โพลี-ฟีดTM โฟเลียร์

ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำสำหรับฉีดพ่นทางใบ

โพลี-ฟีด โฟเลียร์ เป็นปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำ, คุณภาพสูงสำหรับใช้ฉีดพ่นทางใบ
โพลี-ฟีด โฟเลียร์ ได้เสริมธาตุอาหารพิเศษเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่มีสูงของพืช ในช่วงเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต เพื่อให้พืชผลิตผลมากคุณภาพดี 
โพลี-ฟีด โฟเลียร์ ผลิตจากยูเรียทีมีไบยูเร็ตต่ำ และมีธาตุอาหารเสริมสูงในรูปของคีเลต (EDTA) ความเข้มข้นสูง
โพลี-ฟีด โฟเลียร์ มีสีเขียวทั้งกระสอบบรรจุและเนื้อปุ๋ย

 

คุณประโยชน์โพลี-ฟีด โฟเลียร์

  • ละลายน้ำหมดจด
  • ธาตุอาหารพืช 100%
  • ใช้ส่วนประกอบยูเรียไบยูเร็ตต่ำ
  • ฟสมธาตุอาหารเสริมคีเลต (EDTA)
  • ไม่มีคลอไรด์, โซเดียมและสารที่เป็นอันตรายต่อพืช

 

 

สูตรที่มีจำหน่าย

สูตรธาตุอาหารตรงตามช่วงการเจริญเติบโต

 
 
 
 

สูตรธาตุอาหารเฉพาะพืช

 
 ปริมาณธาตุอาหารเสริม (ppm)
FeMnZnCuMoB
โพลี-วีท 23-7-2317008502501000110200
โพลี-โปเตโต้ 12-5-4020001000300220140300
โพลี-ซิตรัส 16-7-30+2MgO1000500200011070300
โพลี-โอลิฟ 15-7-30+2MgO1000500150110704500
โพลี-ไรซ์ 15-15-301000150015011070200
โพลี-ไวน์ยาร์ด 4-15-37+3MgO230050015011070200
โพลี-คอตตอน 12-5-4020001000300220140300
โพลี-ชูการ์บีท 15-7-30+2MgO1000500150110704500
 
 
ขนาดบรรจุ
กระสอบ 10 และ25 กก