תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

חיפה מיקרו™ - כלאטים מסיסים

 

להתפתחות תקינה, הצמח זקוק לכמויות ניכרות של חנקן, זרחן ואשלגן, וליסודות משניים - סידן, מגנזיום וגופרית. בצד אלה ישנם יסודות הנצרכים בכמויות מזעריות, אלה הם המיקרואלמנטים: ברזל, מנגן, אבץ, נחושת ומוליבדן.
חיפה כימיקלים משיקה בישראל קו מוצרים חדש הכולל נוסחאות מיקרואלמנטים:

• ברזל

• אבץ 

• מנגן

• קומבי- נוסחה ייחודית המכילה את כל היסודות הנזכרים, בתוספת נחושת ומוליבדן.

כלאטים - לזמינות מרבית

כדי להבטיח זמינות לצמח, נוסחאות חיפה מיקרו™ מכילות מיקרואלמנטים בצורת כלאטים מסיסים (chelated micronutrients). כלאטים אלה יציבים בטווח pH רחב, המתאים לתנאי הגידול בארץ.

מנגנון הפעולה של הכלאטים

הכלאט הוא קומפלקס המורכב מיון של מיקרואלמנט, וממולקולה אורגנית, הקרויה ליגנדה. כאשר היון צמוד לליגנדה, הוא מוגן מפני תגובות עם יונים אחרים בתמיסת הקרקע ומפני שיקוע כמלח לא מסיס.
כאשר יונים של המיקרואלמנט נצרכים על-ידי הצמח, יונים נוספים משתחררים מן הליגנדות המחזיקות אותם, ונעשים זמינים לקליטה על-ידי הצמח.
הודות למנגנון זה, ריכוז המיקרואלמנט הזמין לצמח תואם את קצב הקליטה של הצמח, כך שיעילות הדשן מרבית.


 

 

נוסחאות חיפה מיקרו™

מוצר סוג הכלאט
חיפה מיקרו ברזל 6% Fe-EDDHA
חיפה מיקרו מנגן 13% Mn-EDTA
חיפה מיקרו אבץ 14% Zn-EDTA

חיפה מיקרו קומבי                                                                תערובת מיקרו אלמנטים: ברזל, מנגן, אבץ, נחושת ומוליבדן

%Fe-EDTA 7.4

Mn-EDTA 3.1%

Zn-EDTA 0.9%

Cu-EDTA 0.7%

Mo-0.5%

 

*מוליבדן מצוי בתערובת כסודיום מוליבדאט.

נוסחאות חיפה מיקרו™ משווקות באריזות 5 ק"ג ו- 20 ק"ג.

 

 

 

Haifa Micro™

 • Complements plant nutrition
 • Facilitates growth and boosts vigor
 • Correct deficiencies and cure mal-functioning of the plant
 • Supports flowering and fruiting
 • Enhances plant resistance to disease, insects and frost

 

Haifa Micro™ products

Product

Content

pH stability range*
Haifa Micro™ Fe

Iron-EDTA 13%

acidic - neutral (1.5-6.5)
Haifa Micro™ Fe Iron-EDDHA 6% slightly acidic - alkaline (3-10)
Haifa Micro™ Mn

Manganese-EDTA 13%

slightly acidic - alkaline (3-10)
Haifa Micro™ Zn

Zinc-EDTA 14%

acidic - alkaline (2-10)
Haifa Micro™ Cu

Copper-EDTA 14%

acidic - alkaline (1.5-10)
Haifa Micro™ Combi

7.1% Fe, 3.48% Mn, 1.02% Zn, 0.76% Cu, 
All as EDTA chelates
0.485% Mo as ammonium molybdate

slightly acidic - neutral (3-6.5)
Haifa Micro™ soilless combination

6.5% Fe-DTPA, 3.48 Mn-EDTA, 
1.02% Zn-EDTA, 0.76% Cu-EDTA
0.485% Mo as ammonium molybdate

slightly acidic - neutral (3.5-7.5)

* Actual stability range depends on physical and chemical properties of the growth medium

 

The benefits of Haifa Micro™ - micronutrients fertilizer

 • All micronutrients are in a chelated form, to maximize stability and efficiency
 • Haifa Micro™ chelates are absorbed by the plant rapidly and efficiently
 • Haifa Micro™ chelates are fully soluble in water
 • Compatibility with a wide range of agrochemicals enables tank-mixing, thus reducing the cost of spray operations by minimizing the number of application needed

 

The mechanism of chelates

Chelate is a complex of a micronutrient ion and an organic molecule that "holds" it, called ligand. As long as the ion is attached to the ligand, it is protected from interacting with other ions in the solution, which might turn it unavailable for plant uptake.

As the micronutrient ions are consumed by the plant, more ions are released from the holding ligands, thus becoming available for plant uptake.

This mechanism maximizes the efficiency of the micro nutrients applied. When Haifa Micro™ is applied by Nutrigation™, the chelates ensure availability of micronutrients in both alkaline and acidic soils.

 

 

 

Iron (Fe) plays an important role in chlorophyll formation. It is involved in cell division that supports plant growth, and in other vital reactions in the plant.

Typical deficiency symptoms: leaf yellowing, interveinal chlorosis.

 Iron deficiencies in corn                        Iron deficiencies in soybean          

 Iron deficiencies in canola

The solution: Haifa Micro™ Fe

  

 

 

 

Manganese (Mn) is required for photosynthesis and respiration. It improves green color and increases sugar and protein content. Manganese enhances plant tolerance to high light intensity. 
Typical deficiency symptoms: chlorotic mosaic patterns on leaves.

 

 Manganese deficiencies in avocado                        Manganese deficiencies in corn

 Manganese deficiencies in soybean                        Manganese deficiencies in tomato

 

The solution: Haifa Micro™ Mn

 

 

 

Zinc (Zn) is involved in synthesis of proteins and in the formation of seeds and promotes plant growth and vigor.

Typical deficiency symptoms: blotching of leaves.

 

 Zinc deficiencies in sugarcane                        Zinc deficiencies in corn

 Zinc deficiencies in pecan                        Zinc deficiencies in citrus

 

The solution: Haifa Micro™ Zn

 

 

 

Copper (Cu) is essential for chlorophyll formation, cell wall building and many enzymatic mechanisms. It supports seed formation and reproduction, increases sugar content, intensifies color and improves flavor in fruits and vegetables.
Typical deficiency symptoms: wilting of top leaves.

 Copper deficiencies in wheat                        Copper deficiencies in corn

 

The solution: Haifa Micro™ Cu

 

Deficiency pictures - courtesy of IPNI (International Plant Nutrition Institute)

 

 

 

אתר את המפיץ הקרוב אליך

צור קשר

Image CAPTCHA
יש להקליד את האותיות/מספרים שבתמונה.
צור קשר