นโยบายลิขสิทธิ์

 
บริษัท ไฮฟา เคมิคอล จำกัด (บริษัท ไฮฟา เคมิคอล จำกัด และ บริษัทในเครือ - "ไฮฟา") ให้ความเคารพในสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใดในเว็บไซต์มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ หรือคุณเป็นตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น โปรดแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรให้กับตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของเรา โดยระบุสาระสำคัญดังต่อไปนี้ :
 
  1. ลายมือชื่อหรือลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีอำนาจที่จะกระทำในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์;
  2. รายละเอียดของงานเผยแพร่ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์, หรือถ้างานเผยแพร่ที่มีลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีการเผยแพร่หลายหลายบนเว็บไซท์ โปรดแจ้งเราถึงรายการที่เป้นตัวแทนของงานเผยแพร่ดังกล่าวบนเว็บไซท์;
  3. รายละเอียดของส่วนประกอบหรือเนื้อหาที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ที่ต้องการลบออกหรือปิดการเผยแพร่ และข้อมูลที่ที่น่าเชื่อถือเพียงพอให้เราใช้ค้นหาส่วนประกอบดังกล่าวได้;
  4. ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพียงพอเพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณได้, เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, และหากคุณมีอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้;
  5. ข้อความร้องเรียนที่ยืนยันได้ว่าส่วนประกอบที่ถูกนำมาใช้ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาติจาก เจ้าของลิขสิทธิ์, ตัวแทนผู้ถือลิขสิทธิ์, หรือมีการนำมาใช้โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย;
  6. ข้อความร้องเรียนที่ยืนยันความถูกต้องและยอมรับความผิดหากมีการให้ข้อมูลเท็จ ที่ซึ่งคุณได้รับอำนาจในการดำเนินการจากของเจ้าของลิขสิทธ์ให้ร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์
ภายหลังได้รับการติดต่อจากคุณ, เราอาจติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนดำเนินการลบเนื้อหาใดๆออกจากเว็บไซท์ตามที่เราเห็นว่าสอดคล้องกับข้อกฎหมายบังคับ เราอาจให้รายละเอียดการติดต่อคุณแก่ผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาที่ถูกคุณกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว, เพื่อให้ผู้เผยแพร่เนื้อหาใช้ในการติดต่อคุณและคัดค้านคำร้องเรียนของคุณ

คุณอาจร้องเรียนถึงตัวแทนลิขสิทธิ์ของเรา เพื่อให้มีประสิทธิภาพโปรดเขียนคำร้องโดยระบุข้อมูลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้;

  1. ลายมือชื่อหรือลายเซ็นต์ทางอิเล็คโทรนิคส์;
  2. รายละเอียดของส่วนประกอบที่ได้ถูกลบออกหรือมีการปิดการเผยแพร่ และตำแหน่งที่ปรากฎอยู่ก่อนการลบออกหรือปิดการเผยแพร่ไป;
  3. ข้อความร้องเรียนที่ยอมรับความผิดหากมีการให้ข้อมูลเท็จถึงการเผยแพร่ส่วนประกอบที่คุณเชื่อว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ ยืนยันว่าส่วนประกอบที่ถูกลบออกหรือปิดการเผยแพร่เป็นผลจากความเข้าใจผิดหรือความผิดพลาดในรายละเอียดของส่วนประกอบที่ถูกลบออกหรือปิดการเผยแพร่ไป;
  4. ชื่อของคุณ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, และข้อความแสดงการยอมรับการตัดสินความถูกต้องภายใต้อำนาจศาล และยอมรับการดำเนินการจากบุคคลที่คุณให้การแจ้งเตือนหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

ภายหลังได้รับการร้องขอให้ลบหรือแก้ไขเนื้อหาใดๆบนเว็บไซท์, เราจะดำเนินการพิจารณาคำร้องและปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่ใช้บังคับ

ถ้าเรามีดุลยพินิจตัดสินใจว่าคุณกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำ ผู้ใช้ที่ได้รับแจ้งในการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์มากกว่า 2 ครั้งหรือดำเนินการใส่ข้อมูลส่วนประกอบใดๆ ที่ถูกลบออกจากเว็บไซท์มากกว่า 2 ครั้ง, เราอาจตัดสินใจภายใต้ดุลยพินิจของเราว่ามีเหตุอันควรสำหรับการระงับบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยทันทีไม่ว่าจากเหตุผลใดๆ ในเวลาใดๆก็ตาม ในกรณีเหล่านี้เราจะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยทันที เราอาจแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้ยกเลิกบัญชีของคุณโดยการส่งข้อความๆปยังที่อยู่อีเมล์, ถ้าคุณมีการลงทะเบียนผู้ใช้ในระบบ การแจ้งเตือนดังกล่าวจะถูกส่งถึงคุณทันที

ตัวแทนลิขสิทิ์ของเราคือ Joshua Golovaty (ที่อยู่อีเมล์ Joshua.Golovaty@haifa-group.com)
โปรดทราบว่าตัวแทนลิขสิทธิ์ของเรารับการแจ้งเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้น เรื่องอื่นๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น, การขอข้อมูล และประเด็นอื่นๆ กรุณาติดต่อถึง: info@haifa-group.com (ที่อยู่อีเมล์ผู้สนับสนุนข้อมูล)