อุตสาหกรรมขนมปัง

ผงฟูของไฮฟาเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในโรงงานขนมปัง ไฮฟามีฟอสเฟตที่ช่วยในการขึ้นฟูครอบคลุมการใช้งานและ มีขนาดเม็ดหลากหลาย และมีห้เลือกชนิดตามความต้องการ

ไฮฟามีฟอสเฟตที่ช่วยในการขึ้นฟูครอบคลุมการใช้งานและ มีขนาดเม็ดหลากหลาย และมีห้เลือกชนิดตามความต้องการ

 

ผลิตภัณฑ์ส่วนผสมขนมปังของไฮฟาช่วยในเรื่องเนื้อแป้ง, ความอยู่ตัว, การดูดซับน้ำ, ความสวยงาม, การเก็บรักษา และคุณสมบัติอื่นๆที่ต้องการในผลิตภัณฑ์ขนมปัง

ผลิตภัณฑ์

ค่ามาตรฐาน

คำอธิบาย

การใช้งานหลัก

% P2O5

pH (1%)

B 401
B 403

64

4.3

โซเดียมแอซิดไพโรฟอสเฟต, E450, ผงและผงละเอียด ผงฟูทำงานรวดเร็ว
B 391
B 393

64

4.2

โซเดียมแอซิดไพโรฟอสเฟต, E450, ผงและผงละเอียด ผงฟูทำงานปานกลาง
B 281
B 283

64

4.2

โซเดียมแอซิดไพโรฟอสเฟต, E450, ผงและผงละเอียด ผงฟูทำงานช้า
M 225

53

10.5

เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟต, E450, ผงละเอียด สารผสมเพิ่มคุณภาพขนมปัง
M 223

58

7.2

ไตรโซเดียมไพโรฟอสเฟต, E450, ผง สารผสมเพิ่มคุณภาพขนมปัง
TCP

40

6.5

ไตรแคลเซียมฟอสเฟต, E341, ผง สารผสมเพิ่มคุณภาพขนมปัง, สารปรับสภาพของผสม