תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

Strawberry crop guide – for better use of your strawberry fertilizer

 

Haifa fertilizer for strawberryKnowing the exact nutritional needs of your strawberry plant can help you achieve better growth and higher yields. Our detailed crop guide covers all the knowledge areas a strawberry grower needs: including a description of the strawberry plant, optimal conditions and growth practices, and nutrition programs and fertilizer recommendations.

Below is a sample of strawberry relatedc information in this guide:
 
 • Strawberries prefer slightly acidic soils with a pH of between 5.5 and 6.5. 
 • Strawberry plants are extremely sensitive to salinity, especially at the transplant stage.
 • Since the strawberry plants are shallow rooted, permanent moisture is necessary to maximize production. .
 • As strawberries grow they will produce runners that will spread out and root to produce additional plants. Position the first runners with approximately 15 cm (6 inches) spacing between them.
 • Only allow a few runners per plant, then remove additional runners to promote crown growth.
 • Potassium is required by strawberry plants to help them acquire water through the roots and control water loss by transpiration.
 • Potassium may compete with magnesium for uptake by the roots and must, therefore, be maintained at an appropriate ratio (4:1, K:Mg) in the soil solution to prevent one of these nutrients from overriding the other, thereby creating a deficiency.
Haifa Group strawberry crop guide for fertilizer program
 
המלצות דישון ירקותRead more
המלצות דישון לירקות באזור חוף הכרמלRead more
A fertilization recommendation for strawberries in various parts of the worldRead more

המלצות

המלצות דישון ירקותRead more
המלצות דישון לירקות באזור חוף הכרמלRead more
A fertilization recommendation for strawberries in various parts of the worldRead more

מחקרים

מאמרים