni et al., 1996)

 

Μία αξιοσημείωτα αυξημένη αντοχή φυτών αγγουριού (ποικιλία  Corona) σε μόλυνση από Pythium ultimum προκλήθηκε από βελτιωμένη θρέψη με κάλιο. Η πυκνότητα ξηρού βάρους των βλαστών αυξήθηκε κατά 20%, το ξηρό βάρος των ριζών κατά 28%, και ο αριθμός των καρπών κατηγορίας 1 κατά 71%.

 

 

3.4.4 Συμπτώματα τροφοπενίας καλίου

Η τροφοπενία του καλίου θα λάβει χώρα όταν η συγκέντρωση του K πέσει κάτω από 3.000 ppm στο χυμό του μίσχου ή κάτω από 3.5% στο ξηρό βάρος του φυλλικού ιστού των φύλλων. Αυτή η τροφοπενία μπορεί να αναπτυχθεί όταν τα αγγούρια καλλιεργούνται στο έδαφος και δεν είναι διαθέσιμο επαρκές Κ στο φυτό κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης, όπως απαιτείται από το φυτό.

 

Οι τροφοπενίες θα αναπτυχθούν πολύ γρήγορα σε καλλιέργειες χωρίς χώμα εάν δεν διατηρείται επαρκής ποσότητα καλίου τακτικά στο διάλυμα άρδευσης.

 

 • Τα συμπτώματα της τροφοπενίας καλίου εμφανίζονται αρχικά στα γηραιότερα φύλλα. Τυπικά, η χλώρωση εμφανίζεται για πρώτη φορά στα περιθώρια των φύλλων και, στη συνέχεια, επηρεάζεται η ενδοφλέβια περιοχή. Τα συμπτώματα προχωρούν από τη βάση προς την κορυφή του φυτού. Το κιτρίνισμα και το κάψιμο των γηραιότερων φύλλων αρχίζει στις άκρες και τελικά εξαπλώνεται μεταξύ των κύριων φλεβών προς το κέντρο του φύλλου (Εικόνα 3.17).
 • Τα συμπτώματα των φύλλων συνοδεύονται από μη φυσιολογική ανάπτυξη των καρπών, συχνά με καφέ χρώμα ή με κηλίδες.
 • Το φυτό έχει μειωμένη ανάπτυξη με μικρούς μεσοκόμβους και μικρά φύλλα.

 


Εικόνα 3.17: Το φυτό με τροφοπενία καλίου έχει κίτρινα καμένα φύλλα, τα οποία μετατρέπονται σε ξηρά και εύθρυπτα.

 

 
Εικόνα 3.18: Τυπικά συμπτώματα τροφοπενίας καλίου όπως παρουσιάζεται στα φύλλα.

 

Η τροφοπενία του καλίου επηρεάζει τη ρύθμιση του νερού στο φυτό επηρεάζοντας την σπαργή των κυττάρων και το άνοιγμα και το κλείσιμο των στομάτων - επομένως, οι καλλιέργειες με τροφοπενία είναι επιρρεπείς σε μαρασμό.

Καθώς το κάλιο είναι κινητό στο φυτό, μετακινείται στα νεότερα φύλλα όταν οι προμήθειες είναι περιορισμένες.

Παρόλο που η ανάπτυξη φυτών με τροφοπενία μπορεί να μην είναι σοβαρά εξασθενημένη, η απόδοση και η ποιότητα των καρπών συχνά μειώνονται σημαντικά. Οι καρποί μπορεί να μην επεκτείνονται πλήρως στο άκρο του στελέχους, αν και θα φουσκώσουν στο άκρο, ένα σύμπτωμα που προκαλείται επίσης από το στρες του νερού (Εικόνα 3.19).

 

Εικόνα 3.19: Οι καρποί αποτυγχάνουν να επεκταθούν στο άκρο του στελέχους.

 

Αντιμετώπιση

 • Σε μεσαία ή βαριά εδάφη, όπου η μετακίνηση του καλίου είναι σχετικά αργή, το νιτρικό κάλιο (π.χ. Multi -Κ ™ σε μορφή κόκκων θα πρέπει να ενσωματωθεί στο έδαφος πριν από τη φύτευση. Μια πρόωρη δοκιμή του εδάφους μπορεί να πραγματοποιηθεί για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης αναλογίας.
 • Σε αμμώδη εδάφη, όπου αναμένεται γρήγορη απόκριση σε λιπάσματα καλίου, η πλευρική εφαρμογή διαλυτού Multi-K ™, μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη αποκατάσταση της τροφοπενίας.
 • Το Nutrigation ™ (υδρολίπανση) που τροφοδοτεί με διαλυτό Multi-K ™ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την θεραπεία μιας καλλιέργειας με τροφοπενία.
 • Οι ψεκασμοί φυλλώματος με διαλυτό Multi-K ™ ή Poly-Feed ™ είναι αποτελεσματικοί και μπορούν να θεραπεύσουν την τροφοπενία K σε σύντομο χρονικό διάστημα (βλ. σελίδες 90-91).
 • Για τις καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε μέσα χωρίς χώμα, χρησιμοποιήστε ένα θρεπτικό διάλυμα που περιέχει 150-200 ppm K.

Μην εφαρμόζετε με υπερβολή τα λιπάσματα καλίου, ειδικά σε ελαφρό έδαφος ή σε συστήματα χωρίς χώμα, καθώς το υπερβολικό Κ προκαλεί τροφοπενία Ν στα φυτά και μπορεί να επηρεάσει την πρόσληψη άλλων κατιόντων όπως Mg και Ca.

 

 

3.4.5 Διασυνδέσεις μεταξύ καλίου και άλλων θρεπτικών συστατικών

 • Ένα πάνω από το βέλτιστο επίπεδο είτε καλίου είτε αζώτου μπορεί να προκαλέσει ή να εντείνει μια τροφοπενία φωσφόρου.
 • Μια πάνω από το βέλτιστο στάθμη καλίου μπορεί να προκαλέσει τροφοπενία Mg και να μειώσει τις αποδόσεις στις αγγουριές που καλλιεργούνται σε τύρφη.
 • Μια αναλογία K / Ca 1,33 βρέθηκε ως η βέλτιστη για το θρεπτικό διάλυμα, για τις αγγουριές που καλλιεργούνται στο θερμοκήπιο σε άμμο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες επιτεύχθηκαν υψηλότερες αποδόσεις και υψηλότερη πρόσληψη Ca.
 • Η έλλειψη καλίου μπορεί να προκαλέσει ή να επιταχύνει την τροφοπενία σιδήρου και να ενισχύσει τη συσσώρευση αζώτου.

 

3.5 Ασβέστιο (Ca)

Το ασβέστιο διαδραματίζει βασικό ρόλο στη δομή και τη λειτουργία των κυτταρικών μεμβρανών και στη δύναμη των κυτταρικών τοιχωμάτων. Το ασβέστιο επίσης μειώνει την ευαισθησία των φυτών σε ασθένειες. Οι περισσότερες ασθένειες που σχετίζονται με το ασβέστιο των καλλιεργειών προκαλούνται από τις δυσμενείς συνθήκες ανάπτυξης και όχι από την ανεπαρκή προσφορά ασβεστίου στις ρίζες. Οι ταχέως αναπτυσσόμενες καλλιέργειες σε συνθήκες θερμού ανέμου κινδυνεύουν περισσότερο. Ανεπάρκειες μπορεί επίσης να αναπτυχθούν όταν τα αγγούρια αναπτύσσονται γρήγορα υπό συνεχείς υγρές συνθήκες, όπως σε ένα θερμοκήπιο. Άλλοι παράγοντες που συνεισφέρουν είναι η υπερπλήρωση του εδάφους με νερό, η αλατότητα του εδάφους, η υψηλή παροχή καλίου ή αμμωνίου και οι ριζικές ασθένειες.

 

Το ασβέστιο μετακινείται στο ρεύμα της μεταφοράς του φυτού και εναποτίθεται κυρίως στα γηραιότερα φύλλα.

Ανεπάρκειες εντοπίζονται στα νεότερα φύλλα και στα σημεία ανάπτυξης, τα οποία έχουν χαμηλά ποσοστά διαπνοής. Τα αναδυόμενα φύλλα εμφανίζονται καμένα και παραμορφωμένα και μπορεί να γέρνουν προς τα κάτω επειδή τα περιθώρια των φύλλων δεν έχουν επεκταθεί πλήρως (Εικόνα 3.20). Τα ώριμα και τα γηραιότερα φύλλα παραμένουν γενικά ανεπηρέαστα. Με μια σοβαρή τροφοπενία, τα άνθη μπορούν να σταματήσουν να αναπτύσσονται και τυχόν ανεπτυγμένο σημείο μπορεί να πεθάνει. Οι καρποί από φυτά με τροφοπενία ασβεστίου είναι μικρότεροι και άγευστα και μπορεί να αποτύχουν να αναπτυχθούν κανονικά στο άκρο του ανθού.

 

Εικόνα 3.20: Τα νεαρότερα φύλλα φυτών με τροφοπενία ασβεστίου γέρνουν προς τα κάτω και οι άκρες τους καίγονται.

 

Εικόνα 3.21: Φύλλα αγγουριάς με τροφοπενία ασβεστίου.

 

 

Πίνακας 3.7: Πρότυπα ασβεστίου για την ανάλυση φύλλων σε καλλιεργημένες αγγουριές (στην ξηρά ύλη των νεότερων πλήρως ώριμων φύλλων με μίσχο που λαμβάνεται στο στάδιο της πρώιμης ανθοφορίας).

Nutrient

Unit

Deficient

Low

Normal

High

Excessive

Calcium

%

<1.0

1.0–2.5

2.5–5.0

 

 

Θεραπεία της τροφοπενίας ασβεστίου

Απαιτείται η εφαρμογή ασβέστη σε όξινα εδάφη και η μείωση της χρήσης λιπασμάτων με βάση το αμμώνιο για να αποφευχθεί η ανεπαρκής διαθεσιμότητα ασβεστίου στο έδαφος.

Η υπάρχουσα βλάβη από την τροφοπενία ασβεστίου μπορεί να μειωθεί με τακτικούς ψεκασμούς με πλήρως διαλυτό νιτρικό ασβέστιο (15,5-0-0 + 26,5 CaO), π.χ. Haifa Cal, στα 800g / 100L).

Για καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε μέσα χωρίς χώμα, χρησιμοποιήστε ένα θρεπτικό διάλυμα που περιέχει πλήρως διαλυτό νιτρικό ασβέστιο (15,5-0-0 + 26,5 CaO), π.χ.HaifaCal με αναλογία 150-200 ppm Ca. Διατηρήστε την αγωγιμότητα του νερού στο μέσο ανάπτυξης κάτω από 2 dS / m καθώς η επίπτωση της τροφοπενίας αυξάνεται με την αύξηση της αγωγιμότητας.

Το υπερβολικό Ca μπορεί να είναι προβληματικό όταν καλλιεργούνται αγγουριές σε ασβεστολιθικά εδάφη. Το υψηλό Ca στο έδαφος προκαλεί συνήθως υψηλό pH, το οποίο στη συνέχεια κατακρημνίζει πολλά από τα μικροθρεπτικά συστατικά, έτσι ώστε αυτά να μην είναι διαθέσιμα στο φυτό, ενώ μπορεί επίσης να παρέμβει στην απορρόφηση του Mg.


3.6 Μαγνήσιο (Mg)

Το μαγνήσιο είναι ένα κεντρικό συστατικό του μορίου της χλωροφύλλης, οπότε ο βασικός του ρόλος στη διαδικασία φωτοσύνθεσης είναι ξεκάθαρος. Εδάφη με τροφοπενία μαγνησίου μπορούν να βρεθούν σε χονδρόκοκκα εδάφη σε υγρές περιοχές και ειδικά σε ελαφρά, αμμώδη, όξινα εδάφη σε περιοχές με υψηλότερες βροχοπτώσεις. Η τροφοπενία μαγνησίου μπορεί να προκληθεί επίσης από μεγάλες αναλογίες λιπασμάτων καλίου, αμμωνίου ή ασβεστίου (μεγάλα ποσοστά ασβέστη). Τα συμπτώματα είναι πιο πιθανό να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του κρύου καιρού ή σε βαρύ υγρό έδαφος, όταν οι ρίζες είναι λιγότερο δραστήριες

 

Η τροφοπενία μαγνησίου προκαλεί κιτρίνισμα των γηραιότερων φύλλων. (Βλέπε Εικόνες 3.22 & 3.23.) Το σύμπτωμα ξεκινάει από τις κυριότερες φλέβες, οι οποίες διατηρούν ένα στενό πράσινο περίγραμμα. Ένα ελαφρύ έγκαυμα θα αναπτυχθεί στις κίτρινες περιοχές εάν η τροφοπενία είναι σοβαρή.

Οι αποδόσεις καρπών μειώνονται.

 

Εικόνα 3.22: Το κίτρινο χρώμα ανάμεσα στις μεγαλύτερες φλέβες των γηραιότερων φύλλων (αριστερά) μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό καφέ μαύρισμα (δεξιά). Τα νεώτερα φύλλα (επάνω) επηρεάζονται λιγότερο.

 

Εικόνα 3.23: Κίτρινο και ελαφρύ μαύρισμα σε γηραιότερα φύλλα με τροφοπενία μαγνησίου.

 

Πίνακας 3.8: Πρότυπα μαγνησίου για την ανάλυση φύλλων σε καλλιεργημένα αγγούρια (στην ξηρά ύλη των νεότερων πλήρως ώριμων φύλλων με μίσχο που λαμβάνεται στο στάδιο της πρώιμης ανθοφορίας).

 

Nutrient

Unit

Deficient

Low

Normal

High

Excessive

Magnesium

%

<0.15

0.15–0.3

0.3–1.5

1.5–2.5

>2.5

 

Αντιμετώπιση

 • Ενσωματώστε σε ανεπαρκή εδάφη πριν τη φύτεψη οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες ορυκτές ουσίες που είναι πλούσιες σε μαγνήσιο:
  – Μαγνησίτης(MgCO3 - 28.8 % Mg, or 47.8 % MgO), at 300 kg/ha.
  – Δολομίτης(CaMg(CO3)2 21.7 % Ca, or 30.4% CaO, and 3.2 % Mg, or 21.96% MgO), at 800 kg/ha.
 • Η τροφοπενία μιας τρέχουσας καλλιέργειας μπορεί να διορθωθεί με διαφυλλική θρέψη με πλήρως διαλυτό νιτρικό μαγνήσιο ανά δεκαπενθήμερο (11-0-0+16 MgO), π.χ. Magnisal ™ στα 2 kg / 100 L) σε όγκο 500-1000 L / ha.
 • Για καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε μέσα χωρίς χώμα, χρησιμοποιήστε το Magnisal ™ σε θρεπτικό διάλυμα που περιέχει 30 ppm Mg.

 

3.7 Θείο (S)

Η κύρια λειτουργία του θείου στο φυτό είναι ως βασικό συστατικό των βασικών αμινοξέων κυστίνη, κυστεΐνη και μεθειονίνη, ενώ συμμετέχει στη σύνθεση και τη λειτουργία πολλών συνενζύμων.

 

Οι βιταμίνες θειαμίνη και βιοτίνη χρησιμοποιούν θείο, επομένως αυτό το στοιχείο παίζει βασικό ρόλο στο μεταβολισμό των φυτών. Ως εκ τούτου, η τροφοπενία θείου θα οδηγήσει σε ελλιπείς πρωτεΐνες, με τρόπο που μοιάζει με τροφοπενία αζώτου. Όμως, καθώς το θείο έχει χαμηλή κινητικότητα στο φυτό, τα συμπτώματα τροφοπενίας του θα εμφανίζονται πρώτα στα νεαρά σχηματισμένα, νεαρά φύλλα, σε αντίθεση με την τροφοπενία αζώτου.

Το θείο είναι γενικά παρόν σε επαρκείς ποσότητες στα αγγούρια που καλλιεργούνται στο έδαφος και λαμβάνουν θειικά άλατα καλίου ή μαγνησίου.

 

Όταν εμφανίζεται τροφοπενία θείου, εμφανίζεται γενικά κιτρίνισμα ολόκληρου του φυλλώματος, ειδικά - στη νέα ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί από παρόμοια συμπτώματα που παράγονται από τροφοπενία σιδήρου και μαγγανίου. Όπως και στην έλλειψη θείου, οι φλέβες των φύλλων δεν παραμένουν πράσινες, αλλά το έλασμα των φύλλων εμφανίζει ένα θαμπό ομοιόμορφο κίτρινο χρώμα.

 

Τα επίπεδα θείου σε υδροπονικά διαλύματα μπορεί να κυμαίνονται από 20-200 ppm, επειδή οι απαιτήσεις του φυτού για αυτό το στοιχείο αρκετά ευέλικτες μεταξύ μιας αρκετά ευρείας κλίμακας.

 

 

Πίνακας 3.9: Πρότυπα θείου για την ανάλυση φύλλων σε αγγούρια που καλλιεργούνται στον αγρό (στη ξηρά ύλη των νεότερων πλήρως ώριμων φύλλων με μίσχο που λαμβάνεται στο στάδιο της πρώιμης ανθοφορίας).

Nutrient

Unit

Deficient

Low

Normal

High

Excessive

Sulfur

%

 

<0.3

0.3–2.0

2.0-4.0

 

Το υπερβολικό θείο στο έδαφος (σπάνια) μπορεί να προκαλέσει πρόωρη πτώση των φύλλων.

 

3.8 Μαγγάνιο(Mn)

Η λειτουργία του μαγγανίου στο φυτό συνδέεται στενά με τη λειτουργία του σιδήρου, του χαλκού και του ψευδαργύρου ως καταλύτες ενζύμων. Το μαγγάνιο χρειάζεται για τη φωτοσύνθεση, την αναπνοή, την αφομοίωση των νιτρικών αλάτων και την παραγωγή της φυτικής ορμόνης αυξίνη.

Χωρίς μαγγάνιο, το υπεροξείδιο του υδρογόνου συσσωρεύεται στα κύτταρα και τα βλάπτει. Όπως και ο σίδηρος, το μαγγάνιο είναι ακίνητο μέσα στο φυτό, ενώ συσσωρεύεται κυρίως στα κατώτερα φύλλα.

Οι τροφοπενίες είναι πιο πιθανές σε ασβεστολιθικά ή αλκαλικά εδάφη ή σε εδάφη με υπερβολική ποσότητα ασβέστη. Η διαθεσιμότητα είναι υψηλή σε όξινα εδάφη.
Οι φλέβες των μεσαίων έως των ανώτερων φύλλων των φυτών με τροφοπενία μαγγανίου παραμένουν πράσινες, ενώ το υπόλοιπο φύλλο γίνεται ομοιόμορφο ανοιχτό πράσινο έως κίτρινο.  (Βλ. Εικόνα 3.24.)

 

 

Εικόνα 3.24: Τυπική έγχρωμη αντίθεση μεταξύ των φλεβών και του υπόλοιπου του ελάσματος των φύλλων αγγουριάς μέσης έως ανώτερης τροφοπενίας θείου.

 

 

Πίνακας 3.10: Πρότυπα μαγγανίου για την ανάλυση φύλλων για καλλιεργημένες αγγουριές (στην ξηρά ύλη των νεότερων πλήρως ώριμων φύλλων με μίσχο που λαμβάνεται στο στάδιο της πρώιμης ανθοφορίας).

Nutrient

Unit

Deficient

Low

Normal

High

Excessive

Manganese *

mg/kg

<15

15–60

60–400

400–500

>500

 

Αντιμετώπιση

 • Ψεκάστε το φύλλωμα με θειικό μαγγάνιο (100 g / 100 L).
 • Για καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε μέσα χωρίς χώμα, χρησιμοποιήστε ένα θρεπτικό διάλυμα που περιέχει 0,3 ppm Μn.

 

Τοξικότητα μαγγανίου

 • Βρέθηκε υπό ισχυρά όξινες συνθήκες.
 • Εμφανίζονται πολυάριθμα μικρά κόκκινα-καφέ σημεία μεταξύ των φλεβών των γηραιότερων φύλλων και στους μίσχους των φύλλων των φυτών με περίσσεια μαγγανίου (Εικόνα 3.25). Με τον καιρό, ο ιστός γύρω από κάθε σημείο γίνεται χλωρωτικός, και τα γηραιότερα φύλλα γίνονται χλωμά και γερνούν πρόωρα.
 • Η τοξικότητα του μαγγανίου μπορεί να παρουσιαστεί με μείωση της ανάπτυξης.
 • Οι αγγουριές δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην περίσσεια μαγγανίου και οι συγκεντρώσεις των ιστών μπορεί να είναι σχετικά υψηλές πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων τοξικότητας.
 • Η τοξικότητα του μαγγανίου μπορεί να προκαλέσει τροφοπενία σιδήρου.


Εικόνα 3.25: Εμφανίζονται μικρά κοκκινωπές κηλίδες ανάμεσα στις φλέβες των γηραιότερων φύλλων των φύλλων αγγουριάς με περίσσεια Mn.

 

Αντιμετώπιση

Η τοξικότητα του μαγγανίου στις καλλιέργειες που καλλιεργούνται στο έδαφος συνδέεται με όξινες συνθήκες και υπερπλήρωση του εδάφους με νερό.

Ως εκ τούτου, η διόρθωση περιλαμβάνει την ασβέστωση και τη βελτίωση του προγραμματισμού αποστράγγισης και άρδευσης.


3.9 Σίδηρος (Fe)

Ο σίδηρος χρειάζεται για την παραγωγή χλωροφύλλης και την ενεργοποίηση πολλών ενζύμων, ειδικά εκείνων που συμμετέχουν στη φωτοσύνθεση και την αναπνοή. Ο σίδηρος είναι ακίνητος στο φυτό.

Οι τροφοπενίες του σιδήρου είναι πιο πιθανές σε αλκαλικά ή ασβεστολιθικά εδάφη και μπορούν να προκληθούν από υπερβολική ασβέστωση, κακή αποστράγγιση ή υψηλές συγκεντρώσεις μεταλλικών ιόντων στο έδαφος ή σε θρεπτικό διάλυμα. Η διαθεσιμότητα σιδήρου μειώνεται σε pH άνω του 7. Η τοξικότητα του μαγγανίου μπορεί να προκαλέσει τροφοπενία σιδήρου.

Η τροφοπενία σιδήρου προκαλεί μια ομοιόμορφη ανοιχτοπράσινη χλώρωση των νεότερων φύλλων της αγγουριάς - όλα τα υπόλοιπα φύλλα παραμένουν σκούρα πράσινα. Αρχικά, οι φλέβες παραμένουν πράσινες, πράγμα που δίνει ένα μοτίβο σαν δίχτυ. Εάν η τροφοπενία είναι σοβαρή, οι μικρές φλέβες επίσης εξασθενίζουν και τα φύλλα μπορεί τελικά να καούν, ειδικά αν εκτίθενται σε έντονο ηλιακό φως.

 

 

Εικόνα 3.26: Τα μικρότερα φύλλα (αριστερά και στο κέντρο) με ανοιχτό πράσινο έως κίτρινο χρώμα με πράσινες φλέβες.

 Σε σοβαρές περιπτώσεις (κέντρο) τροφοπενίας σιδήρου, οι μικρότερες φλέβες επίσης ξεθωριάζουν, και τα επηρεασμένα φύλλα εμφανίζονται με ανοιχτό κίτρινο έως λευκό χρώμα.

 

 

Εικόνα 3.27: Τα συμπτώματα ανοιχτού πράσινου χρώματος εμφανίζονται πρώτα στα νεαρά φύλλα.

 

Αντιμετώπιση

Η καλύτερη μακροπρόθεσμη δράση είναι να διορθωθούν τα χημικά και φυσικά προβλήματα του εδάφους. Η καλή αποστράγγιση και ο αερισμός του εδάφους ευνοούν τη διαθεσιμότητα του σιδήρου.


Για τη θεραπεία των συμπτωμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφυλλικοί ψεκασμοί θειικού σιδήρου (150 g / 100 L), αλλά τα συμπτώματα θα επιστραφούν αν διακοπεί η χρήση των ψεκασμών.

Για καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε μέσα χωρίς χώμα, χρησιμοποιήστε ένα θρεπτικό διάλυμα που περιέχει 2-3 ppm Fe. Τα χηλικά σύμπλοκα σιδήρου είναι γενικά λιγότερο πιθανό να κατακρημνιστούν υπό αλκαλικές συνθήκες και κανονικά προτιμώνται σε υδροπονικά διαλύματα.

 

Πίνακας 3.11: Πρότυπα ανάλυσης σιδήρου για φύλλα αγγουριών που καλλιεργούνται στον αγρό (στην ξηρά ύλη των νεότερων πλήρως ώριμων φύλλων με μίσχο που λήφθηκε στο στάδιο της πρώιμης ανθοφορίας).

Nutrient

Unit

Deficient

Low

Normal

High

Excessive

Iron

mg/kg

 

<50

50–300

 

 

‡ Η ανάλυση φύλλων δεν αποτελεί αξιόπιστο οδηγό για την έλλειψη σιδήρου λόγω της επιφανειακής μόλυνσης με έδαφος, της ακινησίας του σιδήρου μέσα στο φυτό ή της παρουσίας φυσιολογικά αδρανούς σιδήρου εντός των ιστών.

 

Η τοξικότητα κατά του σιδήρου θα αποκαλυφθεί με το χάλκινο χρώμα των φύλλων παράλληλα με την εμφάνιση μικρών  καφέ κηλίδων.

 

3.10 Βόριο (Β)

Το βόριο είναι σημαντικό στη ρύθμιση της ανάπτυξης των κυττάρων και στην επικονίαση. Το σύνολο των σπόρων και η ανάπτυξη των καρπών επηρεάζονται από την τροφοπενία. Τα φυτά έχουν σχετικά ακριβείς απαιτήσεις για βόριο και το περιθώριο μεταξύ έλλειψης και περίσσειας είναι ιδιαίτερα στενό. Για παράδειγμα, στα μίνι αγγούρια, επιθυμητή είναι η συγκέντρωση βορίου σε φύλλα 30-70 μg / g, αλλά η τροφοπενία εμφανίζεται σε λιγότερο από 20 μg / g ενώ η τοξικότητα σε περισσότερο από 100 μg / g.


Το βόριο δεν μετακινείται εύκολα από γηραιότερους σε νέους ιστούς. Συνεπώς απαιτείται συνεχής πρόσληψη από τις ρίζες για την κανονική ανάπτυξη των φυτών.


Η τροφοπενία βορίου προκαλεί τόσο συμπτώματα στα φύλλα όσο και στους καρπούς. Τα κύρια συμπτώματα των φύλλων είναι μια παραμόρφωση των νεότερων φύλλων (σε σοβαρές περιπτώσεις το αναπτυσσόμενο σημείο πεθαίνει) και την εμφάνιση ενός ευρέως κίτρινου περιγράμματος στα περιθώρια των γηραιότερων φύλλων.


Οι νεαροί καρποί θα πεθάνουν ή θα απορριφθούν με υψηλά ποσοστά (Εικόνα 3.29).

 

Εικόνα 3.28: Φύλλα αγγουριάς με τροφοπενία βορίου.

 

Εικόνα 3.29: Απορριμμένος καρπός (κορυφή), στρίψιμο και ουλές (κέντρο και κάτω).

 

Τα συμπτώματα της τροφοπενίας βορίου σε ώριμους καρπούς είναι ευδιάκριτα και περιλαμβάνουν την ακανόνιστη ανάπτυξη και τις ακανόνιστες με κίτρινες διαμήκεις ραβδώσεις, οι οποίες εξελίσσονται σε φελώδη σημάδια (scurfing) κατά μήκος του δέρματος.

Αυτά τα συμπτώματα είναι συχνά πιο σοβαρά κοντά στο άκρο άνθησης του καρπού. Παρόμοια συμπτώματα μπορεί να προκύψουν σε καρπούς που καλλιεργούνται σε θερμοκήπια με ανεπαρκή χειμερινή θέρμανση. Οι αναπτυσσόμενοι και οι ώριμοι καρποί μπορούν να γίνουν κωνοειδείς και να καμπυλώνουν στο άκρο του ανθού. Η αναλογία της εντεριώνης του φυτού προς τους σπόρους είναι συχνά υψηλότερη σε καρπούς με τροφοπενία βορίου.

 

Δεν πρέπει να συγχέεται με τα συμπτώματα φελώδων σημαδιών και σοβαρής συστροφής με βλάβες από δυτικούς θρίπες ανθέων.

 

Εικόνα 3.30: Οι καρποί με τροφοπενία (κάτω) έχουν υψηλό ποσοστό εντεριώνης σε σχέση με τους σπόρους και φελλώδη σημάδια στο δέρμα.

 

Εικόνα 3.31: Οι διαμήκεις, ακανόνιστες κίτρινες λωρίδες (αριστερά και κεντρικά) εξελίσσονται σε φελλώδη σημάδια στο δέρμα (δεξιά).

 

Αντιμετώπιση

Απαιτείται ιδιαίτερα προσοχή όταν παρέχεται θεραπεία σε μια καλλιέργεια με τροφοπενία βορίου, καθώς το υπερβολικό βόριο μπορεί να είναι τοξικό και το βόριο είναι ιδιαίτερα τοξικό στα περισσότερα φυτά σε αρκετά χαμηλές τιμές. Απαιτούνται δοκιμαστικοί ψεκασμοί φυλλώματος. Φροντίστε στις εφαρμογές του εδάφους για να εξασφαλιστεί μια ομοιόμορφη εξάπλωση.

 

Η εφαρμογή 10 kg βόρακα ανά εκτάριο σε χώμα με τροφοπενία πριν από τη φύτευση θα αποτρέψει την τροφοπενία βορίου. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ψεκασμοί φυλλώματος με βόρακα (100 g / 100 L).

Για τις καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε μέσα χωρίς χώμα, χρησιμοποιήστε ένα θρεπτικό διάλυμα που περιέχει 0,3 ppm B.

 

Πίνακας 3.12: Πρότυπα ανάλυσης βόριου για φύλλα αγγουριών που καλλιεργούνται στο αγρό (στην ξηρά ύλη των νεότερων πλήρως ώριμων φύλλων με μίσχο που λαμβάνεται στο στάδιο της πρώιμης άνθησης).

Nutrient

Unit

Deficient

Low

Normal

High

Excessive

Boron

mg/kg

<20

20–30

30–70

70–100

>100

Τοξικότητα σε βόριο

Οι αγγουριές είναι πολύ ευαίσθητες σε υψηλά επίπεδα βορίου.

Η τοξικότητα του βορίου υποδηλώνεται με κιτρίνισμα μεταξύ των φλεβών των γηραιότερων φύλλων. Αυτό ακολουθείται γρήγορα από την ανάπτυξη μικρών, καφέ νεκρωτικών κηλίδων, τα οποία τελικά ενώνονται για να σχηματίσουν μεγάλες περιοχές νεκρού ιστού. Ταυτόχρονα, τα νεότερα φύλλα γίνονται χλωρωτικά και παραμορφώνονται λόγω βλάβης στον οφθαλμό. Λίγα θηλυκά άνθη μπορεί να αναπτυχθούν.

 

Εικόνα 3.32: Τοξικότητα βορίου σε γηραιότερα φύλλα, συμπεριλαμβανομένου του κιτρινίσματος μεταξύ των φλεβών (αριστερά) ακολουθούμενη από μικρές καφέ νεκρωτικές κηλίδες (κέντρο) και μεγάλες περιοχές νεκρού ιστού (δεξιά).

 

Αντιμετώπιση

Είναι πιο δύσκολο να διορθωθούν οι τοξικότητες του βορίου παρά οι τροφοπενίες.

Τα προβλήματα στις καλλιέργειες προκαλούνται συνήθως από απρόσεκτη εφαρμογή του βορίου. Όταν συμβεί αυτό, το χώμα μπορεί να ξεπλυθεί με γλυκό νερό για να απομακρυνθεί η περίσσεια.


3.11 Ψευδάργυρος (Zn)

Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στον σχηματισμό χλωροφύλλης και στην παραγωγή της φυτικής ορμόνης της αυξίνης.
Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αρκετών φυτικών ενζύμων. Η τροφοπενία ψευδαργύρου εμφανίζεται ως παραμόρφωση και ενδοφλέβια χλώρωση (κιτρίνισμα) των γηραιότερων φύλλων και επιβραδύνει την ανάπτυξη των φυτών ως συνέπεια των χαμηλών επιπέδων αυξίνης στον ιστό.

Στα εδάφη, ο ψευδάργυρος καθίσταται λιγότερο διαθέσιμος καθώς αυξάνεται το ρΗ του εδάφους και σε παρουσία ανθρακικού ασβεστίου. Μια βαριά εφαρμογή φωσφόρου μπορεί να προκαλέσει τροφοπενία ψευδαργύρου λόγω της καθίζησης του ψευδαργύρου με τη μορφή φωσφορικών ψευδαργύρου. Η πρόσληψη ψευδαργύρου παρεμποδίζεται από περίσσεια χαλκού, σιδήρου, μαγγανίου, μαγνησίου και ασβεστίου. Η κανονική περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο των εδαφών συνήθως εμπίπτει στην περιοχή των 10-300 ppm Zn.

Οι αγγουριές υδροπονίας αναπτύσσουν τροφοπενία ψευδαργύρου όταν τα φυτά έχουν πολύ χαμηλό ψευδάργυρο στο θρεπτικό διάλυμα. Τα κανονικά επίπεδα ψευδαργύρου σε υδροπονικά διαλύματα κυμαίνονται σε 0,1-0,5 ppm.
Τα συμπτώματα της τροφοπενίας δεν είναι καλά καθορισμένα, αλλά συνήθως αναπτύσσεται μια ελαφριά ενδοφλέβια ακανόνιστη μορφή στα κάτω φύλλα, ενώ τα συμπτώματα αυτά εξαπλώνονται στο φυτό. Οι άνω εσωτερικοί κόμβοι παραμένουν βραχείες. Το μικρό μέγεθος των φύλλων χαρακτηρίζει κυρίως την τροφοπενία ψευδαργύρου. Σε σοβαρές περιπτώσεις, βραχείς μεσοκόμβοι προκαλούν την κορυφή του φυτού να έχει θαμνώδη εμφάνιση. Η συνολική ανάπτυξη περιορίζεται και τα φύλλα γίνονται κιτρινοπράσινα έως κίτρινα εκτός από τις φλέβες, οι οποίες παραμένουν σκούρα πράσινες και καλά καθορισμένες.

Τα συμπτώματα τροφοπενίας εμφανίζονται όταν η συγκέντρωση πέσει κάτω από 15-20 ppm Zn.

 

Αντιμετώπιση

Ο ψεκασμός με θειικό ψευδάργυρο (5 g / L) διορθώνει εύκολα μια έλλειψη ψευδαργύρου.

 

Πίνακας 3.13: Πρότυπα ψευδαργύρου για την ανάλυση των φύλλων για αγγουριές που καλλιεργούνται στον αγρό (στη ξηρά ύλη των νεότερων πλήρως ώριμων φύλλων με μίσχο που λαμβάνεται στο στάδιο της πρώιμης ανθοφορίας).

Nutrient

Unit

Deficient

Low

Normal

High

Excessive

Zinc *

mg/kg

<15

15–20

20–100

100–300

>300

*Οι τιμές για τον ψευδάργυρο σε φύλλα ψεκασμένα με μυκητοκτόνα ή θρεπτικές ουσίες που περιέχουν ιχνοστοιχεία δεν μπορούν να δώσουν αξιόπιστο οδηγό για τη διατροφική κατάσταση.

 


Τοξικότητα ψευδαργύρου

Η τοξικότητα του ψευδαργύρου μπορεί να προκληθεί από μόλυνση του νερού που χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες χωρίς χώμα. Η επαφή των διαβρωτικών θρεπτικών διαλυμάτων με γαλβανισμένους σωλήνες ή εξαρτήματα είναι γνωστό ότι οδηγεί σε τοξικότητα ψευδαργύρου σε ευαίσθητα φυτάρια. Τα γαλβανισμένα πλαίσια και τα καλώδια θερμοκηπίου είναι άλλες πιθανές πηγές υπερβολικού ψευδαργύρου.

Η τοξικότητα εμφανίζεται σε εδάφη μολυσμένα από τη γειτνίασή τους με μεταλλεία ψευδαργύρου και ορυχεία.
Τοξικότητα μπορεί να αναμένεται όταν η συγκέντρωση ψευδαργύρου υπερβαίνει τα 150-180 ppm (γηραιά φύλλα) ή 900 ppm (κορυφές φυτών).

Στην περίπτωση τοξικότητας ψευδαργύρου, ολόκληρο το φλεβικό δίκτυο, αρχικά σκούρο πράσινο, γίνεται κάπως μαυρισμένο. Η μαύρη εμφάνιση των κύριων φλεβών βοηθά στη διάκριση της τοξικότητας του ψευδαργύρου από τη τροφοπενία μαγγανίου, στην οποία οι φλέβες παραμένουν πράσινες. Σε σοβαρές περιπτώσεις τοξικότητας ψευδαργύρου, τα συμπτώματα μοιάζουν με εκείνα της τροφοπενίας σιδήρου.

Η τοξικότητα του ψευδαργύρου προκαλεί μια χλωμή πράσινη χλώρωση των νεότερων φύλλων. Εάν η τοξικότητα είναι σοβαρή, μπορεί να εμφανιστούν ανοιχτές καφέ κηλίδες μεταξύ των φλεβών. Τα γηραιότερα φύλλα μπορεί να μαραίνονται και να φαίνονται θαμπά. Όλα τα φύλλα έχουν πιο ανοιχτό πράσινο χρώμα από ό,τι είναι φυσιολογικό.


Άλλα συμπτώματα τοξικότητας ψευδαργύρου περιλαμβάνουν την σημαντική μείωση της ανάπτυξης, την ερυθρότητα, την κακή βλάστηση, τα γηραιότερα φύλλα μαραίνονται, ολόκληρο το φύλλο επηρεάζεται από τη χλώρωση, ενώ τα άκρα και η κύρια φλέβα διατηρούν συχνά περισσότερο χρώμα.

 

Εικόνα 3.33: Τοξικότητα ψευδαργύρου σε φύλλα αγγουριάς, ανοιχτή πράσινη χλώρωση. Τα νεαρά φύλλα γίνονται κίτρινα.

 

Αντιμετώπιση

Αφαιρέστε τα διαβρωτικά γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη. Εφαρμόστε ασβέστη ή φωσφορικά.

 

3.12 Μολυβδαίνιο (Mo)

Το μολυβδαίνιο εμπλέκεται σε πολλά ένζυμα και συνδέεται στενά με τον μεταβολισμό του αζώτου, καθώς αποτελεί σημαντικό συστατικό των ενζύμων αναγωγάσης νιτρικού άλατος και αζωτάσης.

Το μολυβδαίνιο υπάρχει στο χώμα ως ανιόν, σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα μικροθρεπτικά συστατικά, τα οποία υπάρχουν ως κατιόντα. Η διαθεσιμότητα του μολυβδενίου αυξάνεται καθώς αυξάνεται το pΗ και κατά συνέπεια μια τροφοπενία αυτού του στοιχείου είναι πιθανότερο να συμβεί σε όξινα (και αμμώδη) εδάφη, οπότε ο ασβέστης μπορεί να είναι χρήσιμος.

Τα φυτά χρειάζονται μικροσκοπικές ποσότητες μολυβδαινίου - ένας μέσος όρος των 0,2 ppm Mo που διατίθεται στα εδάφη είναι επαρκής.

Οι τροφοπενίες μολυβδαίνιου είναι σπάνιες, αλλά παρατηρούνται σε φυτά που αναπτύσσονται σε τύρφη.
Αρχικά, το πράσινο των φύλλων εξασθενεί, ιδιαίτερα μεταξύ των φλεβών. Αργότερα, τα φύλλα μπορούν να γίνουν κίτρινα και να πεθάνουν. Σε μερικές περιπτώσεις, τα μέρη των ώριμων φύλλων παραμένουν πράσινα αρχικά, έχοντας μια κηλιδωτή εμφάνιση. Τα συμπτώματα ξεκινούν πρώτα στα χαμηλότερα φύλλα και εξαπλώνονται προς τα πάνω, ενώ τα νεότερα παραμένουν πράσινα. Η ανάπτυξη μπορεί να φαίνεται κανονική, αλλά τα άνθη παραμένουν μικρά. Οι περιπτώσεις σοβαρών ανεπαρκειών στην τύρφη μπορούν να μειώσουν σημαντικά την απόδοση (έως και 84%), αλλά η αύξηση του pH (έως και 6,7) μέσω της ασβέστωσης αποκαθιστά την απόδοση σε σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα.

 

Αντιμετώπιση

Ως προληπτικό μέτρο για την τύρφη, εφαρμόστε μολυβδαινικό νάτριο με αναλογία 5 g / m³. Αντιμετωπίστε μια τροφοπενία είτε εφαρμόζοντας μολυβδαινικό νάτριο στο έδαφος με αναλογία 150 mg / m², είτε ψεκάζοντας με διάλυμα μολυβδαινικού νατρίου σε νερό με συγκέντρωση 1 g / L.

 

Τοξικότητα

Τα φυτά μπορούν να αναλάβουν υψηλά επίπεδα μολυβδαινίου χωρίς επιβλαβείς επιδράσεις στην ανάπτυξη. Μπορεί σπανίως να παρατηρηθεί έντονο κίτρινο ή μωβ χρώμα στα φύλλα.

Μπορεί να υπάρχει ανησυχία για την ανθρώπινη υγεία όταν υπάρχουν υψηλά επίπεδα μολυβδαίνιου στη σοδειά.

 

Πίνακας 3.14: Πρότυπα μολυβδαινίου για την ανάλυση φύλλων καλλιεργημένων αγγουριών σε αγρό (στη ξηρά ύλη των νεότερων πλήρως ώριμων φύλλων με μίσχο που λαμβάνονται στο στάδιο της πρώιμης ανθοφορίας).

Nutrient

Unit

Deficient

Low

Normal

High

Excessive

Molybdenum

mg/kg

<0.2

0.2–0.5

0.5–2.0

 

 

 

3.13 Χαλκός (Cu)

Αρκετά ένζυμα με ποικίλες ιδιότητες και λειτουργίες εξαρτώνται από τον χαλκό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμμετέχουν στη φωτοσύνθεση και την αναπνοή. Αν και ο χαλκός είναι κινητός σε φυτά που παρέχονται καλά με το στοιχείο, είναι πολύ λιγότερο κινητός σε φυτά με τροφοπενία. Συνεπώς, η συγκέντρωση του χαλκού στον νεαρό αναπτυσσόμενο ιστό πιθανότατα σχετίζεται με την κατάσταση των φυτών.  Ωστόσο, η ανάλυση του εδάφους είναι ένας πιο χρήσιμος οδηγός για την τροφοπενία χαλκού από την ανάλυση των ιστών.

 

Η τροφοπενία χαλκού είναι ασυνήθιστη, εν μέρει επειδή η εκτεταμένη χρήση του χαλκού στα υδραυλικά και στα μυκητοκτόνα εξασφαλίζει την επαρκή παροχή στις περισσότερες περιπτώσεις. Περιστασιακά γίνεται πρόβλημα με τις καλλιέργειες σε τύρφη ή σε όλα τα πλαστικά υδροπονικά συστήματα όταν δεν προστίθεται χαλκός στο θρεπτικό διάλυμα. Το υψηλό pH του εδάφους μειώνει τον διαθέσιμο χαλκό, αλλά αυτό το φαινόμενο είναι πολύ μικρότερο από ό,τι για το μαγγάνιο, το σίδηρο και το βόριο.

 

Συμπτώματα τροφοπενίας χαλκού

Περιορισμένη ανάπτυξη, μικροί μεσόκομβοι και μικρά φύλλα. Αρχικά, εμφανίζονται ενδοφλέβιες χλωρωτικές κηλίδες σε ώριμα φύλλα, αλλά αργότερα τα συμπτώματα εξαπλώνονται προς τα πάνω στο φυτό. Τα φύλλα τελικά γίνονται θαμπά πράσινα ή με χάλκινο χρώμα, οι άκρες τους γέρνουν προς τα κάτω και το φυτό παραμένει κοντό.

Επιπλέον, η ανάπτυξη των μπουμπουκιών και των ανθών στην κορυφή του φυτού μειώνεται.

Η τροφοπενία χαλκού μπορεί να μειώσει δραματικά την απόδοση (κατά 20-90%). Οι λίγοι καρποί που παράγονται αναπτύσσονται ελάχιστα με μικρές, βυθισμένες καφέ περιοχές διασκορπισμένες στο κίτρινο-πράσινο δέρμα τους.

 

Αντιμετώπιση

Για να αποφευχθεί η τροφοπενία χαλκού σε τύρφη, όπου είναι πιο συνηθισμένη, προσθέστε θειικό χαλκό στα 10 g / m³, ως προφύλαξη. Γενικά, τα θρεπτικά διαλύματα πρέπει να περιέχουν 0,03 ppm Cu. Για γρήγορα αποτελέσματα, ψεκάστε τα φυτά με διάλυμα θειικού χαλκού χρησιμοποιώντας έως και 1 g / L, συν υδροξείδιο του ασβεστίου (περίπου 0,5%) για ρύθμιση του pH.

 

 

Πίνακας 3.15: Πρότυπα χαλκού για ανάλυση για τις καλλιεργημένες αγγουριές  σε αγρό (στη ξηρά ύλη των νεότερων πλήρως ώριμων φύλλων με μίσχο που λαμβάνεται στο στάδιο της πρώιμης ανθοφορίας).

 

Nutrient

Unit

Deficient

Low

Normal

High

Excessive

Copper

mg/kg

<3

3–7

8–20

20–30

>30

Οι τιμές για τον χαλκό σε φύλλα ψεκασμένα με μυκητοκτόνα ή σπρέι θρεπτικών ουσιών που περιέχουν ιχνοστοιχεία δεν μπορούν να δώσουν αξιόπιστο οδηγό για τη διατροφική κατάσταση.

 

Τοξικότητα

Η τοξικότητα του χαλκού, αν και σπάνια, μπορεί να εμφανιστεί ως επαγόμενη χλώρωση σιδήρου, όπου το χώμα μολύνεται με χαλκό, είτε από βιομηχανικές πηγές, είτε μετά από επαναλαμβανόμενες δόσεις μυκητοκτόνων που περιέχουν χαλκό. Τα τοξικά αποτελέσματα εξακολουθούν να υφίστανται και η μόνη μερική λύση είναι η εκτεταμένη ασβέστωση. Στα υδροπονικά συστήματα, η εκτεταμένη χρήση χαλκοσωλήνων μπορεί να προκαλέσει μόλυνση από χαλκό.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καλλιέργεια αγγουριού; Μπορείτε πάντα να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων του λιπάσματος για το αγγούρι & καλλιέργεια αγγουριού

 

Σχετικά Άρθρα:

NPK Fertilizers - Water Soluble Fertilizers

Plant Fertilizer & Plant Nutrition

Foliar Feeding & Foliar Fertilizer

Potassium Nitrate Fertilizers