תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Πώς να αναπτύξετε τον αρακά σας με τα λιπάσματα της Haifa

Πρόγραμμα λίπανσης για την καλλιέργεια αρακά με λιπάσματα Haifa, για τη βέλτιστη θρέψη των φυτών και την εξαιρετική απόδοση

 

Μέθοδος ανάπτυξης: Ανοικτός αγρός.
Πυκνότητα φυτών: 400.000 - 800.000 φυτά / εκτάριο. Άμεσα σπαρμένο στο πεδίο.
Αναμενόμενη απόδοση: στην περιοχή 2,5-10,0 Ton / ha, ανάλογα κυρίως με την ποικιλία και τη μέθοδο συγκομιδής και το βαθμό ωριμότητας των σπόρων.

Η καλλιέργεια απαιτεί καλά στραγγιζόμενα εδάφη, τα οποία επιτρέπουν μια καλή συμβιωτική δραστηριότητα στις ρίζες.
Προτιμώμενο pH = 6,0-7,5. Τα ασβεστολιθικά εδάφη ενδέχεται να προκαλέσουν χλώρωση των φυτών.

 

Macronutrients uptake (Kg/ha) at a yield of 7 T/ha

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

146

44

125

12

62

 

 

Συστάσεις για τη θρέψη

Βασική λίπανση: Σε κανονικές συνθήκες εδάφους, οι απαιτήσεις Ν εξασφαλίζονται με συμβιωτική δραστηριότητα. Η εφαρμογή των λιπασμάτων Ν είναι σκόπιμη μόνο κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων ή / και στις δυσμενείς κλιματικές ή εδαφολογικές συνθήκες.
30 Kg/ha N (as 65 Kg/ha urea).
110-160 Kg/ha P2O5  (ως 550-800 Kg / εκτάριο μεμονωμένο υπερφωσφορικό).
110 Kg/ha K2O (ως 220 Kg / ha θειικό κάλιο).
Τα λιπάσματα πρέπει να ενσωματώνονται καλά στο έδαφος.


Μετά τη σπορά εφαρμόζετε με λίπανση σε διαστήματα που ταιριάζουν στις τοπικές συνθήκες: (τα αμμώδη εδάφη απαιτούν μικρότερα διαστήματα άρδευσης από τα βαριά εδάφη). Το πολύ χαμηλό κάλιο μπορεί να προκαλέσει ανεπαρκή χρώση των λοβών. Ως εκ τούτου, το κάλιο θα πρέπει να εφαρμόζεται σε αυξημένες ποσότητες, ενώ τα λοβό ξεκινούν την εντατική ανάπτυξή τους.

 

Η περίοδος ανάπτυξης από τη σπορά μέχρι το χρόνο συγκομιδής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις θερμοκρασίες και τις κλιματολογικές συνθήκες, αλλά είναι πάντοτε μεγαλύτερη από 70 ημέρες. Είναι επομένως δύσκολο να προβλεφθεί, επομένως, ο ακριβής χρόνος και η δοσολογία της υδρολίπανσης.

Το συνιστώμενο χρονοδιάγραμμά μας για την εφαρμογή K από την υδρολίπανση/ S.D

Growth Stage (days after emergence)

Total K rate required (kg/ha)

Recommended source (kg/ha)

Rate (kg/ha)

Total

(Kg/ha/day)

0-30

30

Multi-K

65

2.17

30-60

50

SOP

100

3.33

60-harvest

20

SOP

40

2.0

Τα μακροστοιχεία αφαιρούνται από 1 τόνο εμπορεύσιμο προϊόν

N

P

K

Ca

Mg

S

Note – elemental form

---------------------------------------------------Kg / ton-----------------------------------------

15-40

2-4

9.0

1.0

3.3

2.0

Πηγή: Kinoch: VOLHOUBARE LANDBOU, RSA. Processed by Frans Lourens, Haifa, RSA May, 1999.

 

Οδηγός ανάλυσης φυτών

Περιοχές επάρκειας θρεπτικών συστατικών (πηγή: A & L, Agronomy Handbook, Ankerman & Large Eds.)

 

Peas

N

S

P

K

Mg

Ca

Na

B

Zn

Mn

Fe

Cu

Al

Mo

-------------------- % --------------------

------ p.p.m --------

From

4.50

0.20

0.30

1.80

0.35

1.10

0.01

15

40

40

50

10

10

 
To

6.00

0.60

0.60

2.50

0.80

1.80

0.20

45

80

70

150

30

80

 

 

Διαδικασίες δειγματοληψίας φυτικών ιστών:

Stage of growth Plant part
Before flowering Leaves from 3rd to 5th nodes from the top