עדכון תקופתי של REACH

אנו שמחים להודיע לכל לקוחות החברה כי תהליך רישום REACH של 16 החומרים המרכזיים שאנו מייצרים הושלם בהצלחה

כעת אנו מחזיקים במספרי רישום לכל המרכיבים בכל מוצרי הליבה שלנו.
חומרים אלה מוצגים בטבלה המופיעה בהמשך.
מטעמי אבטחה, לא נוכל לציין כאן את מספרי הרישום, משום שנתונים אלה הם קנייניים לחברה ומשום כך אין לגלותם לשום גורם העלול לעשות בהם שימוש לרעה. גרסה חלקית של המספרים תוצג בסעיף 1 של כל MSDS ותלווה את האספקה של כל מוצר ומוצר.
בכל מקרה של צורך ממשי, פנו אלינו ואנו נספק לכם את המספרים המלאים.

  • אנו עוסקים כעת במרץ בהשלמת תהליך CLP לעדכון גיליונות ה-MSDS, התוויות וסימוני השקים ובמקרים רבים אנו יוצרים גיליונות MSDS חדשים.
  • לקוחותינו ברוב מדינות האיחוד האירופי כבר קיבלו או יקבלו בקרוב את גיליונות ה-MSDS המתוקנים בכל השפות המקומיות.
  • בנוסף, אנו שוקדים על השלמת תהליך היידוע שלנו בנוגע למוצרי החברה שכבר נמצאים בשרשרת האספקה.
  • יתרה מזו, אנו נעבור שני שלבי רישום לגבי חומרים בעלי נפח קטן יותר, ואלה יושלמו האחד ב-2013 והשני ב-2018.

אנו עושים כל פעולה אפשרית כדי להצליח בכל התהליכים הללו ואתם מוזמנים לפנות אלינו בכל בקשה לעזרה.