תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Raspberry guide – get the most of your raspberry fertilizer
 

There are several considerations for proper nutrition when it comes to raspberries: 
Setting application rates, consider expected yield required balance of nutrients.

When it comes to raspberry fertilizer, you should provide a complete fertilization with macro and micronutrients while considering cation ratios Ca/K, Ca/Mg, (Mg + K)/Ca. 
Balance NH4/NO3 ratio - The majority of nitrogen should be supplied as nitrate and apply sources of soluble and Chlorine-free Potassium.
Complete fertilization with macro and micronutrients that should be in raspberry fertilizer.

Using diagnostic tools such as: soil analysis, foliar, suction probes, chlorophyll meters, etc. Also, Split applications according to the plant’s uptake dynamics.

raspberry fertilizer - Haifa Group

המלצות

מחקרים

מאמרים