นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

1. ข้อตกลงในความเป็นส่วนตัวของเรา

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซท์บริษัท ไฮฟา เคมิคอล จำกัด (บริษัท ไฮฟา เคมิคอลจำกัด และบริษัทในเครือ – “ไฮฟา”) เรามีนโยบายในการรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่ได้แจ้งแก่เรา โดยเหตุผลนี้เราจะไม่ขาย, ให้เช่า,เผยแพร่ หรือนำข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณแจกจ่ายสู่บุคคลอื่นเพื่อการค้าโดยปราศจากการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เราต้องการให้ผู้ใช้ของเราเข้าใจรายละเอียดข้อมูลที่เราเก็บไว้, เราใช้ข้อมูลอย่างไร, และขั้นตอนที่เราใช้ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อศึกษานโยบายและขั้นตอนที่เราใช้ควบคุม การประกาศนี้อธิบายนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
การเข้าชมเว็บไซท์ของเราหมายความว่าคุณยอมรับในวิธีการที่เราอธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

2. ข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บ


เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้และข้อมูลอื่นๆที่ผ่านเข้ามาในเว็บไซท์ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เป็นข้อมูลแสดงตัวตนของผู้ใช้ ข้อมูลอื่นๆเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้, ตำแหน่งที่ผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซท์และข้อมูลอื่นๆนั้นไม่ได้แสดงตัวตนของคุณ

 

2.1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
เราเก็บข้อมูลส่วนตัวดังแสดงรายละเอียดข้างล่าง
a. ข้อมูลที่ผู้ใช้ลงทะเบียน
b. ข้อมูลที่ผู้ใช้เสนอเนื้อหาจากผู้ใช้ผ่านพื้นที่สื่อสาร (ความหมายแสดงรายละเอียดในข้อตกลงในการใช้เว็บไซท์)
c. ข้อมูลที่ผู้ใช้ติดต่อเราผ่านศูนย์บริการลูกค้า และ/หรือ คำแนะนำทั่วไป

2.2. ข้อมูลอื่นๆ
เมื่อผู้ใช้เข้าชมเว็บไซท์เราอาจเก็บข้อมูลอื่นๆ เช่น หน้าเว็บไซท์ที่ผู้ใช้เข้าชม ข้อมูลอื่นๆเป็นข้อมูลทั่วไป  ที่มีการเก็บหลายวิธีการ: โปรแกรมวิเคราะห์เว็บไซท์, ตัวแปรสภาพแวดล้อม, และเทคโนโลยีและข้อมูลอื่นๆที่ผู้ใช้เสนอโดยความสมัครใจ

 

ข้อมูลที่ผู้ใช้เสนอโดยสมัครใจ


เรารวบรวมข้อมูลอื่นๆ (เช่น พื้นที่ใช้งานของผู้ใช้ และอื่นๆ) เมื่อผู้ใช้เสนอข้อมูลโดยสมัครใจสู่เรา เมื่อข้อมูลนั้นๆไม่รวมอยู่ในข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลนั้นถือเป็นข้อมูลอื่นๆซึ่งไม่ได้แสดงตัวตนของผู้ใช้ นอกจากนี้เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวในรูปแบบเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุตัวตนของผู้ใช้ หรือการใช้เว็บไซท์ของผู้ใช้ ข้อมูลที่รวบรวมตามจุดประสงค์ของนโยบายนี้ถือว่าเป็นข้อมูลอื่นๆ


3. . ข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปใช้เมื่อไรและอย่างไร? 
 

 เราอาจนำข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมไว้เพื่อ
a. เป้าหมายที่ผู้ใช้ต้องการ เราอาจนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่รวบรวมไว้ใช้เพื่อการบริการและให้ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ
b. สื่อสารจากผู้ดูแลระบบ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับเว็บไซท์, หรือการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง,เงื่อนไข, และนโยบาย
c. การสื่อสารอื่นๆ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, วิธีการใช้, บริการ และกิจกรรม ที่ซึ่งเราเชื่อว่าผู้ใช้อาจจะสนใจ และ/หรือ ส่งจดหมายข่าวถึงผู้ใช้ถ้า ผู้ใช้ยินดีรับข้อมูล
d. ความต้องการธุรกิจภายใน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อความต้องการธุรกิจภายในเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลและการวัดประสิทธิภาพ

 

4. การใช้ข้อมูลอื่นๆ


เนื่องจากข้อมูลอื่นๆไม่ได้ระบุตัวตนของผู้ใช้ เราอาจใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อย่างไรก็ตามเราจะนำเสนอข้อมูลอื่นๆแก่ผู้อื่นอย่างถูกต้อง

 

5. ความต้องการทางกฎหมาย


เราให้ความร่วมมือกับผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆที่ดูแลกฎหมาย, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, และเพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวง การตอบสนองการตรวจสอบตามความต้องการตามกฎหมาย หรือการตรวจสอบผู้กระทำผิดโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการอื่นๆ หรือการกล่าวหาการกระทำผิดกฎหมาย เราสามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้

 

6. เรารักษาข้อมูลผู้ใช้อย่างไร


ความเป็นส่วนตัวและการป้องกันข้อมูลผู้ใช้เป็นความจำเป็นของเรา เราพยายามในการรักษาข้อมูลผู้ใช้โดยเทคโนโลยีทันสมัยในการรักษาข้อมูลและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย ส่วนอื่นของนโยบายความเป็นส่วนตัว เราไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆของผู้ใช้สู่บุคคลอื่นโดยผู้ใช้ไม่ยินยอม อย่างไรก็ตามโปรดตระหนักว่าการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เนทหรือโรศัพท์ไม่อาจยืนยันความปลอภัยได้ทั้งหมด

 

7. ความยินยอม


การเข้าใช้เว็บไซท์ของเราหมายถึงผู้ใช้ยอมรับการเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลผู้ใช้ส่วนตัวตามที่ได้อธิบายในยโยบายความเป็นส่วนตัว

 

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว


ถ้านโยบายความเป็นส่วนตัวหรือขั้นตอนมีการเปลี่ยนแปลง เราจะประกาศให้ทรายการเปลี่ยนแปลงทางเว็บไซท์ การเปลี่ยนแปลงใดๆจะเกิดภายใน 30 วันจากวันที่ประกาศ ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงประกาศ

 

9. การบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวบังคับใช้เดือนมีนาคม 2554