מדיניות פרטיות

 

1. המחויבות שלנו לפרטיות

 

ברוך/ה הבא/ה לאתר חיפה כימיקלים בע"מ (חיפה כימיקלים בע"מ והגופים המסונפים אליה - 'חיפה כימיקלים') ("האתר"). ההגנה על פרטיותך ועל פרטיך האישיים חשובה לנו ביותר. מסיבה זו איננו מוכרים, משכירים, מעבירים או מספקים גישה לפרטיך האישיים לאף גורם חיצוני למטרות שיווק, אלא אם כן קיבלנו את הסכמתך המפורשת לכך. אנו מעוניינים להסביר למשתמש/ת באופן מלא אילו סוגי מידע אנו אוספים, כיצד אנו משתמשים במידע ואילו פעולות אנו נוקטים כדי להגן על פרטיך האישיים. קרא/י את מדיניות הפרטיות שלנו כדי לברר פרטים נוספים על העקרונות והנהלים שלנו להשגת יעד זה. הודעה זו מתארת את מדינית הפרטיות שלנו. עצם הביקור באתר מהווה אישור מצדך על קבלת הנהלים המתוארים במדיניות הפרטיות.

 

2. סוגי המידע שאנו אוספים


באמצעות אתר האינטרנט שלנו, אנו אוספים מידע אישי ופרטים שאינם אישיים. מידע אישי הוא מידע שבאמצעותו ניתן לזהות אותך. מידע שאינו אישי הוא מידע מצרפי, כמו כתובות IP וכל פרט אחר שאין בו כדי לחשוף את זהותך הספציפית.

 

2.1. מידע אישי
אנו עשויים לאסוף מידע אישי מהסוגים הבאים:
א. פרטים שאת/ה מספק/ת לנו בעת ההרשמה לאתר האינטרנט.
ב. פרטים שאת/ה מספק/ת לנו כאשר את/ה שולח/ת תוכן לאזורים האינטראקטיביים (שני המונחים מוגדרים בתנאי השימוש של אתר האינטרנט).
ג. המידע שאת/ה מספק/ת לנו באמצעות תכתובת עם מערך שירות הלקוחות ו/או משוב כללי.

2.2. מידע שאינו אישי
כאשר את/ה מבקר/ת באתר האינטרנט, אנו עשויים לאסוף פרטים שאינם מזהים, לדוגמה, רשימת הדפים שבהם ביקרת. מידע שאינו אישי נאסף בדרך כלל באמצעות אתר האינטרנט מהמקורות הבאים: תוכנות לניתוח אתרי אינטרנט, משתנים סביבתיים וטכנולוגיות דומות, או מידע שאת/ה מספק/ת מרצונך.

 

מידע שסופק מרצונך 


אנו אוספים מידע שאינו אישי (למשל, מיקום גיאוגרפי) כאשר את/ה מספק/ת לנו מידע כזה מרצונך. מידע כזה, כאשר אינו משולב במידע אישי מזהה, נחשב למידע שאינו אישי הואיל והוא לא מאפשר לזהות באופן אישי אותך או כל משתמש/ת אחר/ת. בנוסף, אנו עשויים לצבור מידע אישי באופן שבו התוצר הסופי אינו מאפשר זיהוי אישי שלך או של כל משתמש אחר באתר האינטרנט. למטרות מדיניות זאת, מידע מצרפי שכזה נחשב למידע שאינו אישי.


3. אופן השימוש שלנו במידע מידע אישי 
 

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שאנו אוספים בדרכים הבאות:
א. מענה לבקשות. אנו עשויים להשתמש במידע האישי שאספנו כדי לספק לך שירותים או מידע, לבקשתך.
ב. תכתובת מינהלית מעת לעת אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי לשלוח לך מידע חשוב על אתר האינטרנט או שינויים שחלו בתנאים, בהגבלות או בעקרונות המדיניות שלנו.
ג. תכתובת מסוגים אחרים. מעת לעת אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי ליידע אותך על מוצרים, תוכניות, שירותים ומבצעים שאנו סבורים כי הם עשויים לעניין אותך ו/או כדי לשלוח לך את הידיעון שלנו. מידע מסחרי ו/או ידיעונים יועברו אליך רק אם תציין/י את הסכמתך לקבל מידע שכזה.
ד. מטרות עסקיות פנימיות. כמו כן אנו עשויים להשתמש במידע אישי למטרות עסקיות פנימיות, לדוגמה, ניתוח נתונים וביקורות.

 

4. שימוש במידע שאינו אישי


הואיל ומידע שאינו אישי אינו מאפשר זיהוי ספציפי שלך, אנו עשויים להשתמש במידע מסוג זה לכל מטרה שנבחר. בנוסף, אנו שומרים על זכותנו לחשוף ולהעביר מידע מסוג לא אישי לידי גורמים אחרים, לכל מטרה שנבחר.

 

5. בקשות משפטיות


אנו משתפים פעולה עם רשויות האכיפה ועם גורמים אחרים במטרה לאכוף חוקים וזכויות קניין רוחני ולמנוע מעשי הונאה. בתגובה לבקשה מאומתת מצד רשות אכיפה או פקיד ממשל אחר בנוגע לחקירה פלילית או חשד לפעילות בלתי חוקית, אנו רשאים והנך מתיר/ה לנו לחשוף את פרטיך האישיים.

 

6. האמצעים שאנו מפעילים כדי להגן על המידע שלך


הפרטיות וההגנה על המידע שלך חשובים לנו. אנו נפעיל מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי להגן על המידע שלך, נמשיך לבדוק טכנולוגיות חדשות להגנה על המידע שלך וכאשר הדבר יתבקש, נשדרג את מערכות אבטחת המידע שלנו. בכפוף לאמור בשאר סעיפי מדיניות הפרטיות הזו, איננו מעמידים מידע אישי לרשות גורמים אחרים ללא הסכמתך. עם זאת, זכור/י שאין אפשרות לאבטח באופן מוחלט אף שידור דרך האינטרנט או לערוב באופן מוחלט לסודיותו ומשום כך האחריות להעברת המידע היא שלך בלבד.

 

7. הסכמה


בעצם השימוש באתר האינטרנט שלנו, הנך מסכים/ה לכך שנאסוף מידע אישי שלך ונשתמש בו כמתואר במדיניות הפרטיות.

 

8. שינויים במדיניות הפרטיות


במקרה של שינוי במדיניות הפרטיות או בנהלים שלנו, אנו נפרסם את השינוי באתר באופן מידי. כל שינוי שכזה ייכנס לתוקפו 30 יום מעת שיתפרסם, אלא אם ייאמר אחרת בהודעת השינוי.

 

9. תאריך תחולה


מדיניות זו נכנסה לתוקף במארס 2011.