ผลิตภัณฑ์นม

ผลิตภัณฑ์ไฮเป็นสารผสมที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสามารถในการละลายและแผ่ออกของเนย ทำงานโดยเป็นสารช่วยผสมของเหลวในกระบวนการผลิตเนย, นมข้น และนมข้นหวาน นอกจากเนยแล้ว, สารเติมแต่งนี้ยังใช้ในโรงงานนมเปรี้ยว, ของหวานจากผลิตภัณฑ์นม, ไอศครีม, เนยสด, และผลิตภัณฑ์นมผง
ผลิตภัณฑ์ฟอสเฟตสำหรับผลิตอาหารของไฮฟายังนิยมใช้ในอุตสาหกรรมนมข้น, วิปครีมแต่งหน้า, ไอศครีม และผลืตภัณฑ์นมอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์

ค่ามาตรฐาน

เลขที่ E

การใช้งานหลัก

% P2O5

pH (1%)

C 535

41

12.1

โซเดียมออร์โทฟอสเฟต, E339, ชนิดผง สารเติมแต่งเนยช่วยในการละลาย
C 510
C 511
C 512

59

4.5

โมโนโซเดียมฟอสเฟตแอนไฮดรัส, E339, ผงและเม็ด การผลิตเนย: ช่วยการผสมของเหลว, รักษาสภาพกรดด่าง. การผลิตนมข้น: ปรับระดับpH, รักษาสภาพกรดด่าง. การผลิตวิปครีมแต่งหน้า: ให้ฟองนุ่มมีความคงตัว. การผลิตกล้าเชื้อ: ธาตุอาหาร, ป้องกันการเกิดแบคทีเรีย. การผลิตชีสเค้กที่ยังไม่อบ: ช่วยการจับตัว. การผลิตพุดดิ้งสำเร็จรูป: ช่วยการจับตัว

C 521
C 522
C 523

50

9.2

ไดโซเดียมฟอสเฟตแอนไฮดรัส, E339, ผงและเม็ด
C 524

50

9.2

ไดโซเดียมฟอสเฟตไดไฮเดรต, E339, เกล็ด
C 533
C 534

43

12.1

ไตรโซเดียมฟอสเฟตแอนไฮดรัส, E339, ผงและเม็ด
M 233

40

9.3

ไดโซเดียมฟอสเฟต, E340, ผงหยาบ การผลิตกล้าเชื้อ: ธาตุอาหาร, ป้องกันการเกิดแบคทีเรีย. ครีมเทียม: รักษาสภาพกรดด่าง, การแผ่กระจาย
M 221
M 225

53

10.5

ไตรโซเดียมไพโรฟอสเฟต, E450, ผงและผงละเอียด การผลิตไอศครีม: รักษาความคงที่ของไขมัน. การผลิตพุดดิ้งสำเร็จรูป: ช่วยการจับตัว
C 313i

58

8.3

โซเดียมฟอสเฟต, E339, E450, E451, ผง สารผสมในการผลิตเนย