Οδηγός καλλιέργειας: Λιπάσματα μπανανιάς

Ευρετήριο:

 1. Κύριες λειτουργίες των θρεπτικών συστατικών των φυτών
 2. Λειτουργίες θρεπτικών συστατικών και συμπτώματα τροφοπενίας στην μπανανιά
 3. Άζωτο(N)
 4. Φώσφορος(P)
 5. Κάλιο(K)
 6. Μαγνήσιο(Mg)
 7. Ασβέστιο(Ca)
 8. Θείο(S)
 9. Μικροστοιχεία
 10. Σίδηρος (Fe)
 11. Μαγγάνιο(Mn)
 12. Ψευδάργυρος(Zn)
 13. ΧΑλκός(Cu)
 14. Ευαισθησία στο αλάτι

 

 

Η χαμηλή γονιμότητα του εδάφους αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους περιορισμούς για τη βέλτιστη ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών. Η γονιμότητα των εδαφών μπορεί να αντιμετωπιστεί με λίπανση, αλλά ο καλλιεργητής πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση του προβλήματος των θρεπτικών του συστατικών προκειμένου να καταλήξει στις σωστές αποφάσεις σχετικά με το είδος και τα ποσοστά των λιπασμάτων που πρέπει να εφαρμοστούν. Χρησιμοποιούνται πολυάριθμες διαγνωστικές τεχνικές για την αξιολόγηση της κατάστασης των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων λιπάσματος στην καλλιέργεια, για τα συμπτώματα τροφοπενίας θρεπτικών ουσιών, όπως και πειράματα πεδίου και γλάστρας, δοκιμές εδάφους και ανάλυση των φυτών.

 

Η απόδοση της μπανανιάς και η βελτίωση της ποιότητας λόγω της ισορροπημένης λίπανσης έχουν τεκμηριωθεί ενδελεχώς. Οι πληροφορίες σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας αποθήκευσης των φρούτων και των ιδιοτήτων αποθήκευσης των μπανανών μέσω της κατάλληλης χρήσης θρεπτικών ουσιών είναι επίσης κρίσιμες, δεδομένου ότι μεγάλες ποσότητες φρούτων πωλούνται σε απομακρυσμένες αγορές.

 • Το ριζικό σύστημα της μπανανιάς επεκτείνεται στα πάνω 60 cm του εδάφους. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια εξαντλητική καλλιέργεια, πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλη εφαρμογή λιπάσματος  για να επιτευχθούν καλές αποδόσεις.
 • Η επιλογή των λιπασμάτων, η δοσολογία των θρεπτικών ουσιών, ο χρόνος εφαρμογής κ.λπ., ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τις αγρο-κλιματικές περιοχές και ποικιλίες.

Οι επιπτώσεις της σωστής λίπανσης των μπανανιών είναι:

 • Αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας με τη βελτίωση της ταξινόμησηας ή του βάρους των τσαμπιών.
 • Μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ωρίμανση των τσαμπιών των μπανανών.
 • Αύξηση του αριθμού των εμπορεύσιμων, καλής ποιότητας τσαμπιών ανά εκτάριο.
 • Βελτίωση της ποιότητας, όσον αφορά τα φυσικά και τα χημικά χαρακτηριστικά, που οδηγούν σε υψηλή απόδοση για τους καλλιεργητές.

 

2.1 Κύριες λειτουργίες των θρεπτικών συστατικών των φυτών

Πίνακας 4: Περίληψη των κύριων λειτουργιών των φυτικών θρεπτικών ουσιών:

Nutrient

Functions

Nitrogen (N)

Synthesis of proteins (growth and yield).

phosphorus (P)

Cellular division and formation of energetic structures.

Potassium (K)

Transport of sugars, stomata control, cofactor of many enzymes, reduces susceptibility to plant diseases.

Calcium (Ca)

A major building block in cell walls, and reduces susceptibility to diseases.

Sulfur (S)

Synthesis of essential amino acids cystin and methionine.

Magnesium (Mg)

Central part of chlorophyll molecule.

Iron (Fe)

Chlorophyll synthesis.

Manganese (Mn)

Necessary in the photosynthesis process.

Boron (B)

Formation of cell wall. Germination and elongation of pollen tube.

Participates in the metabolism and transport of sugars.

Zinc (Zn)

Auxins synthesis.

Copper (Cu)

Influences in the metabolism of nitrogen and carbohydrates.

Molybdenum (Mo)

Component of nitrate-reductase and nitrogenase enzymes.

 

2.2 Λειτουργίες θρεπτικών συστατικών και συμπτώματα τροφοπενίας στην μπανανιά

Πίνακας 5: Ρόλος συγκεκριμένων θρεπτικών ουσιών

 

N

P

K

Mg

Ca

S

B

Cu

Fe

Mn

Zn

Yield parameters

Yield

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Bunch weight

+

+

+

+

 

 

+

+

 

 

 

Hands / Bunch

+

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

Fruit/Hand

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruit number

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruit weight

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

+

Fruit diameter

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

+

Fruit length

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality parameters

Starch

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugars

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

Acid

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

Sugar / Acid ratio

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

Total Soluble Solids

+

 

+

 

 

 

+

+

 

 

+

Ascorbic Acid (Vit. C)

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

+

Peel Disorders

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Οι διατροφικές τροφοπενίες εμποδίζουν την ανάπτυξη της μπανανιάς (Πίνακας 6). Μπορεί να σημειωθεί ότι η έλλειψη καλίου έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις.

 

 

Πίνακας 6: Αριθμός φύλλων που παράγονται σε 158 ημέρες και διαστήματα μεταξύ εμφάνισης φύλλων («Dwarf Cavendish» σε αμμώδες έδαφος)

Nutrient deficiency

No. of Leaves

Days between

leaves emergences

Control, no deficiency

16.6

9.5

- K

7.0

22.6

- P

13.0

12.1

- K

11.5

13.8

- Ca

13.5

11.7

- Mg

14.5

10.9

 

2.2.1 Άζωτο (Ν)

Θέση: Το άζωτο είναι ένα από τα κύρια θρεπτικά συστατικά που απορροφώνται από τις ρίζες μπανάνας, κατά προτίμηση με τη μορφή του νιτρικού (ΝΟ3- ) ιόντος. Το άζωτο είναι συστατικό αμινοξέων, αμιδίων, πρωτεϊνών, νουκλεϊνικών οξέων, νουκλεοτιδίων και συνενζύμων, εξωσαμινών, κλπ. Αυτή η θρεπτική ουσία είναι εξίσου σημαντική για την καλή κυτταρική διαίρεση, ανάπτυξη και αναπνοή.

 • Το άζωτο είναι ο κύριος υποστηρικτής της ανάπτυξης. Επιφέρει την βλαστική ανάπτυξη του ψευδοβλαστού και αφήνει το επιθυμητό υγιές πράσινο χρώμα.
 • Ένα υγιής εύρωστος φυτικός σκελετός είναι μια βασική προϋπόθεση για υψηλές αποδόσεις και το άζωτο είναι κυρίως υπεύθυνο για έναν τέτοιο βλαστικό σκελετό. Οι μπανανιές που έχουν ελλιπή θρέψη με Ν, παράγουν μόνο επτά φύλλα έναντι των 17 φύλλων που παράγονται από μπανανιές εφοδιασμένες με επαρκή Ν.
 • Αν το Ν είναι ανεπαρκές στις μπανανιές, τα φύλλα χρειάζονται 23 ημέρες για να ξεδιπλωθούν έναντι 10 ημερών για τα φύλλα μπανανιάς που λαμβάνουν επαρκές Ν.
 • Η έλλειψη αζώτου προκαλεί βραδεία ανάπτυξη και πιο λεπτά φύλλα με μειωμένη επιφάνεια φύλλων και ρυθμό παραγωγής φύλλων. Το N επηρεάζει θετικά τη διαμήκη ανάπτυξη των μίσχων.
 • Παρατηρήθηκε ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των μεγάλων, υγιεινών φύλλων που παράγονται κατά τους πρώτους 4-6 μήνες, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το μέγεθος του τσαμπιού των φρούτων.
 • Το άζωτο αυξάνει την ποιότητα του τσαμπιού και την παραγωγή παραβλαστήματος.
 • Η έλλειψη Ν οδηγεί σε λεπτές, μικρές και συμπιεσμένες μύτες των φύλλων, λεπτές και διάχυτες ρίζες και μικρότερο αριθμό παραβλαστημάτων. Η πρόσληψη φωσφόρου είναι υψηλότερη λόγω τροφοπενίας Ν.

 

 

Πίνακας 7: Άζωτο (N) στην μπανανιά

Deficiency

Poor vegetative growth

Optimal N rate

High content of dry matter

Larger bunches are produced at optimal N:K ratio

Excess

Bunches break before maturation

 

 

Πίνακας 8: Βέλτιστος ρυθμός αζώτου για την ανάπτυξη των φυτών * - Cv. Pioneira (2 x 3 m)

I - Πρώτος κύκλος

 

140 days after planting

240 days after planting

N rate** (g/plant)

Plant height (cm)

Basal girth (cm)

Plant height (cm)

Basal girth

(cm)

0

82

8.3

114

13.3

80

102

11.1

128

15.7

160

106

11.5

127

14.3

240

92

10.2

112

13.2

 

 

II - Δεύτερος κύκλος

N rate** (g/plant)

Bunch weight (kg)

Total hand weight per bunch (kg)

Fingers/ bunch

Hands/ bunch

0

4.58

4.13

54.2

5.11

80

5.00

4.50

59.7

5.49

160

5.96

5.40

63.1

5.76

240

5.88

5.22

67.2

5.87

** - Λίπανση: P και K, δολομιτικός ασβέστης. κατανομή N (35, 75, 115, 155 ημέρες μετά τη φύτευση).

Έδαφος: pH 5,4 , P 2 ppm;  K 0,5 meq/l ,  Ca+Mg 7 meql/l ,  Al 1 meql/l

* Brasil et al. (2000) Brazil

 

 

Εικόνα 4: Αποτελέσματα αζώτου στην αναλογία TSS, Σακχάρων και Σακχάρων / Οξέων (ομοιόμορφα ποσοστά P και K)

Babu (1999) India

 

 

 

Συμπτώματα τροφοπενίας:

Χαρακτηριστικά συμπτώματα της τροφοπενίας αζώτου στην μπανάνα είναι το γενικό κιτρίνισμα των φύλλων, η ροζέ απόχρωση στους μίσχους (εικ. 5, 6) και στους κολεούς των φύλλων, η μικρότερη ανάπτυξη, η αλλαγή θέσης, το ψιλόλιγνο ψευδοβλάστωμα, οι μικροί μίσχοι και φύλλα, και η μειωμένη διάρκεια ζωής των φύλλων. Η μπανανιά είναι πιο ευαίσθητη σε έλλειψη αζώτου από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, και Η τροφοπενία αζώτου προκαλεί αξιοσημείωτη μείωση της απόδοσης.

 

Εικόνα 5: Σοβαρό σύμπτωμα τροφοπενίας αζώτου στη μπανανιά

 

 

Εικόνα 6: Συμπτώματα τροφοπενίας αζώτου:  οι μίσχοι λαμβάνουν ροζ έως ιώδες χρώμα και η απόσταση μεταξύ τους γίνεται εξαιρετικά μικρή

 

 

Εικόνα 7: Σοβαρό σύμπτωμα τροφοπενίας αζώτου σε μίσχους μπανανιάς

 

 

Εικόνα 8: Υπερβολική ποσότητα αζώτου: Σοβαρή καύση των στρωμάτων της μπανανιάς λόγω υπερβολικής εφαρμογής της ουρίας (δημιουργούνται βλάβες κοντά στη κεντρική νεύρωση)

 

 

2.2.2 Φωσφόρος (Ρ)

Λειτουργία: Ο φωσφόρος βοηθά στην παραγωγή υγιούς ριζώματος και ισχυρού ριζικού συστήματος. Επίσης επηρεάζει τη άνθηση των ανθών και τη γενική βλαστική ανάπτυξη. Είναι ένα από τα τρία κύρια θρεπτικά συστατικά και απορροφάται από τις ρίζες της μπανανιάς κυρίως με τη μορφή ορθοφωσφορικών (H2PO4-). Είναι ένα συστατικό των φωσφορικών σακχάρων, των νουκλεϊνικών οξέων, των νουκλεοτιδίων, των συνενζύμων, των φωσφολιπιδίων, του φυτικού οξέος και πολλών άλλων. Διαδραματίζει βασικό ρόλο στις αντιδράσεις που αφορούν την ΑΤΡ (εξατμισοδιαπνοή). Αυτό το στοιχείο είναι απαραίτητο για πολλές διαδικασίες της ζωής όπως η φωτοσύνθεση, ο μεταβολισμός των υδατανθράκων και η μεταφορά ενέργειας μέσα στο φυτό. Βοηθά τα φυτά να αποθηκεύουν και να χρησιμοποιούν ενέργεια από τη φωτοσύνθεση, να αναπτύσσουν ρίζες, να επιταχύνουν την ωριμότητα και να αντιστέκονται στο στρες.

 

Συμπτώματα τροφοπενίας: Τα συμπτώματα τροφοπενίας φωσφόρου εμφανίζονται στα παλιά φύλλα ως χλώρωση των περιθωρίων τους. Εμφανίζονται επίσης και νιφάδες με καφέ-μωβ αποχρώσεις.  Στη σοβαρή τροφοπενία, τα προσβεβλημένα φύλλα καμπυλώνουν, οι μίσχοι σπάζουν και τα νεότερα φύλλα έχουν βαθύ πράσινο χρώμα. Η έλλειψη Ρ προκαλεί πλήρη παύση της επιμήκυνσης, σε ύψος περίπου δύο ποδών, την περικύκλωση των φύλλων με τα παλαιότερα φύλλα που γίνονται όλο και πιο ακανόνιστα νεκρωτικά, ενώ η παραγωγή φύλλων μειώνεται, εμφανίζεται χλωρίωση στα άκρα και σε σοβαρές περιπτώσεις ακολουθεί πρόωρος θάνατος.

 

Εικόνα 9: Σοβαρή τροφοπενία φωσφόρου, σύμπτωμα στον φυλλικό ιστό της μπανανιάς (ποικιλία Dwarf Cavendish). Οι άκρες του φυλλικού ιστού γίνονται νεκρωτικές.

 

 

2.2.3 Κάλιο (K)

Λόγω των πολύ υψηλών συγκεντρώσεων K στα φρούτα και στα φύλλα της μπανανιάς (βλέπε Εικ. 1, σελίδα 5), το Κ θεωρείται το σημαντικότερο φυτικό θρεπτικό συστατικό στην παραγωγή μπανάνας.

 

Η ποσότητα του K που απορροφάται από το έδαφος και αφαιρείται από τον αγρό κατά τη συγκομιδή των τσαμπιών είναι πολύ υψηλή. Οι εκτιμώμενες ετήσιες απώλειες εδάφους μόνο μέσω της απομάκρυνσης φρούτων μπορούν να είναι 400 kg στοιχειώδους K (ισοδύναμα με 480 kg K2O) ανά εκτάριο με παραγωγή 70 τόνων φρούτων. Για το λόγο αυτό, η μπανανιά απαιτεί καλή παροχή K, ακόμη και σε εδάφη όπου τα επίπεδα K θεωρούνται υψηλά.

 

Λειτουργία: Το κάλιο απαιτείται ως συμπαράγοντας για πάνω από 40 ένζυμα. Έχει ένα ρόλο στις κινήσεις των στομάτων διατηρώντας την ηλεκτρο-ουδετερότητα στα φυτικά κύτταρα. Απαιτείται για πολλές άλλες φυσιολογικές λειτουργίες, όπως: σχηματισμός σακχάρων και αμύλου, σύνθεση πρωτεϊνών, φυσιολογική κυτταρική διαίρεση και ανάπτυξη, εξουδετέρωση οργανικών οξέων, συμμετοχή σε ενζυματικές αντιδράσεις, ρύθμιση της παροχής διοξειδίου του άνθρακα με έλεγχο του στοματικού ανοίγματος και βελτίωση της αποτελεσματικότητας από τη χρήση σακχάρων, αύξηση της ανθεκτικότητας των φυτών σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, όπως: αντοχή στον παγετό μειώνοντας το οσμωτικό δυναμικό του κυτταρικού χυμού λόγω της υψηλότερης αναλογίας ακόρεστων / κορεσμένων λιπαρών οξέων, αντοχή στην ξηρασία, ρύθμιση του εσωτερικού υδατικού ισοζυγίου και της σπαργής, ρύθμιση της εισροής ή / και της εκροή Na στην κυττοπλασμική μεμβράνη των ριζικών κυττάρων, αποκλεισμός του χλωριδίου μέσω της επιλεκτικότητας των ινωδών ριζών για το K έναντι του Na, ενώ προσδίδει ανοχή σε άλατα στα κύτταρα αυξάνοντας την ικανότητα συγκράτησης Κ στο κενοτόπιο έναντι διαρροής όταν το Na προκύπτει σε εξωτερικό μέσο.

 

Το κάλιο δεν παίζει άμεσο ρόλο στη κυτταρική δομή του φυτού, αλλά είναι θεμελιώδες γιατί καταλύει σημαντικές αντιδράσεις όπως η αναπνοή, η φωτοσύνθεση, ο σχηματισμός χλωροφύλλης και η ρύθμιση του νερού. Ο ρόλος του Κ στη μεταφορά και τη συσσώρευση σακχάρων στο εσωτερικό του φυτού είναι ιδιαίτερα σημαντικός δεδομένου ότι αυτές οι διεργασίες επιτρέπουν την πλήρωση των φρούτων και επομένως την αύξηση της απόδοσης.

 

Το κάλιο βελτιώνει την απόδοση

 

Πίνακας 9: Η επίδραση του K στην απόδοση ** - (ποικιλία Grand Naine, 3 x 4 m)

K2O rate* (g/plant)

Bunch weight  (kg)

Hands/bunch

Finger/bunch

400

25.0

12.4

217

600

26.7

12.8

220

800

29.0

13.2

225

1000

29.4

13.9

226

 

 

K2O rate* (g/plant)

Fruit weight (g)

Fruit length (cm)

Fruit diameter (cm)

Pulp

(%)

400

95.3

18.4

3.91

70.6

600

101.6

18.5

4.30

71.4

800

108.4

18.5

4.67

72.1

* Υδρολίπανση: Καθημερινά K & N (σύνολο 400 g / φυτό) για 6 μήνες, P, Mg, S εβδομαδιαίως (4 μήνες), Zn, Mn εβδομαδιαίως (3 μήνες)

** Saad & Atawia (1999): Αίγυπτος

 

 

K2O rate* (g/plant)

Yield

(t/ha)

Fingers/hand

Hands/ bunch

Fruit weight

(g)

Fruit dimensions (cm)

length

diameter

100

29.3

12.2

7.0

103.2

16.6

3.53

200

37.0

13.5

7.5

115.2

17.1

3.55

300

42.4

13.8

7.3

129.7

19.5

3.72

400

50.7

14.6

7.3

132.7

19.0

3.76

500

59.3

15.4

6.7

140.3

19.9

3.95

600

55.9

15.6

8.7

138.8

19.8

3.89

* - N 250 g / φυτό, P2O5 125 g / φυτό · N & K σε 3 χωριστές δόσεις

** Abu Hasan et al. (1999) Ινδία

 

 

Πίνακας 11: Η επίδραση του K στην απόδοση ** - ποικιλία Pioneira (2 x 3 m)

I - Δεύτερος κύκλος

K2O rate* (g/plant)

Bunch weight (kg)

Total hand weight per bunch (kg)

Fingers/ bunch

Hands/ bunch

0

3.30

2.95

54.5

5.11

150

5.35

4.55

59.8

5.44

300

6.05

5.50

63.2

5.76

450

6.50

5.80

67.2

5.83

 

 

II - Τρίτος κύκλος

K2O rate* (g/plant)

Bunch weight (kg)

Total hand weight per bunch (kg)

0

4.00

3.50

150

5.80

5.15

300

5.90

5.25

450

6.15

5.30

* Λίπανση: P και N, δολομιτικός ασβέστης. Κ σε δόσεις (35, 75, 115, 155 ημέρες μετά τη φύτευση)

Έδαφος: pH 5,4 , P 2 ppm;  K 0,5 meq/l ,  Ca+Mg 7 meql/l ,  Al 1 meql/l

** Brasil et al. (2000) Βραζιλία

 

 

Πίνακας 12: Η επίδραση του K στην απόδοση και την ποιότητα *

K2O rate* (g/plant)

Bunch weight (kg)

Yield

(t/ha)

Total sugar (%)

TSS

(%)

Acidity

(%)

Plant crop

Ra-toon

Plant crop

Ra-toon

Plant crop

Ra-toon

Plant crop

Ra-toon

Plant crop

Ra-toon

0

12.0

12.1

30.0

30.2

11.0

11.9

15.9

16.0

0.59

0.59

240

13.4

14.2

33.5

35.5

12.6

12.6

16.5

16.4

0.55

0.55

480

15.2

15.3

38.0

38.2

13.1

13.1

17.0

17.0

0.53

0.52

* Bhargava et al. (1993)

 

 

Πίνακας 13: Επίδραση του εδάφους που έχει εφαρμογή K στην απόδοση *

Soil  application

Bunch Weight (kg)

g K2O / plant / year

kg K2O / ha / year

0

0

21.9

240

432

26.7

480

864

30.4

720

1296

31.7

* σε πληθυσμό φυτών 1800 φυτών / εκτάριο

 

 

Δυνατότητα πρόσληψης K:

 • Εντατική πρόσληψη K στην πρώτη φυτική φάση
 • Συνολική μείωση της συγκέντρωσης Κ σε φυτό από παραβλάστημα σε φρούτο
 • Η υψηλή συγκέντρωση K στο έδαφος επιτρέπει μεγάλη πρόσληψη και στην τελευταία φάση
 • Η πρόσληψη K εξισορροπείται μετά την εμφάνιση του τσαμπιού
 • Χαμηλή θρέψη με K, περιορίζει τη μεταφορά των μεταλλικών θρεπτικών ουσιών (N, P, Ca, Mg, Cu, Zn) στο ξύλον
 • Η χαμηλή θρέψη με K, περιορίζει τη μεταφορά υδατανθράκων

 

 

Πίνακας 14: Επίδραση της εφαρμογής Multi-K στην ποιότητα της μπανάνας

(Jambulingam et al. 1975)

Soil

Application

(g K2O/plant/yr)

K

in Leaves (%)

Total

Soluble Solids/ Acids

Reducing Sugar

(%)

Non-Reducing Sugar

(%)

0

3.64

70

13.73

4.11

180

3.98

76

14.70

4.43

270

4.3

79

16.05

5.20

360

4.53

80

16.61

6.00

 

 

Εικόνα 10: Η επίδραση της συγκέντρωσης Κ στα φύλλα στην απόδοση όταν εφαρμόζεται το Multi-K με στάγδην ύδρευση

 

Συμπτώματα τροφοπενίας: Τα συμπτώματα τροφοπενίας καλίου στη μπανανιά είναι γρήγορα εμφανή όταν δεν εφαρμόζεται συνεχώς στην εντατική καλλιέργεια μπανάνας. Κλασικά συμπτώματα τροφοπενίας Κ είναι:

 

Φύλλα

 • Χλωρίωση των φύλλων: Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα των φυτών που δεν έχουν Κ είναι ο κιτρίνισμα του άκρου των παλαιότερων φύλλων (Εικ. 11 - 12). Ο κιτρίνισμα και η νέκρωση εξαπλώθηκαν ταχέως προς τη βάση των φύλλων, μέχρις ότου ολόκληρο το φύλλο έχει μαραθεί και στέκεται σε κανονική θέση.
 • Ταχύ κιτρίνισμα των παλαιότερων φύλλων, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε πορτοκαλί και ξηρά. Τα φύλλα μπορεί να αδυνατίσουν και να διπλωθούν προς τα κάτω. Τα φύλλα τσαλακώνονται. Αναπτύσσονται σχισμές παράλληλα με τις δευτερεύουσες φλέβες και ο φυλλικός ιστός διπλώνει προς τα κάτω, ενώ η κεντρική νεύρωση κάμπτεται και τα σπάει, αφήνοντας το απομακρυσμένο μισό του φύλλου να κρέμεται.

Εικόνα 11: Ήπια έλλειψη καλίου: τα παλιά φύλλα γίνονται κίτρινα-πορτοκαλιά

 

Εικόνα 12: Μέτρια έλλειψη καλίου: η νέκρωση αρχίζει από τα περιθώρια των φύλλων

 

Εικόνα 13: Σοβαρή έλλειψη καλίου: οι νεκρωτικές ρίγες φτάνουν στη κεντρική νεύρωση των φύλλων

 

Εικόνα 14: Εξαιρετική έλλειψη καλίου: το μεγαλύτερο μέρος των φύλλων έχουν ξεραθεί και ξεκινά το τυπικό δίπλωμα

 

Εικόνα 15: Θανατηφόρα έλλειψη καλίου: νέκρωση και κάμψη μεγάλου μέρους του φύλλου

 

Καθώς ο χρόνος εξελίσσεται, τα φύλλα κάμπτονται προς τα μέσα και πεθαίνουν σύντομα μετά (Εικόνα 16).

 

Εικόνα 16: Μπανανιές με έλλειψη καλίου: τα παλαιότερα φύλλα γίνονται χλωρωτικά, στη συνέχεια νεκρωτικά, και η άκρη της κεντρικής νεύρωσης κάμπτεται προς τα κάτω.

 

 • Εμφανίζονται μωβ - καφέ μπαλώματα στη βάση των μίσχων και σε σοβαρές περιπτώσεις το κέντρο του βολβιδίου μπορεί να εμφανίζει περιοχές από καφέ και διαποτισμένες με νερό αποσαθρωμένες κυτταρικές δομές.

Φρούτο

 • Παραμόρφωση τσαμπιών: τα τσαμπιά των φρούτων σε φυτά με έλλειψη Κ είναι μικρά, λεπτά και παραμορφωμένα εξαιτίας της κακής πλήρωσης των φρούτων, ενώ τα τσαμπιά είναι ανεπαρκώς γεμάτα.
 • Τα φρούτα έχουν κακό σχήμα, ανεπαρκή πλήρωση και είναι ακατάλληλα για πώληση.

Εικόνα 17: Τα φρούτα έχουν κακό σχήμα, ανεπαρκή πλήρωση και είναι ακατάλληλα για πώληση.

 

Ανάπτυξη φυτού

 • Καχεκτική ανάπτυξη: Είναι σύνηθες το γεγονός ότι οι μπανανιές με έλλειψη Κ παρουσιάζουν αργή ανάπτυξη, βραχύτερους μεσοκόμβους και βραχεία εμφάνιση.
 • Επίσης, παρουσιάζουν μεγαλύτερα από τα συνήθη διαστήματα μεταξύ της εμφάνισης νέων φύλλων, ενώ τα φύλλα είναι πολύ μικρότερα, με πρόωρο κιτρίνισμα του φυτού.

 

Υπερβολικό κάλιο

Υψηλά επίπεδα καλίου:

 • δημιουργούν μια ανισορροπία του λόγου MgO / K2O στο έδαφος
 • Συμπτώματα: «Μπλε χρώμα»
 • Τροφοπενία μαγνησίου
 • Τροφοπενία ασβεστίου

 

Εικόνα 18: Συμπτώματα υπερβολικού επιπέδου καλίου

 

2.2.4 Μαγνήσιο (Mg)

Λειτουργία: Το μαγνήσιο είναι ένα δευτερογενές μακροθρεπτικό συστατικό που απορροφάται ως Mg2 +. Το μαγνήσιο είναι ένα κρίσιμο συστατικό του μορίου της χλωροφύλλης. Απαιτείται, μη συγκεκριμένα, από μεγάλο αριθμό ενζύμων που εμπλέκονται στη μεταφορά φωσφορικών. Συμμετέχει στη φωτοσύνθεση, στο μεταβολισμό των υδατανθράκων, στη σύνθεση των νουκλεϊνικών οξέων, σχετίζεται με την κυκλοφορία υδατανθράκων από τα φύλλα στα ανώτερα μέρη και διεγείρει την πρόσληψη και τη μεταφορά Ρ, ενώ ενεργεί ως ενεργοποιητής πολλών ενζύμων.

 

Εικόνα 19: Η επίδραση του μαγνησίου στην απόδοση της μπανανιάς

 

N: 276 kg/ha, K2O: 585 kg/ha, MgO: 122 kg/ha (+ S: 96 kg/ha)

Source: REF: Kali & Salz (2002) Ecuador

 

Συμπτώματα τροφοπενίας: Η έλλειψη μαγνησίου εκφράζεται με την κιτρινωπή χλώρωση της κεντρικής ζώνης του φυλλικού ιστού, ενώ τα περιθώρια και η κεντρική νεύρωση παραμένουν πράσινα. Άλλα συμπτώματα είναι μοβ στίγματα των μίσχων και διαχωρισμός των κολεών των φύλλων από τον ψευδοβλαστό.

Τροφοπενία:

 • Συχνή στις μπανανιές
 • Παρουσιάζεται σε παλιές φυτείες όπου έχει εφαρμοστεί ανεπαρκής ποσότητα Mg
 • Ή όπου εφαρμόζεται υπερβολικό κάλιο
 • Περιθωριακό κιτρίνισμα (Εικ. 20)
 • Μπλε - μωβ στίγματα στους μίσχους («μπλε ασθένεια»)
 • Διαχωρισμός του κολεού των φύλλων από το στέλεχος

 

Αποτέλεσμα

 • Χαμηλότερες αποδόσεις
 • Κακή ανάπτυξη του φυτού
 • Κακή πρόσληψη καλίου και ασβεστίου

 

Εικόνα 20: Συμπτώματα τροφοπενίας μαγνησίου

 

2.2.5 Ασβέστιο (Ca)

Λειτουργία: Το ασβέστιο είναι ένα άλλο δευτερεύον φυτικό θρεπτικό συστατικό, το οποίο απορροφάται από τις ρίζες των φυτών ως Ca2 +. Το ασβέστιο αποτελεί συστατικό της μεσαίας στιβάδας των κυτταρικών τοιχωμάτων ως Ca-pectate. Το ασβέστιο απαιτείται ως συμπαράγοντας από ορισμένα ένζυμα που εμπλέκονται στην υδρόλυση της ΑΤΡ και των φωσφολιπιδίων. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη και τη λειτουργία της ρίζας, αλλά και ένα συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων και απαιτείται για την ευελιξία των χρωμοσωμάτων και την κυτταρική διαίρεση.

 

Η τροφοπενία ασβεστίου είναι ένα ευρύτατο πρόβλημα στις καλλιέργειες μπανάνας και μειώνει σημαντικά την ποιότητα των καρπών. Το στρες της υγρασίας είναι η κύρια αιτία της τροφοπενίας ασβεστίου καθώς διακόπτει τη λήψη ασβεστίου από τις ρίζες και οδηγεί σε εντοπισμένες τροφοπενίες στα φρούτα. Το βόριο απαιτείται για τη διατήρηση της διαπνοής (απορρόφηση νερού) και συνεπώς και για την πρόσληψη ασβεστίου. Η υπερχρησιμοποίηση των αζωτούχων λιπασμάτων και η υπερβολική ευρωστία των φυτών αυξάνουν επίσης τις τροφοπενίες ασβεστίου. Το ασβέστιο και το βόριο είναι επίσης απαραίτητα για την αντοχή των φυτών και ως εκ τούτου τα φυτά με τροφοπενία είναι πιο πιθανό να υποφέρουν από μυκητιασικές ασθένειες και περιβαλλοντικές πιέσεις. Οι τροφοπενίες του ασβεστίου είναι κοινές τόσο σε όξινα όσο και αλκαλικά εδάφη, ακόμη και όταν τα επίπεδα ασβεστίου σε εναλλάξιμο έδαφος είναι υψηλά. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη χαμηλή κινητικότητα του ασβεστίου του εδάφους και στον ανταγωνισμό με άλλα θρεπτικά συστατικά όπως το άζωτο του αμμωνίου, το κάλιο και το μαγνήσιο

 

Τροφοπενία ασβεστίου προκαλείται από:

 • Χαμηλή διαπνοή - π.χ. σε υψηλή υγρασία
 • Τα φρούτα έχουν χαμηλό ρυθμό διαπνοής:
  α) Μειωμένη πρόσληψη Ca σε ωριμάζοντα φρούτα μπορεί να οδηγήσει σε τροφοπενία Ca
  β) Κηλίδες ωρίμανσης της μπανάνας (π.χ. επιδεινώνεται από πλαστικές σακούλες στο τσαμπί)
 • Η ταχεία ανάπτυξη των φύλλων μπορεί να προκαλέσει έλλειψη Ca
 • Κρύοι χειμώνες στα υποτροπικά κλίματα
 • Ανισορροπίες με K και Mg
  α) τα υψηλά ποσοστά Κ, Mg ή NH4 + θα μειώσουν τη διαθεσιμότητα Ca
  β) βέλτιστη πρόσληψη Ca στο έδαφος, Ca: (K + Ca + Mg) 0,7

Πηγή: Lahav & Turner (1989 - IPI-Bulletin No 7), C.B.I Banadex (1998 –AIM database)

 

Εικόνα 21: Η επίδραση της εφαρμογής ασβεστίου στην απόδοση της μπανανιάς

 

Αναλογία Ν: 200 kg / ha, αναλογία Κ: 498 kg / ha

Πηγή: Moreno et al. (1999) - Venezuela

 

Συμπτώματα τροφοπενίας

Τα τυπικά συμπτώματα που υποδεικνύουν τροφοπενία ασβεστίου στη μπανανιά είναι: γενικός νανισμός, μειωμένο μήκος φύλλων, μειωμένος ρυθμός εμφάνισης φύλλων, τα φύλλα έχουν κυματοειδή επιφάνεια, ο ιστός κοντά στη κεντρική νεύρωση πυκνώνει, μπορεί να αποκτήσει κόκκινο-καφέ χρώμα. Στις υποτροπικές περιοχές καλλιέργειας, η τροφοπενία ασβεστίου, γενικά, εμφανίζεται στις αρχές του καλοκαιριού μετά την έξαρση της άνοιξης. Αποκαλύπτεται ως τυπική χλώρωση και νέκρωση και ως «φύλλο κορυφής» (spike leaf) σε σοβαρές περιπτώσεις.

 

Φύλλο

 • Τα συμπτώματα που εντοπίζονται στα νεότερα φύλλα προκαλούν την εμφάνιση φύλλου κορυφής στο οποίο ο φυλλικός ιστός στα νέα φύλλα είναι παραμορφωμένος
 • Η ασθένεια Black Sigatoka (Mycosphaerella fijiensis) είναι χειρότερη.
 • Ενδοφλέβια χλωρίωση κοντά στα περιθώρια των φύλλων
 • Δημιουργεί την εμφάνιση του "φύλλου κορυφής" όπου το φυλλικός ιστός των νέων φύλλων παραμορφώνεται ή απουσιάζει
 • Τα συμπτώματα εμφανίζονται μετά από μια έξαρση ανάπτυξης
 • Ή όπου εφαρμόζονται υψηλά επίπεδα καλίου

Φυτό:

 • Προκαλεί καρδιακή σήψη στους ιστούς των φυταρίων που φυτεύτηκαν πρόσφατα.

Καρπός:

 • Η φλούδα χωρίζεται όταν ωριμάζει το φρούτο.
 • Ο καρπός συστρέφεται, χτυπώντας τους άλλους στο τσαμπί.            
 • Το βάρος και η διάμετρος του φρούτου μειώνονται
 • Η ποιότητα των καρπών είναι κατώτερη και η φλούδα χωρίζεται κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης.

 

Εικόνα 22: Συμπτώματα τροφοπενίας ασβεστίου

 

Εικόνα 23: Πρώιμα συμπτώματα φυλλώματος (κίτρινες λωρίδες παράλληλες με τη κεντρική νεύρωση των φύλλων)

 

Εικόνα 24: Χλωρωτικά (λευκά) και / ή νεκρωτικά φύλλα της καρδιάς

 

Εικόνα 25: Πρώιμα συμπτώματα φυλλώματος από την τροφοπενία ασβεστίου-βορίου (πτυχωτά φύλλα)

 

2.2.6 Θείο (S)

Λειτουργία: Το θείο, επίσης ένα δευτερεύον φυτικό θρεπτικό συστατικό, είναι απαραίτητο για τον σχηματισμό πρωτεϊνών, ως συστατικό των τριών αμινοξέων κυστίνη, κυστεΐνη και μεθειονίνη.

 

Το θείο απαιτείται για το σχηματισμό της χλωροφύλλης και για τη δράση της ATP - σουλφουρυλάσης. Αυτές οι βασικές λειτουργίες επιτρέπουν την παραγωγή υγιεινών και παραγωγικών φυτών, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για υψηλές αποδόσεις και ανώτερη ποιότητα.

 

Συμπτώματα τροφοπενίας

Τα φύλλα είναι χλωρωτικά και μειώνονται σε μέγεθος, με πάχυνση δευτερευουσών φλεβών, κυματιστές άκρες των φύλλων, νέκρωση κατά μήκος των άκρων των κάτω φύλλων.

Η έλλειψη θείου είναι σπάνια, καθώς το θείο συχνά τροφοδοτείται με λιπάσματα που περιέχουν θείο:

(ΝΗ4) 2SΟ4, υπερφωσφορικό ή MgS04

 

Φύλλο:

 • Τα συμπτώματα εμφανίζονται στα νεαρά φύλλα
 • Τα φύλλα γίνονται κιτρινωπά-άσπρα
 • Στη βαριά τροφοπενία, εμφανίζονται νεκρωτικά μπαλώματα στα περιθώρια των φύλλων
 • Οι φλέβες των φύλλων γίνονται παχιές

 Καρπός::

 • Τα τσαμπιά είναι μικρά ή «πνιγμένα»
 • Οι αποδόσεις μπορούν να μειωθούν

 

Εικόνα 26: Τροφοπενία θείου

 

Εικόνα 27: Τροφοπενία θείου, κιτρίνισμα ολόκληρου του φυλλικού ιστού

 

2.3 Μικροστοιχεία

Η διαθεσιμότητα θρεπτικών μικροσυστατικών επηρεάζεται σημαντικά από το pH του εδάφους

 • Πάνω από pH 7 υπάρχει σαφής μείωση στην πρόσληψη Fe, Mn και Zn
 • Κάτω από pH 5 υπάρχει σαφής μείωση στην πρόσληψη Mo και P και αύξηση της πρόσληψης Mn και Al.

Οι υψηλές περιεκτικότητες Na και Mg στο έδαφος μειώνουν την πρόσληψη θρεπτικών μικροσυστατικών

 

2.3.1 Βόριο (B)

 • Η τροφοπενία του βορίου δεν είναι κοινή στις μπανανιές. Συμβαίνει, αν και σε συγκεκριμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής (π.χ. Ισημερινός)
 • Η έλλειψη βορίου είναι κοινή σε όξινα εδάφη
 • Συμπτώματα τροφοπενίας βορίου:
  - Καμπύλωση και παραμόρφωση φύλλων
  - Λευκές λωρίδες κάθετες στις φλέβες στην κάτω πλευρά του φυλλικού ιστού
 • Ο ρυθμός πρόσληψης Β στον αγρό είναι σταθερός από το παραβλάστημα μέχρι τη συγκομιδή - 40 mg / φυτό / μήνα

Εικόνα 28: Επίδραση διαφόρων ποσοστών βορίου στην απόδοση

Πυκνότητα φύτευσης: 2123 φυτά / εκτάριο

Λίπανση [kg / ha]: Ν 224, Ρ 35, Κ 336, Mg 62, Ζn 24
Πηγή: Silva (1973), Φυτείες στο Πουέρτο Ρίκο

 

Τα συμπτώματα τροφοπενίας βορίου περιλαμβάνουν: Χλωρωτική ράβδωση των φύλλων, προσανατολισμένη κάθετα και διασταυρούμενη με τις κύριες φλέβες (Εικ. 29), δυσπλασία των φύλλων (Εικόνα 30), ενδοφλέβια χλώρωση. Αυτή η τροφοπενία μπορεί να αναπτυχθεί αργά με την πάροδο του χρόνου.

Η έλλειψη βορίου μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του βάρους και του μεγέθους του τσαμπιού, αλλά και της κατάλληλης πλήρωσης των μεμονωμένων μονάδων φρούτων.

 

Εικόνα 29: Τροφοπενία βορίου - λευκές παράλληλες ραβδώσεις σε ολόκληρο το πλάτος του κεντρικού τμήματος του φύλλου

 

Εικόνα 30 α-γ: Τροφοπενία βορίου - παραμορφωμένο φύλλωμα

 

 

 

Οι τροφοπενίες βορίου εμφανίζονται σε μια μεγάλη ποικιλία εδαφών, όμως η διαθεσιμότητα του βορίου μειώνεται όσο αυξάνεται το pH. Το βόριο είναι απαραίτητο για την ανθοφορία, την εμφάνιση φρούτων και τη μεταφορά των σακχάρων. Το βόριο απαιτείται για την πρόσληψη και την κυκλοφορία του ασβεστίου και οι τροφοπενίες του ασβεστίου μπορούν να μειωθούν σημαντικά με την εφαρμογή του βορίου. Το βόριο παίζει ρόλο παρόμοιο με το ασβέστιο στη διατροφή των φυτών, γεγονός που το καθιστά απαραίτητο για τους παράγοντες ποιότητας όπως η αντοχή του φλοιού, η σταθερότητα των καρπών και η διάρκεια αποθήκευσης. Επειδή το βόριο απαιτείται για την ανάπτυξη των ριζών και τη δύναμη των φυτών, οι τροφοπενίες συχνά αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης μυκητιακών παθήσεων και μειώνουν την ανοχή του φυτού σε διάφορες περιβαλλοντικές καταπονήσεις.

 

2.3.2 Σίδηρος (Fe)

Λειτουργία: Ο σίδηρος αποτελεί συστατικό των κυτοχρωμάτων, των ανόργανων πρωτεϊνών σιδήρου, ενώ συμμετέχει στη φωτοσύνθεση και στη σταθεροποίηση Ν2 και στις αφυδρογονάσες που συνδέονται με την αναπνοή. Ο σίδηρος εμπλέκεται επίσης στη μείωση των νιτρικών και των θειικών αλάτων και στις διαδικασίες αναγωγής με υπεροξειδάση και αδολάση. Η συνολική ποσότητα πρόσληψης σιδήρου από υγιή φυτά είναι μόλις περίπου 1-3 g. Το 80% αυτού απορροφάται κατά το πρώτο ήμισυ της ζωής του φυτού.

 

Συμπτώματα τροφοπενίας: Γενική χλώρωση ολόκληρου του φυλλικού ιστού, κυρίως νεαρών φύλλων, επιβραδυνόμενη ανάπτυξη των φυτών, μικρά τσαμπιά, Το χρώμα του λευκού γίνεται κίτρινο-λευκό.

 

Η έλλειψη σιδήρου παρατηρείται κυρίως στα εξής:

 • Ασβεστολιθικά εδάφη
 • Εδάφη με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα
 • Εδάφη με υψηλό Μαγγάνιο

Lahav & Turner (1989 - IPI-Bulletin No 7)

 

Εικόνα 31: Συμπτώματα τροφοπενίας σιδήρου

 

2.3.3 Mαγγάνιο (Mn)

Λειτουργία: Το μαγγάνιο είναι ένα από τα μικροθρεπτικά συστατικά και απορροφάται από τις ρίζες των φυτών με τη μορφή Mn2 +. Απαιτείται για τη δράση των αφυδρογονάσεων, των αποκαρβοξυλασών, των κινασών, των οξειδάσεων, των υπεροξειδάσεων και μη ειδικά από άλλα ένζυμα που ενεργοποιούνται με δισθενή κατιόντα. Απαιτείται για τη φωτοσυνθετική εξέλιξη του Ο2, πέραν από τη συμμετοχή του στην παραγωγή αμινοξέων και πρωτεϊνών. Το μαγγάνιο έχει εξίσου σημαντικό ρόλο στη φωτοσύνθεση, στον σχηματισμό χλωροφύλλης και στη μείωση των νιτρικών. Μία συγκέντρωση μεταλλο-ενζυμικής υπεροξειδάσης θεωρείται ότι αποτελεί δείκτης τροφοπενίας Μn.

 

Συμπτώματα τροφοπενίας: Η τροφοπενία του μαγγανίου στην ήπια μορφή του εκφράζεται ως χλώρωση «δοντιών χτένας», η οποία ξεκινά από τα περιθώρια των φύλλων και εξαπλώνεται κατά μήκος των φλεβών προς το μέσο του φύλλου με περιστασιακά στενό πράσινο άκρο.  Η χλώρωση εμφανίζεται πρώτα στο δεύτερο ή τρίτο νεαρότερο φύλλο.

 

Εικόνα 32: Συμπτώματα τροφοπενίας μαγγανίου.

 

Τοξικότητα: Η τοξικότητα του μαγγανίου είναι γνωστό πρόβλημα στα όξινα εδάφη. Σε σοβαρές περιπτώσεις, τα επίπεδα Mn στα φύλλα μπορεί να φθάσουν τα 6000 ppm. Τα υψηλά επίπεδα Mn μειώνουν την πρόσληψη ασβεστίου κατά 30%, την απορρόφηση μαγνησίου κατά 40% και την πρόσληψη ψευδαργύρου κατά 20% και μπορεί να ενισχύσουν την εμφάνιση διαταραχής γνωστής ως «μικτή ώριμη» (mixed ripe).

 

2.3.4 Ψευδάργυρος (Zn)

Λειτουργία: Είναι ένα βασικό συστατικό της αλκοολικής δεϋδρογενάσης, της γλουταμινικής δεϋδρογενάσης, της γαλακτικής αφυδρογονάσης, της καρβονικής ανυδράσης (ρύθμισης του μεταβολισμού του διοξειδίου του άνθρακα), της αλκαλικής φωσφατάσης, της καρβοξυπεπτιδάσης και άλλων ενζύμων όπως η δεϋδροπεπτιδάση και η διπεπτιδάση γλυκυλγλυκίνης που συμμετέχουν στον μεταβολισμό των πρωτεϊνών. Ρυθμίζει επίσης τις σχέσεις του νερού, ενισχύει την ακεραιότητα της κυτταρικής μεμβράνης και σταθεροποιεί τις ομάδες σουλφυδρυλίου στις μεμβρανικές πρωτεΐνες που εμπλέκονται στη μεταφορά ιόντων. Υπό χαμηλή διαθεσιμότητα Zn η μάζα του τσαμπιού θα τετραπλασιαστεί σε ανταπόκριση της αύξησης της τιμής Zn. Σε υψηλή συγκέντρωση, το Zn χαρακτηρίζεται από χαμηλό ποσοστό κινητικότητας στο φλοίωμα από τα φύλλα στα φρούτα.

 

Συμπτώματα τροφοπενίας:  Η τροφοπενία ψευδαργύρου είναι ένα πολύ κοινό πρόβλημα στη μπανάνα, που παρατηρείται σε όλες τις περιοχές ανάπτυξης. Είναι πιο συνηθισμένο σε νεαρά φυτά χωρίς μητρικό φυτό που ενεργεί ως θρεπτική δεξαμενή. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν σε ένα έτος χωρίς να επηρεαστεί η απόδοση, αλλά μπορεί να μειωθεί η απόδοση των καρπών στο δεύτερο ή το τρίτο έτος. Η τροφοπενία ψευδαργύρου απαντάται στην μπανανιά όταν αναπτύσσεται σε εδάφη με τροφοπενία ψευδαργύρου - τα συμπτώματα μπορεί να είναι σοβαρά κυρίως σε αμμώδη εδάφη και σε εδάφη υψηλού pH που οφείλονται στη σταθεροποίηση ή ή σε ταλαιπωρημένα, όξινα εδάφη, η περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο είναι χαμηλή. Μπορεί να προκύψει έκπλυση του ψευδαργύρου υπό όξινες συνθήκες. Επίσης, ο ψευδάργυρος απενεργοποιείται σε υψηλές συγκεντρώσεις φωσφόρου στο έδαφος.

 

Στο φύλλο:

 • Τα φύλλα γίνονται στενά
 • Εμφανίζονται κίτρινες έως λευκές λωρίδες μεταξύ των δευτερευουσών φλεβών
 • Επιμήκη καφέ νεκρωτικά μπαλώματα εμφανίζονται στις κίτρινες λωρίδες
 • Παρουσιάζει στενά αιχμηρά και χλωρωτικά νεαρά φύλλα, φύλλα σχήματος λουρίδας, χλώρωση φύλλων σε λωρίδες ή μπαλώματα.
 • Ένα φύλλο με τροφοπενία ψευδαργύρου είναι σημαντικά μικρότερο σε μέγεθος από ένα κανονικό φύλλο και η υψηλή συγκέντρωση χρωστικής ανθοκυανίνης αναπτύσσεται στην κάτω πλευρά του.

Παραβλαστήματα:

 • Γίνονται πολύ λεπτά
 • Τα τσαμπιά έχουν μικρά στριμμένα δάχτυλα
 • Οι μπανάνες έχουν μια χαρακτηριστική ελαφρώς πράσινη άκρη
 • Η ανάπτυξη των φυτών δείχνει την περιορισμένη ανάπτυξη και αλλαγή θέσης.

 

2.3.5 Χαλκός (Cu)

Λειτουργία: Ο χαλκός παίζει ενεργό ρόλο στο ένζυμο που εκτελεί βασικές λειτουργίες όπως η αναπνοή και η φωτοσύνθεση και οι πρωτεΐνες χαλκού συμμετέχουν στην ξυλοποίηση, στον αναερόβιο μεταβολισμό, στον κυτταρικό αμυντικό μηχανισμό και στον ορμονικό μεταβολισμό. Οι γνωστές μορφές Cu στα φυτά περιλαμβάνουν: κυτοχρωμική οξειδάση, οξειδάση διαμίνης, ασκορβική οξειδάση, φαινολάση, λακκάση, πλαστοκυανίνη, πρωτεΐνη που έχει δραστικότητα καρβοξυλάσης της διφωσφορικής ριβουλόζης, δραστικότητα οξυγενάσης της διφωσφορικής ριβουλόζης, υπεροξείδιο, δισμουτάση, φυτοκυανίνη και οξειδάση της κινολόνης. Οι πρωτεΐνες του χαλκού εμφανίζουν μεταφορά ηλεκτρονίων και δραστηριότητα οξειδάσης. Ο χαλκός είναι επίσης συστατικό της οξειδάσης του κυτοχρώματος και της αίμης σε ίσες αναλογίες. Λειτουργεί επίσης ως τερματικός αποδέκτης ηλεκτρονίων της οξειδωτικής οδού των μιτοχονδρίων.

 

Συμπτώματα τροφοπενίας: Η κεντρική νεύρωση και οι κύριες φλέβες γέρνουν προς τα πίσω και δίνουν στο φυτό μια εμφάνιση ομπρέλας. Τα φύλλα λαμβάνουν σε κίτρινο χάλκινο χρώμα.

Η τοξικότητα του Cu είναι πιθανή, ιδίως όταν το μείγμα Bordeaux εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για φυτοπροστασία.

 

2.4 Ευαισθησία στο αλάτι

 • Τα υψηλά επίπεδα αλατιού στο έδαφος ή στο νερό μπορεί να προκαλέσουν στρες.
 • Το στρες της αλατότητας έχει σαν αποτέλεσμα την χλωρίωση των φύλλων που βρίσκονται σε όρια, την περιορισμένη ανάπτυξη και τα λεπτά, παραμορφωμένα φρούτα.
 • Οι μπανάνες επιδορπίου τύπου ΑΑΑ (π.χ. Cavendishs) είναι πιο ευαίσθητες από τις αμυλούχες (τύποι AAB / ABB).
 • 100-500 ppm συνολικά διαλυτά άλατα στο έδαφος είναι ικανοποιητικά για την ανάπτυξη της μπανανιάς. Σε επίπεδα 500-1000 ppm, τα φυτά και τα φρούτα επηρεάζονται αισθητά. Όταν η συνολική συγκέντρωση διαλυτών αλάτων ξεπερνά τα 1000 ppm, τα φυτά είναι περιορισμένης ανάπτυξης ή νεκρά.
 • Τα προβλήματα αλατότητας εμφανίζονται στην περιοχή της Καραϊβικής, στη Λατινική Αμερική, στο Ισραήλ, και στις Καναρίους Νήσους.
 • Το νάτριο και το χλώριο δεν θεωρούνται απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη της μπανανιάς.
 • Οι μπανανιές φαίνεται να είναι πιο ευαίσθητες στο Na από ό,τι στο Cl. (Για παράδειγμα, οι μπανανιές αναπτύσσονται σε μέχρι και 600 ppm Cl σε νερό άρδευσης) (Ισραήλ).
 • Σε υψηλά επίπεδα Na, τα περιεχόμενα Na στις ρίζες μπορούν να αυξηθούν έως και 1,5% (3 φορές την κανονική τιμή), ειδικά όταν το K είναι ανεπαρκές.
 • Το υπερβολικό Na προκαλεί ανισορροπίες θρεπτικών ουσιών.
  - Na (ή Mg) που υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες στο νερό άρδευσης, μειώνουν την πρόσληψη K, ακόμη και αν τα εδάφη περιέχουν υψηλά επίπεδα K.
  - Το υψηλό Na και Mg μειώνει επίσης την πρόσληψη μικροθρεπτικών ουσιών.
 • Όταν το Cl είναι υπερβολικό - η ανάπτυξη του παραβλαστήματος περιορίζεται και τα φρούτα δεν θα γεμίσουν.

Εικόνα 33:  Η αλατότητα στο έδαφος προκαλεί μείωση της καλλιέργειας και της ριζικής βιομάζας

Η αλατότητα επηρεάζει την ανάπτυξη των ριζών πριν από την ορατότητα του στρες στις καλλιέργειες

Nanicao (ομάδα Cavendish) - δοκιμή θερμοκηπίου

 

Πηγή: Araujo Filho et al. (1995) - Βραζιλία

 

 

Εικόνα 34: Η αλατότητα μειώνει την ανάπτυξη

 

Πηγή: Araujo Filho et al. (1995) - Brazil

 

Οι μπανάνες είναι ευαίσθητες στην αλατότητα και την τοξικότητα του νατρίου

 • Η μπανάνα είναι ευαίσθητη στο νάτριο (Na) και το χλωρίδιο (Cl)
 • Προβλήματα άλατος εμφανίζονται όταν η συγκέντρωση χλωριδίου στο διάλυμα εδάφους υπερβαίνει τα 500 ppm
 • Η τοξικότητα Cl μειώνει την ανάπτυξη του παραβλαστήματος και τα φρούτα δεν θα γεμίσουν
 • Η τοξικότητα του νατρίου (Na) προκαλεί χλώρωση
 • Το Na + παρεμβαίνει στην πρόσληψη K +

Εικόνα 35: Τοξικότητα του νατρίου

 

Οι βλάβες αλατότητας αρχίζουν να εμφανίζονται σε φυτά μπανανιάς που αρδεύονται με νερό σε συγκέντρωση 500 mg Cl / L. Το πρόβλημα κλιμακώνεται όταν χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο αρδευόμενο νερό. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται η χρήση νιτρικού καλίου Multi-K ™ ως πηγή νιτρικών αλάτων για την καταστολή της πρόσληψης Cl από τις ρίζες της μπανανιάς.

 

Εικόνα 36: Η αλατότητα του νερού μειώνει την παραγωγή της καλλιέργειας

Μπανανιά Monthan (ABB), Ινδία

Έδαφος: αμμώδες άργιλος, pΗ 6.8, CEC 10.0 mol / kg, άρδευση: 200mm

 

 

Οι επιδράσεις της αλατότητας (0, 50 και 100 mM NaCl) μπορούν να παρατηρηθούν σε πολλές ποικιλίες μπανάνας. Με αυξημένα επίπεδα NaCl παρουσιάζει συμπτώματα τραυματισμού, όπως: χλώρωση και νέκρωση των περιφερειακών φύλλων με επακόλουθο θάνατο φύλλων. Οι επιπτώσεις στα φύλλα οδηγούν στη μείωση έως και 50% της επιφάνειας των φύλλων και του 70% της ξηράς ουσίας.

Η αυξημένη αλατότητα στο αρδευόμενο νερό μειώνει την απόδοση (Εικ. 37 - 40).

 

 

 

 

Εικόνα 38: Η επίδραση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του ύδατος άρδευσης στο βάρος των τσαμπιών (διετής δοκιμή), Israeli et al, 1986

 

 

Εικόνα 39: Φθορά από αλατότητα (μείωση της αγωγιμότητας του νερού) μετά τη χρήση του KClSource: Jones & Vimpany, 1999

 

Εικόνα 40: Ζημία αλατότητας (καταστολή ανάπτυξης) μετά τη χρήση του KClSource: Jones & Vimpany, 1999

 

Ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η μπανανιά είναι ευαίσθητη στην αλατότητα, η πηγή των λιπασμάτων, ως πιθανός συντελεστής στην αλατότητα, πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά. Τα λιπάσματα της Haifa είναι προϊόντα επιλογής ως μια πηγή χωρίς χλώριο, είτε ως υδατοδιαλυτά λιπάσματα είτε ως CRF (λιπάσματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης). Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σελίδες 60-70.

Need more information about growing bananas? You can always return to the banana crop guide table of contents & banana fertilizer

 

Σχετικά Άρθρα:

NPK Fertilizers - Water Soluble Fertilizers

Information about Plant Nutrition

Read more about Foliar Feeding

Potassium Nitrate Fertilizers