ไฮฟาสติม™ ไวทัล

Contact Us

Phone

เพิ่มการทำงานของราก

 เพิ่มการเก็บสะสมน้ำในเซลล์พืช

 มีส่วนประกอบมาจากพืช 

♦ เพิ่มการสร้างคลอโรฟิลล์

 ปรับสมดุลในต้นพืช

 

ไฮฟาสติมไวทัล ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ทำหน้าที่และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพืช เช่น Betaines, กรดอะมิโน, ไซโตไคนิน, แมนนิทอล, กรดอัลจินิก, น้ำตาลและโปรตีน 

ไฮฟาสติมไวทัล  ยังช่วยเสริมธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่จำเป็นต่อพืช

คุณสมบัติและส่วนประกอบ
Potassium Oxide (K2O) 20%
Nitrogen (N) Organic 1%
Betaine 0.1%
Mannitol 4%
Total Organic Carbon (TOC) of Biological Origin 20%
Primary sources
Solid extract of Ascophyllum Nodosum brown algae of a soft process
Packaging
1, 2, 5 และ 20 กิโลกรัม บรรจุในถังพลาสติก

ข้อแนะนำการใช้

เพื่อการพัฒนาและผลผลิตของพืชที่ดีที่สุดขอแนะนำให้ใช้ ไฮฟาสติม ™ ไวทัล เพียงเล็กน้อยซ้ำ ๆ ตลอดช่วงการเจริญเติบโต

 

HaifaStim™
HumiK
HaifaStim™
Booster
HaifaStim™
Vigor
HaifaStim™
Force
HaifaStim™
eNergy

HaifaStim™ 
VIM

 

Similar products

♦ ปรับโครงสร้างดินให้เหมาะสม ♦ กระตุ้นการดูดซึมธาตุอาหารพืชของราก ♦ …
♦ เพิ่มความแข็งแรงของพืช  ♦ ช่วยเพิ่มผลผลิต  ♦ ช่วยให้พืชทนต่อทุกสภาวะ…
♦ ปรับสภาพและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน   ♦ เพิ่มความสมบูรณ์และความหนาแน่นของราก ♦…
♦ ปรับความสมดุลในพืช ให้เจริญเติบโตสม่ำเสมอ  ♦ เพิ่มการเจริญเติบโตของต้น ใบ …