Αρτοποιία

Οι παράγοντες ζύμης της Haifa είναι ζωτικής σημασίας συστατικά για σχεδόν οποιοδήποτε προϊόν αρτοποιίας.

Οι παράγοντες ζύμης της Haifa περιέχουν μια ευρεία γκάμα πρόσθετων με ποικίλη κοκκομετρία που παρέχουν αντίστοιχα μια μεγάλη ποικιλία χρόνου αντίδρασης.

Τα βελτιωτικά ζύμης της Haifa βελτιώνουν την δομή, την σταθερότητα, την υδατοχωρητικότητα, την εμφάνιση, τον χρόνο ζωής και άλλα ζωτικά χαρακτηριστικά σε πολλά προϊόντα ζύμης.

Προϊόν

Τυπικές τιμές

Περιγραφή

Κύρια εφαρμογή

% P2O5

pH (1%)

B 401
B 403

64

4.3

Άλας νατρίου πυροφωσφορικού οξέως, E450, πούδρα και λεπτή πούδρα Γρήγορης δράσης προζύμι
B 391
B 393

64

4.2

Άλας νατρίου πυροφωσφορικού οξέως, E450, πούδρα και λεπτή πούδρα Μέσης δράσης προζύμι
B 281
B 283
B 285

64

4.2

Άλας νατρίου πυροφωσφορικού οξέως, E450, πούδρα και λεπτή πούδρα Αργής δράσης προζύμι
M 225

53

10.5

Πυροφωσφορικό τετρανάτριο, E 450, λεπτή πούδρα Βελτιωτικό ζύμης
M 223

58

7.2

Πυροφωσφορικό τρινάτριο, E 450, πούδρα Βελτιωτικό ζύμης
TCP

40

6.5

Φωσφορικό τριασβέστιο, E341, πούδρα Βελτιωτικό ζύμης, ρυθμιστικό ροής