เกี่ยวกับไฮฟา

ไฮฟาเป็นบริษัทอิสราเอลดำเนินธุรกิจทั่วโลกและเป็นผู้นำการผลิตผลิตภัณฑ์โพแทสเซียมไนเตรท, ธาตุอาหารพืชคุณภาพสูง และสารเคมีอุตสาหกรรม

ไฮฟาได้รับการยอมรับในความเป็นผู้นำคิดค้นนวัตกรรมและวิธีการจัดการอย่างเหมาะสม ปรับให้ถูกต้องข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของลูกค้า

 

ด้วยความมุ่งมั่นและแน่วแน่, ไฮฟาดำเนินธุรกิจโดยไม่ผิดพลาดตราบถึงปัจจุบันในเรื่องการปรับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ การสนับสนุน และให้บริการ สำนักงานไฮฟาในที่ต่างๆทั่วโลกใส่ใจติดต่อประสานงานลูกค้า

จากวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำในเทคโนโลยีและนวัตกรรม, ไฮฟากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องธาตุอาหารพืชผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับ.

ความน่าเชื่อถือ, ไฮฟาดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงพร้อมด้วยสาขาที่มีอยู่ทั่วโลก แสดงให้เห็นการดำเนินกิจการที่มีมาตรฐานสากล

ความมุ่งมั่นใส่ใจต่อเกษตรกร และความอยู่ดีกินดีของพวกเขา, ไฮฟามอบภาระนี้สู่พนักงาน, บริษัทคู่ค้า, โดยใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยริเริ่มทัศนคติในการสร้างแรงบันดาลใจตอบโจทย์ต่างๆตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ไฮฟามองไปสู่อนาคตที่จะดูแลพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ธาตุอาหารพืช ประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ ความสะดวกในการใช้ และสภาพแวดล้อม

Since 1966
3 Production Plants
17 Subsidiaries
Global Presence
Pioneering The Future

Haifa Group was founded in 1966 as an Israeli-based multinational corporation

Haifa owns three production facilities in Israel, France, and the US  and logistic facilities in Europe, warehouses worldwide

Our 17 subsidiaries are located around the world: North America | Mexico | Colombia | Ecuador | South America | North west Europe | CIS | Iberia | France | Italia | Southeast Europe | Turkey | Israel | Africa | South Africa | China | East Asia | Australia.

Haifa Group’s global operations span across 5 continents in over 100 countries.

Haifa develops and produces a wide range of specialty fertilizers. Our premium products provide optimized plant nutrition, and proven added value of high efficiency, crop-suitability, and purity. Our solutions enable application convenience, assure environmental friendliness and maximize yields from given inputs of land, water and plant nutrients, under diverse farming practices.