38% αύξηση στην απόδοση της καλλιέργειας πατάτας με το Multi-K Mg

Η εφαρμογή Multi-K™ Mg ξεπέρασε την υπάρχουσα πρακτική λίπανσης σε όλες τις περιοχές που έγιναν μετρήσεις

Crop/cultivar

Potatoes/ Coliban (Fresh Market)
Country / location Australia/Berrigan, southern New South Wales
Objectives Compare existing side dressing practice with Multi KMg prills to increase tuber yield and skin quality. The focus is also on timing of applications
Haifa product tested Multi-K™ Mg (12-0-42+2MgO)
Application method Side dressing
Tested treatment 3x250 kg/ha by side-dressing
Control treatment results Total Yield: 44.19 MT/ha
Number 1 Grade Tubers: 24.63 MT/ha
Skin Quality: Some Spotting
Best treatment results Total Yield 59.63 MT/ha
Number 1 Grade Tubers: 39.41 MT/ha
Skin Quality: Clean and White
Characteristics of best treatment Yield increase:  15.44 MT/ha (35%)
Number 1 Grade increase 14.78 MT/ha(60%)
Grower’s revenue from yield: (No. 1 grade) 306 $US/MT
Cost of treatment (application + material) 400 $US/ha
Net benefit of best treatment 3990 $US/ha
Benefit/Cost ratio 11
Conclusions The Multi KMg treatment out performed the existing side dressing practice in all areas measured. We are finding the timing of the applications are just as, if not more important in influencing results than rates/ha. In Australia the fresh market potatoes are currently priced significantly higher than processing – there are large benefits in improving yield and quality.
Reference Matt Thomas, Multifert Agencies

 

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καλλιέργειας πατάτας; Μπορείτε πάντα να επιστρέψετε στον πίνακα περιεχομένων για τη λίπανση της πατάτας.

 

 

Σχετικά άρθρα:

NPK Fertiliser - Water Soluble Fertilizers

Plant Nutrition & Fertilizer

Informations about Foliar Feeding

Potassium Nitrate Fertilizers

Plant Nutrient Deficiency