Accessibility
 • Change text size

  • Normal Text
  • Medium Text
  • Large Text
 • Contrast

  • Black&white
  • High
  • Normal
 • Display

  • Cursor White
  • Cursor Black
 •  

คุณอยู่ที่นี่

ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร

วิธีการให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์ต่อพืชตรงตามความต้องการทำได้โดยควบคุมปริมาณการปลดปล่อยธาตุอาหารสู่สารละลายดิน วิธีการนี้ทำได้โดยการเคลือบเม็ดปุ๋ยด้วยโพลีเมอร์ โดยไฮฟาเรียกวิธีการนี้ว่า มัลติโค้ตเทคโนโลยี
 
เมื่อใส่เม็ดปุ๋ยลงในดิน สารเคลือบเม็ดจะทำงานเป็นชั้นควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารซึ่งธาตุอาหารจะปลดปล่อยอย่างต่อเนื่องเข้าสู่เขตรากพืช
 
มัลติโค้ตเทคโนโลยีช่วยให้:
 • การปลดปล่อยธาตุอาหารจากเม็ดปุ๋ยเข้าสู่เขตรากอย่างต่อเนื่องครอบคลุมช่วงเวลาปลูกพืช
 • เป็นการให้ธาตุอาหารที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้เพียงครั้งเดียว
 • ธาตุอาหารเป็นประโยชน์ตรงตามที่พืชต้องการ ไม่สูงจนเป็นอันตรายต่อพืช หรือต่ำกว่าที่พืชต้องการ
 • เป็นวิธีการให้ธาตุอาหารที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ลดอัตราการใช้ปุ๋ย
 • ลดการสูญเสียธาตุอาหารที่ถูกชะล้างเลยเขตราก ตรงตามมาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อม
 • ไม่มีการปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน
 • น้ำชลประทานไม่มีผลต่อการปลดปล่อยธาตุอาหาร

 

Multicote- bla bla bla

ผลิตภัณฑ์มัลติโค้ท

 
มัลติโค้ท® ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารสำหรับเพาะกล้าและไม้ดอกไม้ประดับ
มัลติโค้ท® อะกริ / มัลติโกร® ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารสำหรับการเกษตรและพืชสวน
มัลติโค้ท® เทิรฟ / มัลติกรีน® ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารสำหรับสนามหญ้า
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์สำหรับเพาะกล้า

 
มัลติโค้ท® – สำหรับเพาะกล้าและไม้ดอกไม้ประดับ

ปุ๋ยมัลติโค้ท® ให้ธาตุอาหารอย่างสมบูรณ์สม่ำเสมอ ตั้งแต่เริ่มต้นการปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิต, ปุ๋ยมัลติโค้ท® ไม่ทำให้เกิดพิษหรือเป็นอันตรายต่อพืชจากการได้รับธาตุอาหารมากหรือน้อยกว่าความต้องการพืช ผลที่ได้จากการใช้ช่วยให้พืชแข็งแรง เติบโตรวดเร็ว และขายง่าย
อ่านต่อ...
 
 

ผลิตภัณฑ์สำหรับการเกษตร

 
มัลติโค้ท® อะกริ – ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารสำหรับการเกษตรและพืชสวน
 
ปุ๋ยมัลติโค้ท® อะกริ ให้ธาตุอาหารพืช 2 แบบ กล่าวคือธาตุอาหารที่ปลดปล่อยเร็วพืชใช้ได้ทันที และธาตุอาหารที่ปลดปล่อยให้พืชตลอดการเจริญเติบโต, ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยและให้ผลสำเร็จจากการใส่ปุ๋ยเพียงครั้งเดียว
อ่านต่อ...
 
 

ผลิตภัณฑ์สำหรับสนามหญ้า

 

มัลติโค้ท® เทิรฟ – สำหรับสนามกอล์ฟ, สนามกีฬา, สนามหญ้าสาธารณะ และสนามหญ้าในบ้าน

ปุ๋ยมัลติโค้ท® เทิรฟ – เป็นนวัตกรรมธาตุอาหารสำหรับหญ้า ที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของหญ้า ได้แก่ พันธุ์หญ้า, สภาพอากาศ, และระดับการดูแลรักษา

อ่านต่อ...