ไฮฟาสติม™ เอเนอจี้

Contact Us

Phone

ปรับความสมดุลในพืช ให้เจริญเติบโตสม่ำเสมอ 

♦ เพิ่มการเจริญเติบโตของต้น ใบ  

 กระตุ้นและเพิ่มการทำงานของรากพืช 

 เพิ่มการติดดอก ติดผล  

 เพิ่มผลผลิต ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ 

 พืชสามารถทนร้อน   ทนแล้ง  ทนเครียดได้ดีขึ้น 

 เสริมสร้างการสังเคราะห์คลอโรฟิล

 

ไฮฟาสติมเอเนอจี้ ประกอบด้วยกรดอะมิโนอิสระและเปปไทด์ความเข้มข้นสูง – สารประกอบอินทรีย์ ชีวเคมีที่ออกฤทธิ์เร่งกระบวนการทางสรีรวิทยาในพืชและช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต  โดยองค์ประกอบของกรดอะมิโนใน ไฮฟาสติมเอเนอจี้  มีอยู่อย่างครบถ้วนทั้งเปปไทด์สายสั้นและยาว

คุณสมบัติและส่วนประกอบ
Nitrogen (N) Organic 10%
Nitrogen (N) Organic water soluble 10%
Free Amino Acid 10%
Total Amino Acid & Peptides 46%
Total Organic Carbon (TOC) by biological origin 30%
Specific weight 1.23-1.25 Kg/L
Primary sources
Hydrolyzed proteins of enzymatic origin
Packaging
1 ลิตร บรรจุในขวดพลาสติก
5 ลิตร บรรจุในถังพลาสติก

ข้อแนะนำการใช้

ไฮฟาสติม™ เอเนอจี้  เหมาะสำหรับพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ ในทุกช่วงของการเจริญเติบโต

 

HaifaStim™
HumiK
HaifaStim™
Booster
HaifaStim™
Vigor
HaifaStim™
Force
HaifaStim™
Vital

HaifaStim™ 
VIM

Similar products

♦ ปรับโครงสร้างดินให้เหมาะสม ♦ กระตุ้นการดูดซึมธาตุอาหารพืชของราก ♦ …
♦ เพิ่มความแข็งแรงของพืช  ♦ ช่วยเพิ่มผลผลิต  ♦ ช่วยให้พืชทนต่อทุกสภาวะ…
♦ ปรับสภาพและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน   ♦ เพิ่มความสมบูรณ์และความหนาแน่นของราก ♦…
♦ เพิ่มการทำงานของราก ♦ เพิ่มการเก็บสะสมน้ำในเซลล์พืช ♦ มีส่วนประกอบมาจากพืช  ♦…