มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ไฮฟามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม, คุณภาพการผลิตสูงสุด

ไฮฟาใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมปฏิบัติตามข้อบังคับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดในสูง ใช้ระบบควบคุมแก๊ซที่ทันสมัยเพื่อลดการปลดปล่อยไนตรัสออกไซด์ที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกและนำกลับมาแปรรูปเป็นพลังงาน

 

ไฮฟาใช้แก็ซธรรมชาติแทนที่น้ำมันในโรงงานผลิต, และทำให้มั่นใจว่าปราศจากการปลดปล่อย และบำบัดของเสียจากโรงงานให้สะอาดปราศจากสารพิษ

กลุ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่ควบคุมดูแลภายในโรงงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบดำเนินไปอย่างถูกต้อง เพื่อเป้าหมายรักษามาตรฐานในโรงงานให้สูงกว่ามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสากล

 

เนื่องด้วยลูกค้าของเราต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม, ไฮฟาลงทุนกว่า1ล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อกำจัดมลภาวะและนำของเสียที่ปล่อยออกมากลับมาใช้ใหม่

 

ความพยายามต่างๆเหล่านี้ทำให้เชื่อมั่นพัฒนาการของผู้นำการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม