תקנים סביבתיים

חיפה כימיקלים חיפה כימיקלים ניצבת בחוד החנית העולמי בכל הנוגע לפיתוח מתודולוגיות CDM לצמצום הפליטה של גזי חממה לאטמוספרה. בנוסף, נעשה מעבר לשימוש בגז טבעי, לצד שיווק של חנקת אשלגן לתחנות להפקת אנרגיה סולארית

חיפה כימיקלים היא בין החברות הראשונות בעולם שיישמו את טכנולוגיית CDM (מנגנון פיתוח נקי), במטרה לצמצם את הפליטה של גזי חממה. חשוב לציין כי תהליך זה אושר וקיבל הכרה על ידי האו"ם. הפרויקט החל ב-2007 והצמצום הכולל צפוי להגיע ל-6 מיליון טונות במהלך עשר שנים.

 

עד כה השקיעה חיפה כימיקלים כמיליון דולר בטכנולוגיות שמטרתן צמצום הפליטה של תחמוצת החנקן (N2O) ממפעליה המייצרים חומצה חנקתית.

 

בנוסף, החברה מוכרת נקודות זכות לצמצום היקף הפליטות למפעלים אחרים באמצעות מערכת הסחר הבינלאומית בפליטות של גזי חממה. המערכת מיועדת לתעשיות המחויבות למאמץ לצמצם את הפליטה של גזי חממה, בקרב מדינות החתומות על פרוטוקול קיוטו. מאמץ זה מתאפשר משום שפרוטוקול קיוטו מתייחס לעולם כולו כאל מקשה אחת.

בחיפה כימיקלים פותח תהליך חדשני להפיכת הפליטה של תחמוצת החנקן ממטרד למשאב, על ידי השבת חומר זה לתהליך הייצור כחומר גלם. באוגוסט 2007 קיבל תהליך זה את הכרת האיחוד האירופי והוגדר כתהליך BAT (הטכנולוגיה הטובה ביותר שבנמצא) וכעת משמש תהליך זה את כל שאר מפעלי החומצה החנקתית באירופה ובעולם. הודות לתהליך זה, חיפה כימיקלים היא החברה הראשונה העומדת בתקני איכות האוויר של גרמניה - TA LUFT 2002.

חיפה כימיקלים נמצאת בתהליך של הכנסת השימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה במפעלי הייצור שלה במפרץ חיפה ובדרום הארץ. הגז הטבעי יחליף דלקים קונבנציונליים, לדוגמה, סולר וגז פחמימני מעובה. השימוש בגז טבעי ישפר את ניצול האנרגיה בחברה ויצמצם באורח משמעותי את הפליטה של גזי חממה וחלקיקים מזהמים.

חנקת האשלגן מתוצרת חיפה כימיקלים משמשת לאחסון אנרגיה בתחנות להפקת אנרגיה סולארית

חיפה כימיקלים היא חלוצה בשיווק של חנקת אשלגן לתחנות להפקת אנרגיה סולארית – חיפה K-Solar. עשרות אלפי טונות של חנקת אשלגן משובחת משמשות לאחסון אנרגיה בתחנות כוח בספרד ומעוררות עניין בכל העולם. טכנולוגיה חדשנית זו מציעה אנרגיה ירוקה ומצמצמת במידה משמעותית את הצריכה של דלקים מאובנים.

החברה גם מקימה תחנת כוח מקומית לניצול חום מתהליכי ייצור במטרה להפיק חשמל. תחנת הכוח המקומית תספק חשמל ישירות לצרכנים, ללא צורך בקווי הולכה ארוכים מתחנות הכוח שלאורך קו החוף, ואף תתרום לצמצום היקף הפליטות מתחנות הכוח עצמן.

גישת ההזנה המדויקת משלבת באופן הטוב ביותר בין יישומי דשנים מיוחדים: השקיה משולבת בדישון, הזנה בשחרור מבוקר והזנה בריסוס. שיטות יישום אלה ידידותיות לסביבה ומשפרות את הצמחים בהתמדה בעזרת תזונה מדויקת ומאוזנת, בלי להותיר שאריות בקרקע.

הגישות המדויקות הללו להזנה מסייעות לענות על הדרישות של החקלאות המודרנית ולשפר את יעילות התזונה, תוך צמצום ההשפעות הסביבתיות ושמירה על תפוקה גבוהה.