ปลาและอาหารทะเล

สินค้าฟอสเฟตสำหรับอาหารของไฮฟาผ่านการออกแบบลดการสูญเสียน้ำขณะผ่านความร้อนและเพิ่มคุณภาพเนื้อ ความเหนียวนุ่ม และการดูดซับน้ำ

 

ผลิตภัณฑ์

ค่ามาตรฐาน

เลขที่ E

การใช้งานหลัก

% P2O5

pH (1%)

F 241S

58.5

8.7

E450, E 451, E 452 สารเติมแต่งเค็มสำหรับผลิตปลา, ปลาเส้น, กุ้งทะเลเขตร้อน และหอย
F 701

56

8.7

E450, E 451 สารเติมแต่งเค็มสำหรับผลิตอาหารทะเล เหมาะใช้กับกุ้งทะเลเขตหนาว
F 252

57.5

9.5

E 451, E 452 สารเติมแต่งเค็มสำหรับผลิตปลา, ปลาเส้น, กุ้งทะเลเขตร้อน และหอย
F 261

55

10

E 450, E 451 สารเติมแต่งไม่เหนียวสำหรับปูอัด (ซูริมิ)
 
 
 
 

ปลาและอาหารทะเลสูญเสียของเหลวไปตามธรรมชาติอย่างรวดเร็วและนำไปสู่การเกิดกลิ่นจากกระบวนการออกซิเดชัน ด้วยสาเหตุนี้ผลิตภัณฑ์นี้จึงตอบสนองอย่างรวดเร็วทั้งกระบวนแปรรูปและสภาพแวดล้อมในการเก็บ

ผลิตภัณฑ์ฟอสเฟตสำหรับผลิตอาหารของไฮฟาช่วยในการเก็บรักษาน้ำ, เพิ่มน้ำหนัก,ป้องกันการเกิดกระบวนการออกซิเดชัน ยับยั้งการเน่าเสียจากจุลินทรีย์ และลดการเกิดกลิ่น นอกจากนี้ยังช่วยรักษารสชาด กลิ่น และสีด้วย

ผลิตภัณฑ์ฟอสเฟตสำหรับผลิตอาหารของไฮฟายังช่วยเพิ่มน้ำหนักในผลิตภัณฑ์ที่มีการบด เช่น ลูกชิ้นปลา และปูอัด