ไฮฟาสติม™ วิม

Contact Us

Phone

กระตุ้นการทำงานของราก

 เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก ลดการสูญเสียในการย้ายต้นกล้า  

 เพอ่มจำนวนและขนาดของราก

 เพิ่มการดูดซึมธาตุอาหารพืช

 เสริมความสามารถในการทนเค็มของพืช

 ช่วยให้พืชทนต่อสภาวะแล้ง

 

ไฮฟาสติมวิม เป็นสารแขวนลอยเข้มข้นของ Leonardite micronized บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของ

กรดฮิวมิกและฟุลวิค ใช้สำหรับการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและการดูดซึมสารอาหารของพืช

โดยใช้ได้ทุกช่วงการเจริญเติบโตของพืช

คุณสมบัติและส่วนประกอบ
Humic and Fulvic acids 18%
Total Organic carbon (TOC) 30%
Organic Matter as sampled 90%
Organic matter extractable in total organic matter 60%
pH 4
Primary sources
Concentrated suspension of pure micronized Leonardite
Packaging
1 ลิตร บรรจุในขวดพลาสติก
5 ลิตร บรรจุในถังพลาสติก

ข้อแนะนำการใช้

ไฮฟาสติมวิม เหมาะสำหรับผักในโรงเรือน สวนผลไม้ ไร่องุ่น มะกอก ส้ม สตรอเบอร์รี่  ไม้ประดับและสนามหญ้า ไฮฟาสติมวิม ช่วยกระตุ้นการแตกราก  จึงเหมาะสำหรับการปักชำและต้นกล้าในเรือนเพาะชำ

 

HaifaStim™
HumiK
HaifaStim™
Booster
HaifaStim™
Vigor
HaifaStim™
Force
HaifaStim™
Vital

HaifaStim™
eNergy

 

Similar products

♦ ปรับโครงสร้างดินให้เหมาะสม ♦ กระตุ้นการดูดซึมธาตุอาหารพืชของราก ♦ …
♦ เพิ่มความแข็งแรงของพืช  ♦ ช่วยเพิ่มผลผลิต  ♦ ช่วยให้พืชทนต่อทุกสภาวะ…
♦ ปรับสภาพและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน   ♦ เพิ่มความสมบูรณ์และความหนาแน่นของราก ♦…
♦ ปรับความสมดุลในพืช ให้เจริญเติบโตสม่ำเสมอ  ♦ เพิ่มการเจริญเติบโตของต้น ใบ …