ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์แคลเซียมไนเตรทของไฮฟา ไฮฟา-แคลTM เป็นปุ๋ยแคลเซียมไนเตรทที่ละลายน้ำได้ดี…
♦ ปรับความสมดุลในพืช ให้เจริญเติบโตสม่ำเสมอ  ♦ เพิ่มการเจริญเติบโตของต้น ใบ …
♦ เพิ่มขนาด สีและยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้   ♦ …