מפגשי מגדלים בחבל הבשור

מאתYosef Soffer

במהלך חודש אוקטובר התכנסו שלושה מפגשי מגדלים באזור הנגב המערבי, בחבל שלום, גוש מבטחים ועין הבשור. לכל מפגש הוזמנו מגדלים מישובי האזור, ובסך הכל הגיעו למעלה ממאה חקלאים.

המפגשים החלו, כמובן, בארוחת בוקר מפנקת, ולאחריה הוצגו דשני חיפה כימיקלים המתאימים לאזור . – מוצרי דשן-כל מסיסים לירקות בבתי רשת, ומולטיגרו נוסחאות דשן בשחרור מבוקר, לתפוחי אדמה. הוצגו גם אמצעים חדשים להמסת הדשנים המסיסים ובהם משאבות שונות\אדקטור, מפוחים אוויר ועוד.

 

 

בכל המפגשים היתה התעניינות רבה וקבלנו לאחר מכן תגובת טובות. תודה לכל המשתתפים במפגש על שכיבדתם אותנו בנוכחותכם.