เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก

ไฮฟาผลิตฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก

การเปลี่ยนแปลงเคมีอินทรีย์ในเนื้อสัตว์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สัตว์ถูกฆ่า ซึ่งทำลายคุณสมบัติต่างๆของเนื้อ การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ รสชาดเนื้อ และอายุการเก็บ

 

ฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรมอาหารของไฮฟาช่วยลดผลเสียต่างๆที่เกิดขึ้น ให้วัตถุดิบคงคุณภาพสำหรับการผลิตอาหาร

ชื่อไฮเกรด

ค่ามาตรฐาน

เลขที่ E

การใช้งานหลัก

%P2O5

pH (1%)

M 245

60

7.0

E 450, E 452 ส่วนผสมช่วยการยึดเกาะให้ความเหนียวปานกลางสำหรับผลิตภัณฑ์ของเหลวผสม
M 249

58

7.7

E 450, E 452 ส่วนผสมช่วยการยึดเกาะให้ความเหนียวปานกลางสำหรับผลิตภัณฑ์ของเหลวผสม
M 248

55

8.9

E 450, E 451, E 452 ส่วนผสมช่วยการยึดเกาะให้ความเหนียวปานกลางสำหรับผลิตภัณฑ์ของเหลวผสม
M 447

57

8.9

E 450, E 452 ส่วนผสมช่วยการยึดเกาะให้ความเหนียวปานกลางสำหรับผลิตไส้กรอก
M 242

58.5

7.3

E 450 ส่วนเติมแต่งช่วยการยึดเกาะไม่มีความเหนียวในการผลิตไส้กรอก
M 345

56

8.8

E 450, E 451, E 452 สารเติมแต่งไม่มีความเหนียวสำหรับบดเนื้อสัตว์
M 298

55.5

8.8

E 450, E 451 ส่วนผสมเอนกประสงค์ไม่มีความเหนียวสำหรับผลิตไส้กรอก
M 263

56.5

9.2

E 450, E 451, E 452 ส่วนผสมความเหนียวสูงสำหรับเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
M 218 SQD

90

9.7

E 451 โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตละลายน้ำดีเยี่ยมสำหรับใช้ผลิตเนื้อและอาหารทะเล (เม็ด)
M 217
M 216S

57

9.9

E 451 โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตเอนกประสงค์ละลายน้ำเร็วสำหรับใช้เนื้อสัตว์และอาหารทะเล (เม็ดและผง)
M 211
M 212

57.5

9.9

E 451 โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตเอนกประสงค์สำหรับเนื้อสัตว์ (เม็ดและผง)
M 221
M 222

53

10.5

E 450 เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟตเอนกประสงค์สำหรับเนื้อสัตว์ (เม็ดและผง)
M 347N

60.5

7.5

E 450, E 451, E 452 สารเติมแต่งเกลือสำหรับผลิตสัตว์ปีก
M 254

56

8.7

E 450, E 451 สารเติมแต่งเกลือสำหรับต้มเนื้อแผ่นและชิ้นเนื้อ
M 255

58.5

8.7

E 450, E 451, E 452 สารเติมแต่งเกลือเย็น-แข็งสำหรับฉีดเข้าไปในผลิตภัณฑ์ทุกชนิด
M 276

58

8.7

E 450, E 451, E 452 สารเติมแต่งเกลือเย็น-แข็งสำหรับเพิ่มความสามารถในการใช้งาน
M 344

52

8.8

E 450, E 451 สารเติมแต่งเกลือเย็น-แข็งโซเดียมต่ำ
M 256

56

8.8

E 450, E 451 สารเติมแต่งเกลือสำหรับต้มเนื้อแผ่นและเบคอน
M 349

58.8

8.9

E 450, E 451, E 452 สารเติมแต่งเกลือสำหรับถนอมคุณภาพเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
M 441

58

8.9

E 450, E 451, E 452 ฟอสเฟตเอนกประสงค์สำหรับการฉีดและเติมความเค็ม
M 273

58.5

9.2

E 450, E 451, E 452 เกลือสำหรับฉีดและสารเติมแต่งช่วยให้นุ่ม
M 274

57.5

9.5

E 450, E 451, E 452 เกลือและสารเติมแต่งช่วยให้นุ่มสำหรับสัตว์ปีก
M 277

57

9.5

E 450, E 451, E 452 สารเติมแต่งเกลือสำหรับสัตว์ปีก
M 287

56.5

9.5

E 450, E 451, E 452 เกลือความเค็มสูง, สารติมแต่งให้นุ่ม และแห้ง
M 264S

55.5

9.8

E 450, E 451 สารเติมแต่งเกลือเย็น-แข็ง; ช่วยการจับตัวไม่เหนียว
M 260

56

9.9

E 450, E 451 สารเติมแต่งเกลือเอนกประสงค์เย็น-แข็ง และเพิ่มความนุ่ม