Accessibility
 • Change text size

  • Normal Text
  • Medium Text
  • Large Text
 • Contrast

  • Black&white
  • High
  • Normal
 • Display

  • Cursor White
  • Cursor Black
 •  

You are here

Plant Nutrition

Les engrais CoteN® offrent de nombreux avantages en grandes cultures : libération de l’azote sur 2 ou 3 mois selon les formules, permettant ainsi une nutrition contrôlée en fonction de la température du sol. Ils permettent de réduire les pertes par lessivage et volatilisation. Par leur libération contrôlée dans le temps, ils permettent d’éviter un passage tout en augmentant le rendement et la qualité.

 

Durée de 2 mois – Maïs et tournesol

    Formules % d’azote enrobé
CoteN Mix (2) Maïs, Sorgho 45,3-0-0 25
45-0-0 32
44,5-0-0 48
30-23-0 72
26-15-12 40
27-10-12 + 1,5 MgO 32
28-8-15 57
29-12-12 21
30-10-11 34
Tournesol 12-13-20 + 5 MgO 63
13-14-27 70
20-14-21 71

 

 

Durée de 3 mois – Céréales à paille

CoteN Mix (3) Blé, Orge, Triticale Formules % d’azote enrobé
44,7-0-0 31
44-0-0 48
38,4-0-0 + 15 SO3 37
25-8-16 + 9 SO3 50
农用魔力康® – 专用于农业及园艺
 
农用魔力康®在整个生长季节内为作物提供多重益处的养分供应,肥料利用率高,减少田间作业次数,将养分损耗降到最低。

4个月控释期

 
 
 
 
 

6个月控释期

 
 
 
 
 

8个月控释期

 
农用魔力康 8

11-22-9+4MgO+B

34-0-7 (100%包衣)

 
 
与作物的养分需求同步,最可靠而有效的养分供应方式就是控制养分向土壤溶液中的释放。采用海法公司的魔力康生产技术,即使用高聚物包衣的方式,制成“肥料营养胶囊”,则可实现这一设想。
 
当肥料颗粒施入土壤后,魔力康包衣即作用如同半渗膜,使养分持续释放到作物根系。
 
魔力康技术提供:
 • 在整个生长期向作物根系持续的养分供应.
 • 一次施肥即可达理想供肥水平.
 • 满足作物所需养分供应,且不带来施肥过量或不足引起的危害
 • 绝佳的肥料利用率
 • 减少田间作业量
 • 降低肥料流失从而更符合环保要求
 • 不会污染地下水
 • 不依赖灌溉系统

魔力康产品

 
魔力康® 专用于育苗及观赏植物的控释肥
农用魔力康/魔力生® 专用于农业及园艺的控释肥
草坪用魔力康/魔力威® 专用于草坪的控释肥
 
 
 
 

育苗用产品

 
魔力康® - 专用于育苗及观赏植物

魔力康可为作物提供完整细致而均衡的养分供应方案。从最初的增殖期开始的整个生长期间,魔力康可保证不会出现任何养分供应不足或过量而影响作物的生长或健康,也就造就了更健康、茁壮、品质更佳的作物。
更多内容
 
 

农业用产品

 
农用魔力康® – 专用于农业及园艺
 
农用魔力康®在整个生长季节内为作物提供多重益处的养分供应,肥料利用率高,减少田间作业次数,将养分损耗降到最低。
更多内容
 
 

草坪用产品

 

草坪用魔力康 - 专用于高尔夫球场、运动场草坪、公共草坪、私家绿地。


魔力康草坪专用肥采用创新方法为草坪提供所需养分,全面考虑到草坪生长的各项因素,包括品种、气候条件和养护水平,设计最理想的施肥方案。

更多内容
 
 
海法公司一系列的品种丰富的水溶性肥料能满足全部植物营养的不同需求。
 
高效能的肥料和施肥方法是日益增长的农业生产需求的唯一解决方案。现代农业必须在作物生长期内始终高效地为作物提供理想的养分供应,并且不对土壤和水资源造成影响。灌溉供养和叶面喷施可极大提高肥料利用率。所有产品均:
 • 完全水溶.
 • 100%的植物养分.
 • 无氯、钠或其它任何对作物有害的元素.
 • 能被植物迅速有效吸收。
 
为温室作物及无土栽培提供特制配方.
 
 

钾宝®

硝酸钾型

 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

• 

 

 

 

 

 
 
 
 
温室专用NPK复合肥
 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 
 
 
 
露地灌溉供养系统专用NPK复合肥
 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
叶面喷施专用NPK复合肥
 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
含有海藻提取素的水溶性NPK肥料
 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

海法叶面专用肥
高K叶面肥配方

 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

海法磷酸一铵
磷酸一铵 12-61-0

 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
海法磷酸二氢钾
磷酸二氢钾 0-52-34
 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

海法美力速
硝酸镁 11-0-0+16MgO

 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 
 
 
 

海法钙肥
硝酸钙

 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 
 
 
 

海法微肥
螯合微量元素

 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 
 
 
 

海法防沉淀磷肥
无土栽培灌溉供养专用防沉淀磷肥

 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 
 
 
 
海法保泰克™
PK肥料
 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 
 
 
 
海法百肽™
灌溉供养专用氨基酸补充养分
 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
海法复合氨基酸肥
叶面喷施专用促进生长的氨基酸制剂
 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
海法磷酸脲
磷酸脲
 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 
 
 
 
海法硫酸钾
温室级硫酸钾
 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 
 
 
 
全部产品中均包含
部分配方中包含

 

มัลติโค้ท® อะกริ – ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารสำหรับการเกษตรและพืชสวน
 
ปุ๋ยมัลติโค้ท® อะกริ ให้ธาตุอาหารพืช 2 แบบ กล่าวคือธาตุอาหารที่ปลดปล่อยเร็วพืชใช้ได้ทันที และธาตุอาหารที่ปลดปล่อยให้พืชตลอดการเจริญเติบโต, ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยและให้ผลสำเร็จจากการใส่ปุ๋ยเพียงครั้งเดียว
 

ปลดปล่อยธาตุอาหารนาน 4 เดือน

 
 
 

ปลดปล่อยธาตุอาหาร 6 เดือน

 
 
 

ปลดปล่อยธาตุอาหาร 8 เดือน

 
วิธีการให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์ต่อพืชตรงตามความต้องการทำได้โดยควบคุมปริมาณการปลดปล่อยธาตุอาหารสู่สารละลายดิน วิธีการนี้ทำได้โดยการเคลือบเม็ดปุ๋ยด้วยโพลีเมอร์ โดยไฮฟาเรียกวิธีการนี้ว่า มัลติโค้ตเทคโนโลยี
 
เมื่อใส่เม็ดปุ๋ยลงในดิน สารเคลือบเม็ดจะทำงานเป็นชั้นควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารซึ่งธาตุอาหารจะปลดปล่อยอย่างต่อเนื่องเข้าสู่เขตรากพืช
 
มัลติโค้ตเทคโนโลยีช่วยให้:
 • การปลดปล่อยธาตุอาหารจากเม็ดปุ๋ยเข้าสู่เขตรากอย่างต่อเนื่องครอบคลุมช่วงเวลาปลูกพืช
 • เป็นการให้ธาตุอาหารที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้เพียงครั้งเดียว
 • ธาตุอาหารเป็นประโยชน์ตรงตามที่พืชต้องการ ไม่สูงจนเป็นอันตรายต่อพืช หรือต่ำกว่าที่พืชต้องการ
 • เป็นวิธีการให้ธาตุอาหารที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ลดอัตราการใช้ปุ๋ย
 • ลดการสูญเสียธาตุอาหารที่ถูกชะล้างเลยเขตราก ตรงตามมาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อม
 • ไม่มีการปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน
 • น้ำชลประทานไม่มีผลต่อการปลดปล่อยธาตุอาหาร

 

Multicote- bla bla bla

ผลิตภัณฑ์มัลติโค้ท

 
มัลติโค้ท® ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารสำหรับเพาะกล้าและไม้ดอกไม้ประดับ
มัลติโค้ท® อะกริ / มัลติโกร® ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารสำหรับการเกษตรและพืชสวน
มัลติโค้ท® เทิรฟ / มัลติกรีน® ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารสำหรับสนามหญ้า
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์สำหรับเพาะกล้า

 
มัลติโค้ท® – สำหรับเพาะกล้าและไม้ดอกไม้ประดับ

ปุ๋ยมัลติโค้ท® ให้ธาตุอาหารอย่างสมบูรณ์สม่ำเสมอ ตั้งแต่เริ่มต้นการปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิต, ปุ๋ยมัลติโค้ท® ไม่ทำให้เกิดพิษหรือเป็นอันตรายต่อพืชจากการได้รับธาตุอาหารมากหรือน้อยกว่าความต้องการพืช ผลที่ได้จากการใช้ช่วยให้พืชแข็งแรง เติบโตรวดเร็ว และขายง่าย
อ่านต่อ...
 
 

ผลิตภัณฑ์สำหรับการเกษตร

 
มัลติโค้ท® อะกริ – ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารสำหรับการเกษตรและพืชสวน
 
ปุ๋ยมัลติโค้ท® อะกริ ให้ธาตุอาหารพืช 2 แบบ กล่าวคือธาตุอาหารที่ปลดปล่อยเร็วพืชใช้ได้ทันที และธาตุอาหารที่ปลดปล่อยให้พืชตลอดการเจริญเติบโต, ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยและให้ผลสำเร็จจากการใส่ปุ๋ยเพียงครั้งเดียว
อ่านต่อ...
 
 

ผลิตภัณฑ์สำหรับสนามหญ้า

 

มัลติโค้ท® เทิรฟ – สำหรับสนามกอล์ฟ, สนามกีฬา, สนามหญ้าสาธารณะ และสนามหญ้าในบ้าน

ปุ๋ยมัลติโค้ท® เทิรฟ – เป็นนวัตกรรมธาตุอาหารสำหรับหญ้า ที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของหญ้า ได้แก่ พันธุ์หญ้า, สภาพอากาศ, และระดับการดูแลรักษา

อ่านต่อ...
 
 

 

ไฮฟามีปุ๋ยเกล็ดครอบคลุมธาตุอาหารที่พืชนำไปใช้ได้
 
ประสิทธิภาพของปุ๋ยและวิธีการใช้เป็นคำถามของเกษตรกรผู้ปลูกพืช การเกษตรสมัยใหม่จะต้องให้ธาตุอาหารในปริมาณที่พืชต้องการตลอดช่วงการเจริญเติบโตด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด, และไม่มากจนตกค้างในดินและแหล่งน้ำ การให้ธาตุอาหารทางระบบน้ำTM และการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพปรับใช้ได้เป็นอย่างดี
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้อง:
 • ละลายน้ำหมดจด
 • ธาตุอาหารพืช 100%
 • ไม่มีคลอไรด์, โซเดียม และสารพิษต่อพืช
 • พืชดูดซับไปใช้ได้ง่าย
 
สูตรพิเศษสำหรับการปลูกพืชในโรงเรือนและการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
 
 
 

มัลติ-เคTM

ผลิตภัณฑ์โพแทสเซียมไนเตรท

 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

• 

 

 

 

 

 
 
 
 
ปุ๋ยเกล็ดสูตรสำหรับใช้ในโรงเรือน
 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ปุ๋ยสูตรละลายน้ำสำหรับการให้ธาตุอาหารพืชในแปลงเปิด
 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำสำหรับฉีดพ่นทางใบ
 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำสูตรผสมสารสกัดสาหร่ายทะเล
 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ไฮฟา-โบนัส
ปุ๋ยทางใบสูตรโพแทสเซียมสูง

 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ไฮฟา-แมพ
โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต 12-61-0

 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ไฮฟา-เอ็มเคพี
โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต 0-52-34
 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แมกนิซัล
แมกนีเซียมไนเตรท 11-0-0+16MgO

 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ไฮฟา-แคล
แคลเซียมไนเตรท

 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ไฮฟา-ไมโคร
ธาตุอาหารเสริมคีเลต

 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ไฮฟา ไวตาฟอส-เค
สารลดการตกตะกอนของฟอสเฟตสำหรับการปลูกพืชไม่ใช้ดินสำหรับให้ธาตุอาหารทางระบบน้ำ™

 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 
 
 
 
ไฮฟา-โพรเทค
ปุ๋ยฟอสเฟตโพแทสที่เคลื่อนที่ได้ในเซลล์พืช
 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 
 
 
 
ไฮฟา-อัพ
ยูเรียฟอสเฟต
 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ไฮฟา เอสโอพี
โพแทสเซียมซัลเฟต สูตรสำหรับโรงเรือน
 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 
 
 
 

มีอยู่ในผลิตภัณฑ์
มีอยู่ในผลิตภัณฑ์บางสูตร

Multicote™ Agri kontrollü salma gübreler tarımsal ürünleri tüm büyüme mevsimi boyunca sürekli beslemek üzere optimum büyüme ve verim için tasarlanmıştır.
 
Haifa’nın polimer kaplama teknolojisine dayanarak, Multicote™ Agri besinleri toprağa bitkinin gereksinimine göre kademeli bir şekilde bırakır. Bu besinlerin yıkanmasını önler, böylece besin kullanımında verimliliği artırır ve daha az uygulamaya imkan verir.
 
Multicote™ Agri ürünleri son derece yararlıdır:
 • Geleneksel gübrelerin kolayca yıkandığı hafif topraklarda
 • Yağışın besin yıkanmasını hızlandırdığı yağışlı bölgelerde
 •  Azot uygulamasının sınırlı olduğu her yerde, örneğin çevre mevzuatı ile
 •  Sığ bir kök sistemine sahip bitkiler için
 • Yüksek besin ihtiyaçları olan bitkiler için
 • Sezon ortası uygulaması elverişli olmadığı durumlarda(örneğin ekin toprak yüzeyini kapladığı zaman, malçlanmış ürünlerde ve çamurlu tarlalarda)

FloraMatch ™ mobil uygulamasını indir

Nerede olursanız olun, FloraMatch ™ uygulaması ile besin mevcudiyetini tahmin edebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 

4 months longevity

 
 
 

6 months longevity

 
 
 
 
 

8 months longevity

 
 
 
 
 
Nasıl Multicote Agri ΄ni kullanmanı uzmanımızdan öğren – kontrollü salgılanan kaplı gübreler
 
 
 
 
Multicote Agri avantajları hakkında uzmanımızdan öğren
 

 

bitkinin ihtiyaçlarını karşılayan besinlerin kullanılabilirliğini sağlamak için en güvenilir ve etkili yol bunların toprak çözeltisi içine serbest bırakılmasının kontrol edilmesidir.
Bu, Haifa Multicote teknolojisi kullanılarak, polimerik bir kaplamada gübre granülleri kapsüllenerek başarılmıştır.
 
 
 
Gübre granülleri toprağa uygulandığında, kaplama, kök bölgesine besinlerin sürekli serbest bırakılmasını sağlayan yarı geçirgen bir bariyer olarak çalışır.
 
Multicote teknoloji şunları sunmaktadır:
 • Büyüme mevsimi boyunca kök bölgesine
 • besinlerin sürekli serbest bırakılması
 • Tek kolay bir uygulamada en iyi şekilde beslenme
 • Tehlikeli fazlalıklar ve zararlı eksiklikler olmadan bitkinin ihtiyaçlarını karşılayan besin kullanılabilirliği.
 • Besin kullanımının üstün verimliliği
 • Düşük uygulama oranları
 • Çevre mevzuatına uyumuna yardım eden süzülmeyle azaltılmış kayıplar
 • Yeraltı sularının kirlenmesi yok
 • Sulamaya bağımlılık yok
 
 
 
 
 

Multicote ürünleri

 
Multicote™ fidanlıklar ve süs bitkileri için kontrollü salgılanan kaplı gübreler
Multicote Agri / Multigro™ tarım ve bahçecilik için kontrollü salgılanan kaplı gübreler
Multicote™ turf / Multigreen™ çim için kontrollü salgılanan kaplı gübreler
 
 
 
 
 
 
 

Products for nurseries

 
Multicote – for nurseries and ornamental plants.

Multicote controlled release fertilizers offer a complete, carefully balanced nutrition program. Starting from the initial propagation stage through all the growing stages, Multicote fertilizers help to prevent nutrition shortages or oversupply that can affect the growth and health of the plants. The result is healthier, stronger and more saleable plants.
Daha fazlasını okuyun...
 
 

Products for Agriculture

 
Multicote Agri / Multigro – for agriculture and horticulture
 
Multicote Agri controlled release fertilizers offer many benefits including season-long nutrition, high nutrient use efficiency, reduced application rates and minimized losses achieved by a single application.
Daha fazlasını okuyun...
 
 

Multicote Turf™ / Multigreen™ - Turf fertilizer

 

For golf courses, sports fields, public and private lawns.


Multicote Turf controlled release turf fertilizer offers an innovative approach for turf nutrition that fully addresses all Turf growth factors, providing optimized fertilization programs for every combination of turf species, climate conditions, and maintenance level.

Daha fazlasını okuyun...
 
 
Nasıl kontrollü salgılanan kaplı gübrelerin bitkiye tam ne istediğini vermeni uzmanlardan öğren
 
 
 
 

Magnisal™, fertilizante de nitrato de magnesio, ofrece a las plantas magnesio de fácil disponibilidad, el cual es esencial para lograr un desarrollo adecuado

 
Magnisal™ - nitrato de magnesio fertilizante para cultivos sanos
 
El nitrato presente en el Magnisal™ facilita la absorción de magnesio por parte de la planta, mejorando de esa forma su eficiencia. Además enriquece la nutrición de la planta con nitrógeno de fácil disponibilidad y absorción.

Los beneficios del Magnisal™ - nitrato de magnesio fertilizante

 • Evita y corrige las deficiencias de magnesio
 • Mejora la actividad de la clorofila y aumenta el color verde de las hojas
 • Compuesto por un 100% de nutrientes
 • No contiene cloro, sodio u otros elementos perjudiciales
 • Se disuelve rápida y completamente en el agua
 • Ideal para una aplicación eficiente mediante Nutrigación™ y/o aplicación foliar

 

 
 
 

Magnisal™ Fórmula de Nitrato de Magnesio

Análisis del producto
 
 
Nitrógeno total (N) 11.0%
Nitrato-nitrógeno (N-NO3) 11.0%
Oxido de magnesio (MgO) 16.0%
Magnesio (Mg) 9.6%
Materia insoluble 200 ppm
Densidad a granel 0.7 g/cm³
0.4 Oz/In.³
 
 
 
 

Solubilidad en agua

Magnisal™ es extremadamente soluble en agua. Se disuelve de forma rápida y no forma precipitados, aún a bajas temperaturas.
 
 
Temperatura del agua (°C) 0 10 20 30 40
gramos Magnisal™ /100 g agua 1730 2000 2250 2560 2890
Temperatura del agua (°F) 32 50 68 86 104
Lbs Magnisal™/100 gal agua 14.4 16.7 18.8 21.4 24.1
 
 
 
 

pH and EC

Magnisal™ es ligeramente ácido, lo que mejora su absorción en la superficie de la hoja cuando se aplica foliarmente, y permite su mezcla en tanque con nutrientes quelatados y fitosanitarios. La conductividad eléctrica (CE) de la solución de Magnisal™ es baja, en comparación con la de otros fertilizantes.
 
 
Concentración (%) Lbs/100 gal pH CE (mS/cm)
0.1 1.2 5.6 0.88
0.2 2.2 5.5 1.69
0.3 3.6 5.4 2.52
1.0 12 4.8 7.58
5.0 60 4.1 29.9
 
 
 
 

Magnisal™ – una fuente superior de magnesio

El nitrato de magnesio es superior al sulfato de magnesio. Tiene un mayor valor nutricional y mejores propiedades físicas que lo hacen más adecuado para su manipulación y aplicación.
 
 
 

Valor nutricional para la planta

Las plantas absorben el magnesio del Magnisal™ de forma más sencilla, debido a la interacción entre el magnesio y el anión nitrato. Magnisal™ es hasta tres veces más efectivo que el sulfato de magnesio en la prevención y corrección de las deficiencias de magnesio, y por lo tanto permite dosis de aplicación considerablemente más bajas.
 
 
 

Propiedades físicas y químicas

Magnisal™ es totalmente soluble en agua. Es aproximadamente diez veces más soluble que el Sulfato de Magnesio.
 
 
  Magnisal™ Sulfato de magnesio (Sal Epsom)
Solubilidad a 20°C 2250 g/l 252 g/l
68°F 18.8 lbs/gal 2.1 lbs/gal
Materia insoluble 300 ppm 3000-5000 ppm
Compatibilidad con fertilizantes de calcio Compatible Incompatible
 
 
 
 

Nutrigación™ con Magnisal™

La Nutrigación™ (fertirrigación), es decir la entrega de nutrientes puros a la planta por medio del sistema de riego, es un método de aplicación altamente eficiente, que permite un control total de la dosis, composición, tiempo y lugar de aplicación de la nutrición en la planta.
 
Magnisal™ es ideal para la Nutrigación™ en medios de cultivo con y sin suelo. El puro y altamente soluble Magnisal™ es seguro para ser utilizado por todos los tipos de sistemas de riego. Es compatible con todos los fertilizantes solubles en agua, excepto con las soluciones concentradas de fosfato.

Magnisal™, a diferencia del sulfato de magnesio, puede ser utilizado con agua de mala calidad, por lo tanto es recomendable cuando el agua de riego contiene altos niveles de sulfatos o sales.

En la mayoría de las prácticas de riego, la concentración de magnesio en el agua debería estar en el rango entre 20 y 60 ppm. La siguiente tabla muestra la concentración de la solución madre y la dosis de inyección necesaria para obtener concentraciones de magnesio especificadas en el agua de riego.
 
 
  Concentración de Mg en el agua de riego  
  20 ppm 40 ppm 60 ppm 80 ppm 100 ppm  
Solución madre Tasa de inyección  
25 kg / 1000 liter 8.3 16.7 25.0 33.3 41.7 Litros/m³
50 kg / 1000 liter 4.2 8.4 12.5 16.8 21
 
 
 
 
Cuando la tasa de inyección está predefinida, cambie la concentración de la solución madre para determinar la concentración del agua de riego (ppm Mg):
 
 
concentración Objetivo 20 ppm (1.6 meq/l) 40 ppm (3.3 meq/l) 60 ppm (4.9 meq/l) 80 ppm (6.6 meq/l)
Tasa de inyección kg/l kg/l kg/l kg/l
1:16 3.3 6.6 10.0 13.3
1:100 20.8 41.5 62.3 83.0
1:128 26.6 53.1 79.7 106.3
1:150 31.1 62.3 93.4 124.5
1:200 41.5 83.0 124.5 166.0
 
 
Nota: los datos están referidos a niveles de magnesio (Mg) en el agua de riego, no a óxido de magnesio (MgO)
 
 
 

Nutrigación™ de cultivos en suelo

Determine la necesidad de Mg de acuerdo a los análisis de suelo y agua. Si se requiere magnesio adicional, aplique 0,1 - 0,3 gramos de Magnisal™ por litro de agua de riego por aplicación.
 
 
 

Nutrigación™ en medio de cultivo sin suelo

Para la mayoría de los cultivos, la concentración de magnesio recomendada en la solución nutriente es de 50 - 70 ppm MgO (30-40 ppm Mg, o 2,5 – 3,3 meq/l). El nivel de magnesio en el agua de riego debe ser tenido en cuenta. Cuando se utiliza dos tanques para la preparación de soluciones madres,
disuelva el Magnisal™ en el tanque que no contiene fósforo (P).

 
Las recomendaciones ofrecidas deben ser tomadas únicamente como una guía general.
El programa exacto de fertilización debe ser determinado de acuerdo a las necesidades específicas del cultivo, y a las condiciones del suelo y del agua, y a la experiencia del agricultor. Para obtener mejores resultados, siga las recomendaciones de su consultor local.
 
 
 

Magnisal™ para Aplicaciones Foliares

La aplicación foliar es una herramienta eficiente para suplementar y enriquecer la nutrición de la planta.

Cuando la absorción de nutrientes del suelo está limitada, la aplicación foliar de Magnisal™ ofrece el magnesio necesario para el normal desarrollo de los cultivos.

Cuando se requiere una rápida corrección de la deficiencia de magnesio, se recomienda la aplicación foliar dado que la absorción del magnesio por parte de las hojas es muy rápida.

 
 
 

Preparación de la mezcla en el tanque

Disuelva Magnisal™ en una pequeña cantidad de agua y agréguela al tanque de aplicación. Cuando se aplique con fitosanitarios, la incorporación de humectantes no será necesario. Para asegurar la compatibilidad de los componentes mezclados en el tanque, realice previamente una prueba a
pequeña escala de la aplicación real.
 
 
 

Nutrición foliar

Para verificar la seguridad de las dosis de aplicación sugeridas bajo las condiciones locales y para variedades específicas, se recomienda efectuar la aplicación sobre algunas ramas o plantas. Luego de 3 a 4 días verifique la parcela y compruebe que no haya síntomas de fitotoxicidad.
 
 
Cultivo Cuando aplicar concentración de aplicación (%) Lbs. Magnisal™/ 100 gal agua
Cítricos 1- 4 aplicaciones, cuando las hojas de primavera estén aproximadamente en 2/3 de su tamaño final y aún no se han endurecido 1-1.5 8-12
Árboles frutales de hojas caducas 3 - 4 aplicaciones con intervalos de 14 días, comenzando en la floración 0.5-1.5 4-12
Viña Para evitar el “Tallo seco”: 1 - 3 aplicaciones con intervalos de 10 días, comenzando posteriormente a la formación de los racimos 0.5-1 4-8
Para evitar y corregir la clorosis: 1 - 3 aplicaciones con intervalos de 10 días, comenzando posteriormente a la formación de los racimos 0.5-1 4-8
Mango 1-2 aplicaciones cuando las hojas jóvenes están aproximadamente en 2/3 de su tamaño final 0.5-1 4-8
Olivo • Una semana antes de floración
• Tres semanas después de floración
0.5 6-12
Patata 3 aplicaciones a 2, 3 y 4 semanas después de emergencia 0.7-1.5 4-12
Tomate Al comienzo de fructificación 0.5-1.5 4-12
Pepino Al comienzo de fructificación 0.5 4
Cebada Al comienzo de brotación 0.5-4  
Trigo invierno • Comienzo de la elongación del tallo
• Formación del nudo
• Apertura de la hoja bandera
• Floración completa
0.5 4
 
 
Las recomendaciones ofrecidas deben ser tomadas únicamente como una guía general.
El programa exacto de fertilización debe ser determinado de acuerdo a las necesidades específicas del cultivo, y a las condiciones del suelo y del agua, y a la experiencia del agricultor. Para obtener mejores resultados, siga las recomendaciones de su consultor de cultivos local.
 
 
 

El magnesio en la planta

El magnesio es un nutriente vital para el desarrollo sano de la planta. Es un componente esencial de la molécula de clorofila, por lo tanto vital para la fotosíntesis y la formación de carbohidratos. El magnesio está involucrado en reacciones enzimáticas y ayuda a la generación de energía. La deficiencia de magnesio retarda el desarrollo de la planta, dando como resultado menores rendimientos y cosecha de peor calidad.
 
 
 

Síntomas de deficiencia

La deficiencia de magnesio se manifiesta por bandas amarilla entre los nervios de las hojas. Los síntomas se muestran primero en las hojas más antiguas, y se van moviendo hacia las hojas más jóvenes a medida que la deficiencia de magnesio aumenta. En casos muy severos puede aparecer necrosis.
 
 
 

Deficiencias de Magnesio

 

Pages

Subscribe to Plant Nutrition