תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Plant Nutrition

Yapraktan beslenme için suda çözünür NPK gübreleri

Poly-Feed Foliar yapraktan uygulama için suda çözünür ve yüksek kaliteli bir gübre çeşididir..


Poly-Feed Foliar en yüksek verim ve kalite için kritik büyüme dönemlerinde bitkilerin tam ihtiyaçlarını karşılayarak beslenmesini sağlar.

 

Poly-Feed Foliar formülleri düşük biüretli üre ve EDTA şelatları halinde yüksek konsantrasyonlarda mikro besin elementler içerir.


Poly-Feed Foliar hem ambalajın hem de ürünün yeşil renginden kolayca tanınabilir.

 

Poly-Feed Foliar’ın avantajları

 • %100 bitki besin elementlerinden oluşur.
 • düşük biüretli üre içerir
 • EDTA şelatlı çok çeşitli mikro besin elementleri ile zenginleştirilmiştir
 • İçeriğinde klor, sodyum ve bitkiler için zararlı başka elementler bulunmaz.

Mevcut formül

Her evre için özel formül
 
 
 

Mikro besin elementleri (ppm)

Fe

Mn

Zn

Cu

Mo

B

Vejetatif güçlendirici 21-21-21

1300

600

180

130

90

200

Çiçek güçlendirici 8-52-17

500

250

75

55

35

100

Meyve güçlendirici 16-8-34

1200

600

180

130

80

200

 
 
 
 

Bitkiye özel formüller

 
 

Mikro besin elementleri (ppm)

Fe

Mn

Zn

Cu

Mo

B

Poly-Buğday 23-7-23

1700

850

250

1000

110

200

Poly-Patates 12-5-40

2000

1000

300

220

140

300

Poly-Turunçgillerden meyve 16-7-30+2MgO

1000

500

2000

110

70

300

Poly-Zeytin 15-7-30+2MgO

1000

500

150

110

70

4500

Poly-Pirinç 15-15-30

1000

1500

150

110

70

200

Poly-Uzum bağı 4-15-37+3MgO

2300

500

150

110

70

200

Poly-Pamuk 12-5-40

2000

1000

300

220

140

300

Poly-Şekerpancarı 15-7-30+2MgO

1000

500

150

110

70

4500

Poly-Cacao 22-16-18 / 15-8-33 

 1000

500 

2000 

110 

70 

1000 

 
 
 

ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำสำหรับฉีดพ่นทางใบ

โพลี-ฟีด โฟเลียร์ เป็นปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำ, คุณภาพสูงสำหรับใช้ฉีดพ่นทางใบ


โพลี-ฟีด โฟเลียร์ ได้เสริมธาตุอาหารพิเศษเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่มีสูงของพืช ในช่วงเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต เพื่อให้พืชผลิตผลมากคุณภาพดี 

 

โพลี-ฟีด โฟเลียร์ ผลิตจากยูเรียทีมีไบยูเร็ตต่ำ และมีธาตุอาหารเสริมสูงในรูปของคีเลต (EDTA) ความเข้มข้นสูง


โพลี-ฟีด โฟเลียร์ มีสีเขียวทั้งกระสอบบรรจุและเนื้อปุ๋ย

 

คุณประโยชน์โพลี-ฟีด โฟเลียร์

 • ละลายน้ำหมดจด
 • ธาตุอาหารพืช 100%
 • ใช้ส่วนประกอบยูเรียไบยูเร็ตต่ำ
 • ฟสมธาตุอาหารเสริมคีเลต (EDTA)
 • ไม่มีคลอไรด์, โซเดียมและสารที่เป็นอันตรายต่อพืช

สูตรที่มีจำหน่าย

สูตรธาตุอาหารตรงตามช่วงการเจริญเติบโต
 
 
 
 

สูตรธาตุอาหารเฉพาะพืช

 
 

ปริมาณธาตุอาหารเสริม (ppm)

Fe

Mn

Zn

Cu

Mo

B

โพลี-วีท 23-7-23

1700

850

250

1000

110

200

โพลี-โปเตโต้ 12-5-40

2000

1000

300

220

140

300

โพลี-ซิตรัส 16-7-30+2MgO

1000

500

2000

110

70

300

โพลี-โอลิฟ 15-7-30+2MgO

1000

500

150

110

70

4500

โพลี-ไรซ์ 15-15-30

1000

1500

150

110

70

200

โพลี-ไวน์ยาร์ด 4-15-37+3MgO

2300

500

150

110

70

200

โพลี-คอตตอน 12-5-40

2000

1000

300

220

140

300

โพลี-ชูการ์บีท 15-7-30+2MgO

1000

500

150

110

70

4500

 
 
ขนาดบรรจุ
 
กระสอบ 10 และ25 กก

Fertilizantes NPK para nutrición foliar

Poly-Feed Foliar es un rango de fertilizantes totalmente solubles en agua y de alta calidad para aplicación foliar.


Poly-Feed Foliar nutre a las plantas con sus necesidades precisas durante las fases críticas de crecimiento para obtener máximos rendimientos y de alta calidad.


Las fórmulas Poly-Feed Foliar están basadas en urea de bajo biuret y contienen altas concentraciones de micronutrientes en forma de quelatos, EDTA.


Poly-Feed Foliar es fácilmente identificable por su color verde, tanto del producto como de su bolsa.


Ventajas de Poly-Feed Foliar:

 • Totalmente soluble en agua.
 • Compuesto por un 100% de nutrientes para plantas.
 • Contiene urea de bajo biuret.
 • Enriquecido con una completa gama de micronutrientes en forma de quelatos, EDTA.
 • Libres de cloruro, sodio y otros elementos perjudiciales para las plantas.

Fórmulas disponibles

Fórmulas específicas para cada etapa

 

Micronutrients (ppm)

Fe

Mn

Zn

Cu

Mo

B

Vegetative Booster 21-21-21

1300

600

180

130

90

200

Flowering Booster 8-52-17

500

250

75

55

35

100

Fruiting Booster 16-8-34

1200

600

180

130

80

200

 

Fórmulas específicas para cultivos

 

Micronutrients (ppm)

Fe

Mn

Zn

Cu

Mo

B

Poly-Wheat 23-7-23

1700

850

250

1000

110

200

Poly-Potato 12-5-40

2000

1000

300

220

140

300

Poly-Citrus 16-7-30+2MgO

1000

500

2000

110

70

300

Poly-Olive 15-7-30+2MgO

1000

500

150

110

70

4500

Poly-Rice 15-15-30

1000

1500

150

110

70

200

Poly-Vineyard 4-15-37+3MgO

2300

500

150

110

70

200

Poly-Cotton 12-5-40

2000

1000

300

220

140

300

Poly-Sugarbeet 15-7-30+2MgO

1000

500

150

110

70

4500

Poly-Cacao 22-16-18 / 15-8-33 

1000

500

2000

110

70

1000

 
Envases
 
Bolsas de 10kg y 25kg.

Удобрения на основе азота, фосфора и калия (NPK) для листовой подкормки

 

Продукция Poly-Feed Foliar включает широкий диапазон полностью растворимых в воде высококачественных удобрений для листовой подкормки.


Она обеспечивает питание растений в точном соответствии с их нуждами в важнейший период роста, что позволяет достичь высокой урожайности и безупречного качества культур. 

 

Препараты этой серии производятся на основе мочевины с низким содержанием биурета и отличаются высокой концентрацией питательных микроэлементов в форме хелатов этилендиаметинтетрауксусной кислоты (EDTA).


Продукцию этой серии легко распознать по зеленому цвету упаковки и самих удобрений.

 

Преимущества Поли-Фид

 • Полностью растворяются в воде.
 • Полностью состоят из элементов для питания растений.
 • Содержат мочевину с низким содержанием биурета.
 • Обогащены широким диапазоном питательных микроэлементов в форме хелатов этилендиаметинтетрауксусной кислоты (EDTA).
 • Практически не содержат хлоридов, натрия и других вредных для растений компонентов.

Доступные составы

Составы для использования на определенном этапе роста растений
 
 
 

Питательные микроэлементы (ppm)

Fe

Mn

Zn

Cu

Mo

B

Стимулятор роста (Vegetative Booster) 21-21-21

1300

600

180

130

90

200

Стимулятор цветения (Flowering Booster) 8-52-17

500

250

75

55

35

100

Стимулятор завязи плодов (Fruiting Booster) 16-8-34

1200

600

180

130

80

200

 
 
 
 
 
Составы для определённых культур
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
 

Fertilizator solubil de tip NPK pentru hrănire foliară

Produsele Poly-Feed cu aplicare foliară fac parte dintr-o gamă de fertilizatori de înaltă calitate pentru aplicare foliară, perfect solubile în apă.


Produsele Poly-Feed cu aplicare foliară satisfac în totalitate nevoile de hrană ale plantelor, pe toată durata fazelor critice de creștere, asigurând totodată randament maxim si calitate de vârf.

 

Formula produsului Poly-Feed Foliar se bazează pe un nivel scăzut de biuret de uree, dar pe concentrații mari de micronutrienți sub formă de chelați de tipul EDTA (acid etilendiaminotetraacetic).


Produsul Poly-Feed Foliar este ușor de identificat atât datorită culorii verzi a ambalajului, cât și a produsului.

 

PAvantajele produsului Poly-Feed Foliar

 • Este complet solubil în apă,
 • Conține 100% nutrienți pentru plante,
 • Are nivel scăzut de biuret de uree,
 • Este îmbogățit cu o întreaga gamă de micronutrienți sub formă de chelați de tipul EDTA (acid etilendiaminotetraacetic),
 • Este ușor de folosit și nu conține clor, sodiu și alte elemente dăunătoare plantelor.

Formule disponibile

Etape specifice formulei
 
 
 

Micronutrienți (ppm)

Fe

Mn

Zn

Cu

Mo

B

Stimulator vegetativ 21-21-21

1300

600

180

130

90

200

Stimulator înflorire 8-52-17

500

250

75

55

35

100

Stimulator rod 16-8-34

1200

600

180

130

80

200

 
 
 
 

Formule specifice fiecărei culturi

 
 

Micronutrients (ppm)

Fe

Mn

Zn

Cu

Mo

B

Poli-Grâu 23-7-23

1700

850

250

1000

110

200

Poli-Cartofi 12-5-40

2000

1000

300

220

140

300

Poli-Citrice 16-7-30 + 2MgO

1000

500

2000

110

70

300

Poli-Măsline 15-7-30 + 2MgO

1000

500

150

110

70

4500

Poli-Orez 15-15-30

1000

1500

150

110

70

200

Poli-Vinete 4-15-37 + 3MgO

2300

500

150

110

70

200

Poli-Bumbac 12-5-40

2000

1000

300

220

140

300

Poli-Sfeclă de zahăr 15-7-30 + 2MgO

1000

500

150

110

70

4500

Poly-Cacao 22-16-18 / 15-8-33

 1000

500 

2000 

110 

70 

1000 

 
 
Cantitate / ambalaj
Saci de 10 kg și 25 kg .

Fertilizantes NPK para nutrição foliar

Poly-Feed Foliar é uma linha de fertilizantes de alta qualidade completamente solúveis em água para aplicação foliar.


O Poly-Feed Foliar nutre os vegetais com suas necessidades exatas durante fases críticas de crescimento, para máximas produtividades e a melhor qualidade. 

 

As fórmulas do Poly-Feed Foliar são à base de ureia com baixo teor de biureto e contêm altas concentrações de micronutrientes na forma de quelatos de EDTA.


O Poly-Feed Foliar é facilmente identificável pela cor verde da embalagem e do produto.

 

Vantagens do Poly-Feed Foliar:

 • Completamente solúvel em água.
 • Composto 100% de nutrientes vegetais.
 • Contém ureia com baixo teor de biureto.
 • Enriquecido com a todos micronutrientes quelatados de EDTA.
 • Virtualmente isento de cloro, sódio e outros elementos prejudiciais aos vegetais.

Fórmulas disponíveis

Fórmulas para estágios específicos

 

Micronutrientes (ppm)

Fe

Mn

Zn

Cu

Mo

B

Crescimento vegetativo 21-21-21

1300

600

180

130

90

200

Promotor de Floração 8-52-17

500

250

75

55

35

100

Promotor de Frutificação 16-8-34

1200

600

180

130

80

200

 
 
 

Fórmulas para culturas específicas

 

Micronutrients (ppm)

Fe

Mn

Zn

Cu

Mo

B

Poly-Wheat 23-7-23

1700

850

250

1000

110

200

Poly-Potato 12-5-40

2000

1000

300

220

140

300

Poly-Citrus 16-7-30+2MgO

1000

500

2000

110

70

300

Poly-Olive 15-7-30+2MgO

1000

500

150

110

70

4500

Poly-Rice 15-15-30

1000

1500

150

110

70

200

Poly-Vineyard 4-15-37+3MgO

2300

500

150

110

70

200

Poly-Cotton 12-5-40

2000

1000

300

220

140

300

Poly-Sugarbeet 15-7-30+2MgO

1000

500

150

110

70

4500

 
Embalagem

Sacos de 10kg e 25kg.

Formulati NPK per applicazioni fogliari

 

Poly-feed Foliar è una linea di concimi fogliari di elevatissima qualità.


Poly-feed Foliar permette di nutrire la pianta durante le fasi più critiche del ciclo colturale per massimizzare rese e qualità del raccolto. 

 

Poly-feed Foliar contiene azoto ureico a basso contenuto di biureto ed elevate concentrazioni di micro elementi chelati.


Poly-feed drip si identifica con il colore verde del sacco e del tracciante additivato.

 

I vantaggi:

 • Totalmente solubile in acqua;
 • Formato per il 100% da elementi nutritivi;
 • Basso contenuto di biureto;
 • Arricchito con l’intera gamma di micro nutrienti chelati;
 • Esente da cloro, sodio ed altri elementi dannosi per lo sviluppo vegetale.

Formule disponibili

Formule specifiche per stadio vegetativo
 
 
 

Microelementi (ppm)

Fe

Mn

Zn

Cu

Mo

B

Vegetative Booster 21-21-21

1300

600

180

130

90

200

Fruiting Booster 16-8-34

1200

600

180

130

80

200

 

Formule specifiche per coltura

 

Microelementi (ppm)

Fe

Mn

Zn

Cu

Mo

B

Poly-Citrus 16-7-30+2MgO

1000

500

2000

110

70

300

Poly-Olive 15-7-30+2MgO

1000

500

150

110

70

4500

Poly-Rice 15-15-30

1000

1500

150

110

70

200

Poly-Vineyard 4-15-37+3MgO

2300

500

150

110

70

200

 
 
Confezioni
 
Sacchi da 10 kg e 25 kg

בלי כלור, נתרן ויסודות מזיקים אחרים

מוצרי Poly-Feed Foliar הם דשנים איכותיים, מסיסים במים באופן מלא ליישום בריסוס.


דשני Poly-Feed Foliar נותנים מענה מדויק לצורכי הצמח בשלבי הגידול הקריטיים ותורמים לתפוקה ואיכות מרביות.

 

נוסחאות Poly-Feed Foliar מבוססות על אוריאה דלת ביורט ומכילות יסודות קורט בריכוז גבוה בתצורה של EDTA בכלאציה.


ניתן לזהות את מוצרי Poly-Feed Foliar בקלות בזכות הצבע הירוק של האריזה ושל המוצר.

 

היתרונות של Poly-Feed Foliar:

 • מסיסות מלאה במים.
 • 100% חומרי הזנה.
 • מכיל אוריאה דלת ביורט.
 • מועשר בכל יסודות הקורט בכלאציה של EDTA.
 • דלי כלור, נתרן ויסודות מזיקים אחרים.

הנוסחאות הזמינות

נוסחאות ספציפיות לשלב

 
 

יסודות קורט (ב-ppm)

Fe

Mn

Zn

Cu

Mo

B

Vegetative Booster 21-21-21

1300

600

180

130

90

200

 
אריזות
 
שקים - 10 ק"ג 

Πλήρη NPK λιπάσματα για διαφυλλική θρέψη

 

Τα Poly-Feed Foliar είναι μια γκάμα πλήρως υδατοδιαλυτών λιπασμάτων υψηλής ποιότητας για διαφυλλικές εφαρμογές.


Τα Poly-Feed Foliar τρέφουν τα φυτά συμπληρώνοντας τις ακριβείς ανάγκες των φυτών στα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης ώστε να μεγιστοποιηθούν οι σοδειές και να επιτευχθεί η υψηλότερη δυνατή ποιότητα. 

 

 Οι τύποι των Poly-Feed Foliar βασίζονται στην ουρία χαμηλής διουρίας και περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων σε χηλική EDTA μορφή.


Τα Poly-Feed Foliar εύκολα αναγνωρίζονται από το πράσινο χρώμα τόσο του υλικού όσο και του σακιού τους.

 

Τα πλεονεκτήματα των Poly-Feed Foliar:

 •  Πλήρως υδατοδιαλυτά.
 • Περιέχουν 100% θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά.
 •  Περιέχουν ουρία χαμηλής διουρίας.
 • Είναι εμπλουτισμένα με όλη την γκάμα των ιχνοστοιχείων σε χηλική μορφή.
 • Πρακτικά είναι απαλλαγμένα χλωρίου, νατρίου και άλλων επιζήμιων στοιχείων για τα φυτά.

Διαθέσιμοι τύποι

Τύποι ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης
 
 
 

Ιχνοστοιχεία (ppm)

Fe

Mn

Zn

Cu

Mo

B

Ενισχυτής βλάστησης 21-21-21

1300

600

180

130

90

200

Ενισχυτής άνθησης 8-52-17

500

250

75

55

35

100

Ενισχυτής καρπόδεσης 16-8-34

1200

600

180

130

80

200

 
 
 
 

Τύποι ανάλογα με την καλλιέργεια

 
 

Ιχνοστοιχεία (ppm)

Fe

Mn

Zn

Cu

Mo

B

Σιτάρι - Poly-Wheat 23-7-23

1700

850

250

1000

110

200

Πατάτα - Poly-Potato 12-5-40

2000

1000

300

220

140

300

Εσπεριδοειδή - Poly-Citrus 16-7-30+2MgO

1000

500

2000

110

70

300

Ελιά - Poly-Olive 15-7-30+2MgO

1000

500

150

110

70

4500

Ρύζι - Poly-Rice 15-15-30

1000

1500

150

110

70

200

Αμπέλι - Poly-Vineyard 4-15-37+3MgO

2300

500

150

110

70

200

Βαμβάκι - Poly-Cotton 12-5-40

2000

1000

300

220

140

300

Ζαχαρότευτ - λα Poly-Sugarbeet 15-7-30+2MgO

1000

500

150

110

70

4500

 
 
 Συσκευασία
 
10kg και 25kg σακιά.

Engrais NPK soluble pour alimentation foliaire

 

Poly-Feed Foliar est une gamme d’engrais totalement soluble dans l’eau, de haute qualité pour les utilisations foliaires.


Poly-Feed Foliar nourrit les plantes selon leurs besoins précis, durant les phases critiques de croissance, pour un rendement maximum et une qualité supérieure. 

 

Les formules de Poly-Feed Foliar sont basées sur une faible concentration en biuret-urée, et une forte concentration d’ oligéléments sous forme de chélates d’acide éthylène diaminetétra acétique (EDTA).


Le Poly-Feed Foliaire est facile à identifier grâce à la couleur verte du sac, ainsi que du produit.

 

Avantages de Poly-Feed Foliaire

 • Totalement soluble dans l’eau.
 • Composé de 100% de nutriments pour les plantes.
 • Faible concentration en  biuret-urée.
 • Enrichi avec toute la gamme d’oligoéléments sous forme de chélates d’acide éthylène diaminetétra acétique (EDTA).
 • Pratiquement exempt de chlore, de sodium et de tous autres éléments défavorables pour les plantes.

Formules disponibles

Formules spécifiques aux divers stades
 
 
 

 

Micronutrients (ppm)

Fe

Mn

Zn

Cu

Mo

B

Vegetative Booster 21-21-21

1300

600

180

130

90

200

Flowering Booster 8-52-17

500

250

75

55

35

100

Fruiting Booster 16-8-34

1200

600

180

130

80

200

 

Formules spécifiques pour diverses cultures

 

 

oligoéléments (ppm)

Fe

Mn

Zn

Cu

Mo

B

Poly-Wheat 23-7-23

1700

850

250

1000

110

200

Poly-Potato 12-5-40

2000

1000

300

220

140

300

Poly-Citrus 16-7-30+2MgO

1000

500

2000

110

70

300

Poly-Olive 15-7-30+2MgO

1000

500

150

110

70

4500

Poly-Rice 15-15-30

1000

1500

150

110

70

200

Poly-Vineyard 4-15-37+3MgO

2300

500

150

110

70

200

Poly-Cotton 12-5-40

2000

1000

300

220

140

300

Poly-Sugarbeet 15-7-30+2MgO

1000

500

150

110

70

4500

Poly-Cacao 22-16-18 / 15-8-33 

1000

500

2000

110

70

1000

 
Emballage
 
Sacs de 10 kg et de 25 kg.

עמודים

Subscribe to Plant Nutrition