תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Haifa Bonus

Haifa Bonus™ improves export quality of citrus fruit

+19% Grower’s revenue from yield   A remarkable and highly significant increase in export quality fruit due to decreased rind defects.

 

Crop/cultivar

Foliar nutrition enhanced citrus productivity in China

Multi-K sprays reduced fruit splitting rate, increased yield and total soluble solids (TSS)

 

Crop/cultivar

Citrus/ Hongjiang Oranges

Yenilikçi ve etkili yüksek-K içeren yaprak gübresi
Potasymlu gübrelerin yaprak uygulaması ; verimi arttırmak ve meyve ağaçları ve diğer ürünlerin verim kalitesini iyileştirmek için yaygın bir uygulamadır. Bitkilere yapraktan uygulanan potasyumun yeterli dozda verilmesi için tekrar tekrar püskürtme gereklidir. Daha az tekrar uygulama yapmak için daha yoğun püskürtme yapraklarda yanmaya yol açabilir.
 
Haifa Bonus™ yaprak yanması olmadan yüksek yoğunluklu püskürtmeyi kolaylaştırmak için geliştirilmiş bir yaprak formülasyonudur.
 
 

Haifa Bonus™™ yaprak gübresinin avantajları

 • Haifa Bonus™ sadece saf ve tamamen çözünür besin elementlerinden oluşmaktadır.
 • Haifa Bonus™un içeriğinde klor, sodyum, perklorat, aşırı sülfat gibi zararlı bileşikler bulunmaz.
 • Haifa Bonus™ birçok pestisit ve fungusitle tankta karıştırmaya uygundur.
 • Haifa Bonus™ yaprak yüzeyine daha iyi yapışma, geliştirilmiş emilimi ve uzun süreli etki için özel olarak geliştirilmiş bir katkı içerir.
 
 

Potasyum nitratın avantajları


Haifa Bonus™ formülasyonları Haifa Multi-K™ potasyum nitrata dayalıdır. Potasyum nitrat 100% bitki makro besin elementleri içerir: potasyum (K) ve nitrat azotu (N-NO3). Bitkiler hem potasyumu hem de nitratı Dengeli bir şekilde ve çabuk emer. Bu iki iyonun benzer emilim oranları, bitkide hem potasyumun hem de azotun hareketini arttırır. Böylece, bitki besleme gelişir. Potasyum nitrat içeriğinde klor, sodyum ve herhangi bir zararlı element bulunmaz.

Sugar-Beet response to foliar nutrition

Two foliar sprays with Multi-KMg resulted in significant increase in several yield parameters and in crop resistance to diseases

Table

Crop/cultivar

Sugar Beet/ Belotserkovskiy-45 (standard cv. in Ukraine)

Rice yield increased with Haifa foliar feeding solutions

 

The field trial, conducted in Thailand, tested the effect of three foliar applications of multi-npK (13-3-43) as the rice fertilizer, compared to the traditional growing method. The results: increased yield and revenue

Summer grown rice in the Philippines

Positive response to Multi-K™ application, all other vegetative and productive parameters were markedly and significantly enhanced

How to increase Maize yield in Mexico

 

By applying Multi-npK in side dressing, the fertilizer increased revenues per hectare

Crop/cultivar

Maize

Boosting seed cotton yields in punjab with potassium | M.S. Brar and K.N. Tiwari

Cotton production in India has stagnated at a level far below its potential - the main reason being unbalanced and low rates of fertilizers. A review of key research on improved potassium (K) management practices provides a clear picture of the potential yield and economic benefits available to farmers.

How potassium nutrition can suppress soybean aphids | Tom Bruulsema, Christina DiFonzo and Claudio Gratton

The soybean aphid has become the most important insect pest of soybeans in the North- east and Midwest regions of North America. It often damages soybean  plants that  are K-deficient more than  those  that  are not.

Potassium Nutrition of cotton | K. Raja Reddy, Harry F. Hodges and Jac Varco

Knowledge of potassium (K) requirements for cotton growth and development is needed for efficient production. Fertilization of cotton with K is a complex issue, because soils vary widely in terms of K-supplying capacity and K fertilizer adsorption.

עמודים

Subscribe to Haifa Bonus