תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Plant Nutrition

מולטיקוט דשנים מבוקרי שחרור לחקלאות
 

סדרת מולטיקוט מכילה דשנים גרנולרים בציפוי פולימרי, המשחררים יסודות הזנה לקרקע באיטיות וברציפות.
מולטיקוט זמין במגוון הרכבים ובמשכי שחרור שבין חודשיים לשנה, כך שניתן להתאים נוסחת דשן לצרכים הייחודים של
כל גידול בכל עונה. נוסחאות מולטיקוט החדשניות מאפשרות שינוי של הרכב ההזנה במהלך העונה (לדוגמא - תגבור אשלגן בשלבי התפתחות הפרי).
דשני מולטיקוט מספקים הזנה רציפה ומאוזנת לצמח למשך עונת הגידול. יישום יחיד לעונה יספק את כל יסודות ההזנה החיוניים להתפתחות הצמח, ללא תלות במערכת ההשקיה.

 

 

Multicote Agri / Multigro™ – לחקלאות וגינון

דשני Multicote™ Agri מציעים יתרונות רבים של הזנה לאורך כל העונה, יעילות גבוהה בניצול מרכיבים תזונתיים, קצב השמה איטי יותר ואובדן מינימלי גם ביישום יחיד.

 

אורך חיים של 4 חודשים

Multicote Agri 4 

17-9-27 (90-50-100% ציפוי)

34-0-7 (100% ציפוי)

אורך חיים של 6 חודשים

Multicote Agri 6 

22-8-13 (100% ציפוי)

34-0-7 (100% ציפוי)

אורך חיים של 8 חודשים

Multicote Agri 8

11-22-9+4MgO+B

34-0-7 (ציפוי 100%)

 

 

מולטיגרו - לגידולי שדה, מטעים, חממות ובתי רשת


דשני מולטיגרו מותאמים בהרכב חומרי הגלם ואחוז הציפוי לסוג הגידול. יש צורך ביישום יחיד בלבד המקטין את הוצאות השינוע ופיזור הדשן. יישום המולטיגרו מתבצע תוך הפחתת מנת החנקן לפחות ב- 30% , ובכך מקטין משמעותית את זיהום האוויר והמים בשל ניצולת דשן טובה ע”י הצמח ושימוש בכמויות חנקן מופחתות.
שימוש במולטיגרו מוזיל את עלות תוכנית הדישון בהשוואה לתוכנית הדישון המשקית. מולטיגרו זמין במשכי שחרור של 4-8 חודשים בהתאמה לגידול. חלק מנוסחאות המולטיגרו מכילות מיקרואלמנטים.

מוצר מוביל באיכותו
מכיל 9.6% מגנזיום צרוף
להזנה ישירה של מגנזיום והשלמת מנת הדישון
מוביל ביעילותו בתיקון מחסורים ודישון רציף
מתאים לשימוש דרך מערכת ההשקייה ולהזנה עלוותית

 •  ניתן להמסה באותו מיכל הדשן עם Haifa-Cal 

 • אין לערבב Magnisal ו/או Haifa-Cal עם תמיסות או דשנים המכילים גפרית או זרחן.

החנקה ב Magnisal ™ מקלה על ספיגה של מגנזיום על ידי הצמח, ובכך משפרת את היעילות שלה ומעשירה את תזונת הצמח בחנקן הנספג בקלות.

לדף המוצר המלא

 

Magnesium is essential for the plant

Magnesium is a vital nutrient for healthy plant growth. It is a key component of the chlorophyll molecule, hence essential for photosynthesis and formation of carbohydrates. Magnesium is involved in enzymatic reactions and assists in generation of energy. Magnesium deficiency retards plants development, resulting in decreased yields and poor quality.

 

Deficiency symptoms

Magnesium deficiency is manifested by yellow bands between leaf veins. The symptoms show first on older leaves, and move towards young leaves as deficiency worsens. In severe cases, necrosis may appear.

 

Magnesium deficiency in plants

 

 

The benefits of Magnisal™ - magnesium nitrate fertilizer

 • Prevents and cures magnesium deficiencies
 • Consists of 100% plants nutrients
 • Free of chloride, sodium and other detrimental elements
 • Dissolves quickly and completely in water
 • Ideal for efficient applications by fertigation and foliar spray

 

Magnisal™ is a superior source of magnesium

Magnesium nitrate is superior to magnesium sulfate fertilizers. It possesses higher nutritional value and better physical properties that make it more convenient for handling and application.

 

Plant nutritional value

Plants absorb the magnesium from Magnisal™ more readily, due to the interaction between the magnesium and the nitrate anion. Magnisal™ is up to three-fold more effective than magnesium sulfate in preventing and curing magnesium deficiencies, and therefor enables considerably lower
application rates.

 

Magnisal™ magnesium nitrate formula

Product analysis

 

Total nitrogen (N) 11.0%
Nitrate-nitrogen (N-NO3) 11.0%
Magnesium oxide (MgO) 16.0%
Magnesium (Mg) 9.6%
Insoluble matter 200 ppm
Bulk density 0.7 g/cm³
0.4 Oz/In.³

 

Water solubility

Magnisal™ is extremely soluble in water. It dissolves quickly and does not form precipitate, even at low temperatures.

 

Water temperature (°C) 0 10 20 30 40
Grams Magnisal /liter 1730 2000 2250 2560 2890
Water temperature (°F) 32 50 68 86 104
Lbs Magnisal/gallon 14.4 16.7 18.8 21.4 24.1

 

pH and EC

Magnisal™ is slightly acidic, which improves its absorption by leaf surface when sprayed, and enables tank-mixing with chelated nutrients and pesticides. The electrical conductivity (EC) of Magnisal™ solution is low, compared to other fertilizers.

 

Concentration (%) Lbs/100 gal pH EC (mS/cm)
0.1 1.2 5.6 0.88
0.2 2.2 5.5 1.69
0.3 3.6 5.4 2.52
1.0 12 4.8 7.58
5.0 60 4.1 29.9

 

Physical and chemical properties

Magnisal™ is fully soluble in water. It is approximately ten-fold more soluble than Magnesium Sulfate:

 

  Magnisal Magnesium sulfate (Epsom Salt)
Solubility at 20°C 2250 g/l 252 g/l
68°F 18.8 lbs/gal 2.1 lbs/gal
Insoluble matter 300 ppm 3000-5000 ppm
Compatibility with calcium fertilizers Compatible Incompatible

 

Nutrigation™ with Magnisal™

Nutrigation™ (fertigation), delivery of pure plant nutrients through the irrigation system, is a highly efficient application method, enabling full control over rates, composition, timing and placement of plant nutrition.

Magnisal™ is ideal for Nutrigation™ of crops in both soil and soilless media. Pure and highly soluble, Magnisal™ is safe for use with all types of irrigation equipment. It is compatible with all water-soluble fertilizers, except concentrated phosphate solutions.

Magnisal™, unlike magnesium sulfate, can be used with water of poor quality, hence recommended when the irrigtion water contains high levels of sulfates or salts. In most irrigation practices, magnesium concentration in the water should range between 20-60 ppm.

The following table shows stock-solution levels and injection ratios needed to obtain specified magnesium concentrations in the irrigation water.

 

  Mg concentration in the irrigation water  
  20 ppm 40 ppm 60 ppm 80 ppm 100 ppm  
Stock solution Injection ratio  
25 kg / 1000 liter 8.3 16.7 25.0 33.3 41.7 Liter/m³
50 kg / 1000 liter 4.2 8.4 12.5 16.8 21
50 Lbs / 200 gallon 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 Oz. /gallon
100 Lbs / 200 gallon 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

 

When the injection ratio is preset, change the concentration of the stock solution to determine the concentration in the irrigation water (ppm Mg):

 

Target concentration 20 ppm 40 ppm 60 ppm 80 ppm
Injection ratio kg/l Oz/gal kg/l Oz/gal kg/l Oz/gal kg/l Oz/gal
1:16 3.3 0.45 6.6 0.89 10.0 1.34 13.3 1.78
1:100 20.8 2.78 41.5 5.56 62.3 8.35 83.0 11.13
1:128 26.6 3.56 53.1 7.12 79.7 10.68 106.3 14.24
1:150 31.1 4.17 62.3 8.35 93.4 12.52 124.5 16.69
1:200 41.5 5.56 83.0 11.13 124.5 16.69 166.0 22.25

 

Note: data refer to magnesium (Mg) levels in the irrigation water, not to magnesium oxide (MgO).

 

Nutrigation™ of soil-grown crops

Determine Mg requirements according to soil and water analyses. If additional magnesium is required, apply 0.1-0.3 grams Magnisal™ per liter of irrigation water (1.3-4 Oz./100 gallon) per application.

 

Nutrigation™ in soilless media

For most crops, recommended magnesium concentration in the nutrient solution is 50-70 ppm MgO (30-40 ppm Mg). The magnesium level in the irrigation water should be taken into account. When the
Two-Tank method is employed, dissolve Magnisal™ in the tank that does not contain phosphorus (P).

The given recommendations should be regarded as a general guide only.

The exact fertilization program should be determined according to the specific crop needs, soil and water conditions, and the grower’s experience. For best results, follow the recommendation of a local crop consultant.

 

Magnisal™ for foliar applications

Foliar spray is an efficient tool to supplement and to enrich plant nutrition.
When absorption of nutrients from the soil is disturbed, foliar application of Magnisal™ provides the magnesium needed for normal development of crops.
When prompt correction of magnesium deficiency is required, foliar application is recommended, as uptake of magnesium by the leaves is very fast.

 

Preparation of tank-mix

Dissolve Magnisal™ in a small amount of water and add to the spray tank. When applying with cropprotecting agents, addition of wetting agent is not necessary. To ensure compatibility of tank-mix components, perform a small-scale test prior to actual application.

 

Foliar spray

To verify safety of suggested rates under local conditions and for specific varieties, it is recommended to spray on a few branches or plants. After 3-4 days check the tested plot for scorching symptoms.

 

Crop When to apply Spray concentration (%) Lbs. Magnisal™/ 100 gal water
Citrus 1- 4 applications, when spring flush leaves are about 2/3 of final size and not yet hardened 1-1.5 8-12
Deciduous fruit- trees 3-4 applications at 14-day intervals, starting at bloom 0.5-1.5 4-12
Grapes To prevent “Dry Stalk”: 1-3 applications at 10-day intervals, starting after bunches have formed 0.5-1 4-8
To prevent and cure chlorosis: 1-3 applications at 10-day intervals, starting after berry setting 0.5-1 4-8
Mango 1-2 applications when young leaves are about 2/3 of final size 0.5-1 4-8
Olive • One week before anthesis
• Three weeks after bloom
0.5 6-12
Potato 3 applications at 2, 3 & 4 weeks after emergence 0.7-1.5 4-12
Tomato At the beginning of fruiting 0.5-1.5 4-12
Cucumber At the beginning of fruiting 0.5 4
Barley Beginning of shooting 0.5-4 4-30
Winter
wheat
• Beginning of stem elongation
• Node formation
• Flag leaf sheet opening
• Anthesis complete
0.5 4

 

The given recommendations should be regarded as a general guide only.
The exact fertilization program should be determined according to the specific crop needs, soil and water conditions, and the grower’s experience. For best results, follow the recommendation of a local crop consultant.

מקור האשלגן בנוסחאות דשן-כל™ הוא חנקת אשלגן, שהוא דשן איכותי ונקי מכלור.

השימוש בדשן מבוסס חנקת אשלגן גם מונע המלחה של הקרקע, ומפחית את הצורך בשטיפות קרקע ומתן השקיית יתר. רק נוסחאות דשן-כל™, המבוססות על חנקת אשלגן, אינן מעלות את ריכוז הכלור בקרקע ואף עוזרות לצמח להתגבר על נזקי הכלור, במקרים בהם ריכוזו בקרקע או במי ההשקיה גבוה. 

 

יון החנקה (-NO3)  שבחנקת האשלגן נצרך על-ידי הצמח ודרוש לו להתפתחותו התקינה, זאת בניגוד לכלור, המזיק לצמח ולקרקע.  החנקה אף מפחיתה במידה ניכרת קליטה של כלור על-ידי הצמח (למשל - בקרקעות מלוחות או בהשקייה במים שוליים),  ובכך מונעת את נזקי הכלור, מסייעת להתפתחות תקינה של הצמח, ומבטיחה יבולים בריאים.

יתרונות דשן-כל™

 • מבוסס על חנקת אשלגן
 • מכיל יסודות הזנה חיוניים בהרכבים מאוזנים
 • נצרך במלואו על-ידי הצמח
 • אינו מותיר שאריות בקרקע, אינו מזהם
 • מסייע במניעה של נזקי כלור והמלחה

 

חשוב לדעת: 
לדשן-כל™ של חיפה מגוון נוסחאות המותאמות בדיוק מירבי לגידולים שונים


זמינות מיטבית ויעילות מתמשכת
דשן-כל™ מכיל הרכבים עשירים של חנקת אשלגן, אוראה, זרחן מסיס ומיקרואלמנטים. נוסחאות דשן-כל משלבות את שלוש
צורות החנקן- חנקה, אמון ואמיד, מה שמבטיח זמינות מיטבית בצד יעילות מתמשכת:

 • החנקה זמינה לצמח מיידית.
 • האמון נספח לשכבה העליונה של הקרקע, והופך זמין לאחר זמן-מה
 • החנקן האמידי (חנקן שמקורו באוריאה) נייד בקרקע בתחילה, ולאחר מכן הופך לאמון. ניידותו פוחתת וזמינותו מושהית. כך, בכל פרק הזמן שבין השקיות יש חנקן זמין לצמח בכל עומק בית השורשים.

כלור אינו דשן
שימוש בדשנים המכילים כלור מוסיף לקרקע עודפי יונים שלא נצרכים על-ידי הצמח, מזיקים לו ומסכנים אותו. ריכוז גבוה של יון הכלוריד ברקמות הצמח גורם לקשירתו לחלבונים במקומם של יונים אחרים, ופוגע בפעילותם, ובהתפתחות הצמח. תופעה זו מוגדרת כרעילות. 

חשוב לדעת:  
בשימוש באשלגן כלורי, עם כל קילוגרם אשלגן יתווספו לקרקע 760 גרם כלורידים.

נזקי הכלור

• מעלה את מליחות תמיסת הקרקע, ועקב כך פוגע בצמח וביבול
• מאט קליטה של יסודות חיוניים להתפתחות הצמח
• בעל רעילות ספציפית שעלולה לגרום לפחיתה ביבול ואף לתמותת הצמחים
• מצריך תוספת השקיה, כדי למנוע הצטברות מלחים באזור בית השורשים

חשוב לדעת: 
תוספת כלורידים לקרקע מחייבת תוספת של השקיה, כדי לשטוף את עודפי המלחים, דבר הגורם לבזבוז מים וכסף. 
ביטוח נזקי טבע בחקלאות אינו מכסה נזקי המלחה.

 

דשן-כל המקורי50 שנות צמיחה

עם הקמתה, באמצע שנות הששים של המאה הקודמת, שמה לה חיפה כימיקלים למטרה, לספק לחקלאי הישראלי דשנים מתקדמים שיסייעו לו להוציא את המיטב מן הקרקע. השימוש המתרחב בהשקיה בטפטוף, הביא להבנה שניתן וכדאי לדשן דרך מי ההשקיה.

לפני כארבעים שנה, עם קו מוצרים שכבר כלל חנקת-אשלגן ודשני זרחן מסיסים, הייתה חיפה כימיקלים החלוצה בפיתוח דשנים מורכבים, המספקים לצמח הזנה מושלמת לפי צרכיו. כיוון שהמוצר מכיל את כל המרכיבים הנדרשים לדישון, הוא זכה

לשם "דשן-כל™". הצבע האדום מזהה את הדשן מאז ועד היום, וגם אריזת הדשן אדומה. לנוסחת הדשן המקורית, 20-20-20 , נוספו עם השנים אחיות רבות, מגוון נוסחאות להתאמה מיטבית לגידולים שונים ולתקופות שונות בעונת הגידול. עם וותק של ארבעים שנה בשטח,דשן-כל™ הוא מוצר מנצח, שנותן פתרונות הזנה מיטביים לירקות ועצי פרי, כמו גם לשימושים ביתיים.

לצפייה במצגת עקרונות דישון מטעים נשירים

 

 

יסודות הזנה  

  N-NO

  N-NH

  N-  NH2

  SO

  מקור חנקן 

  Fe 

  Mn 

  Zn 

  Cu 

  Mo 

  B 

 

(%)

(%)

(%)

(%)

 

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

-

18-18-18+ME

 1:1:1

10.2

7.8

-

-

אמון חנקתי

1000

500

150

110

70

-

 17-10-27+ME

 2:1:3

11.3

5.7

-

-

אמון חנקתי

1000

500

150

110

70

-

 20-9-20+ME

  2:1:2

12.4

7.6

-

-

אמון חנקתי

1000

500

150

110

70

-

  20-2-30+ME

 10:1:15

14.1

5.9

-

-

אמון חנקתי

1000

500

150

110

70

-

 12-9-35
+2MgO+1.5ME

 1:1:3

10

2

-

4.8

אמון חנקתי

1700

850

260

190

120

120

20-20-20+ME

 1:1:1

5.8

3.9

10.3

-

אוראה

1000

500

150

110

70

-

23-7-23+ME

 3:1:3

6.5

1.2

15

-

אוראה

1000

500

150

110

70

-

19-10-28+ME 2:1:3 8.1 2 9 - אוראה 1000 500 150 110 70 -
21-3-31+ME 7:1:10 8.8 0.6 11.6 - אוריאה 1000 500 150 110 70 -
27-0-27 1:0:1 7.5 - 19.5 - אוריאה - - - - - -

12-43-12

לעצי פרי / לירקות

1:3.5:1 3.5 8.5 - -   1000 500 150 110 70 200

ריסוס עלוותי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13-2-44 בונוס

 

12.6

0.4

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 21-21-21
+1.3ME

 1:1:1

2.3

-

18.7

-

-

1300

660

200

140

90

200

 

לרשותכם נוסחאות נוספות על פי דרישה בהזמנת כמות מינימום בשקי 25 ק"ג ובשקי ענק.

 


 

חדש!
שתי נוסחאות דשן-כל™ חדשות של חיפה

דשן-כל™ סטרטר 19-10-28

מספק יסודות הזנה ביחס אופטימלי לגידול ירקות (2:1:3) לאחר שלב 
ההתבססות ועד סיום מחזור הגידול. 
דישון בנוסחה זו מומלץ כאשר רמת הזרחן בקרקע נמוכה עד בינונית, ולא ניתן דשן זרחני ביסוד. 
הנוסחה מתאימה גם  לקרקעות עם תכולת גיר בינונית עד גבוהה, בהן זמינות הזרחן לשורש נמוכה.
נוסחה זו מקבילה לדשן-כל™ 17-10-27 (נוסחה המבוססת על אמון חנקתי).
 

 

     

דשן-כל™ סטרטר 21-3-31  

נוסחה דלת זרחן בה נשמר יחס חנקן:אשלגן אופטימלי. 
הנוסחה מתאימה לשימוש משלב ההתבססות עד סיום מחזור הגידול. 
מומלץ לדשן בנוסחה זו כאשר רמות הזרחן בקרקע גבוהות, או אם ניתן דישון זרחני ביסוד ותכולת הגיר בקרקע נמוכה. 
נוסחה זו מקבילה לדשן-כל™ 20-2-30 (נוסחה המבוססת על אמון חנקתי).
 

 

 

לצפייה במצגת עקרונות דישון מטעים נשירים

Les engrais CoteN® offrent de nombreux avantages en grandes cultures : libération de l’azote sur 2 ou 3 mois selon les formules, permettant ainsi une nutrition contrôlée en fonction de la température du sol. Ils permettent de réduire les pertes par lessivage et volatilisation. Par leur libération contrôlée dans le temps, ils permettent d’éviter un passage tout en augmentant le rendement et la qualité.

 

Durée de 2 mois – Maïs et tournesol

    Formules % d’azote enrobé
CoteN Mix (2) Maïs, Sorgho 45,3-0-0 25
45-0-0 32
44,5-0-0 48
30-23-0 72
26-15-12 40
27-10-12 + 1,5 MgO 32
28-8-15 57
29-12-12 21
30-10-11 34
Tournesol 12-13-20 + 5 MgO 63
13-14-27 70
20-14-21 71

 

 

Durée de 3 mois – Céréales à paille

CoteN Mix (3) Blé, Orge, Triticale Formules % d’azote enrobé
44,7-0-0 31
44-0-0 48
38,4-0-0 + 15 SO3 37
25-8-16 + 9 SO3 50
农用魔力康® – 专用于农业及园艺
 
农用魔力康®在整个生长季节内为作物提供多重益处的养分供应,肥料利用率高,减少田间作业次数,将养分损耗降到最低。

4个月控释期

 
 
 
 
 

6个月控释期

 
 
 
 
 

8个月控释期

 
农用魔力康 8

11-22-9+4MgO+B

34-0-7 (100%包衣)

 
 
与作物的养分需求同步,最可靠而有效的养分供应方式就是控制养分向土壤溶液中的释放。采用海法公司的魔力康生产技术,即使用高聚物包衣的方式,制成“肥料营养胶囊”,则可实现这一设想。
 
当肥料颗粒施入土壤后,魔力康包衣即作用如同半渗膜,使养分持续释放到作物根系。
 
魔力康技术提供:
 • 在整个生长期向作物根系持续的养分供应.
 • 一次施肥即可达理想供肥水平.
 • 满足作物所需养分供应,且不带来施肥过量或不足引起的危害
 • 绝佳的肥料利用率
 • 减少田间作业量
 • 降低肥料流失从而更符合环保要求
 • 不会污染地下水
 • 不依赖灌溉系统

魔力康产品

 
魔力康® 专用于育苗及观赏植物的控释肥
农用魔力康/魔力生® 专用于农业及园艺的控释肥
草坪用魔力康/魔力威® 专用于草坪的控释肥
 
 
 
 

育苗用产品

 
魔力康® - 专用于育苗及观赏植物

魔力康可为作物提供完整细致而均衡的养分供应方案。从最初的增殖期开始的整个生长期间,魔力康可保证不会出现任何养分供应不足或过量而影响作物的生长或健康,也就造就了更健康、茁壮、品质更佳的作物。
更多内容
 
 

农业用产品

 
农用魔力康® – 专用于农业及园艺
 
农用魔力康®在整个生长季节内为作物提供多重益处的养分供应,肥料利用率高,减少田间作业次数,将养分损耗降到最低。
更多内容
 
 

草坪用产品

 

草坪用魔力康 - 专用于高尔夫球场、运动场草坪、公共草坪、私家绿地。


魔力康草坪专用肥采用创新方法为草坪提供所需养分,全面考虑到草坪生长的各项因素,包括品种、气候条件和养护水平,设计最理想的施肥方案。

更多内容
 
 
海法公司一系列的品种丰富的水溶性肥料能满足全部植物营养的不同需求。
 
高效能的肥料和施肥方法是日益增长的农业生产需求的唯一解决方案。现代农业必须在作物生长期内始终高效地为作物提供理想的养分供应,并且不对土壤和水资源造成影响。灌溉供养和叶面喷施可极大提高肥料利用率。所有产品均:
 • 完全水溶.
 • 100%的植物养分.
 • 无氯、钠或其它任何对作物有害的元素.
 • 能被植物迅速有效吸收。
 
为温室作物及无土栽培提供特制配方.
 
 

钾宝®

硝酸钾型

 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

• 

 

 

 

 

 
 
 
 
温室专用NPK复合肥
 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 
 
 
 
露地灌溉供养系统专用NPK复合肥
 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
叶面喷施专用NPK复合肥
 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
含有海藻提取素的水溶性NPK肥料
 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

海法叶面专用肥
高K叶面肥配方

 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

海法磷酸一铵
磷酸一铵 12-61-0

 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
海法磷酸二氢钾
磷酸二氢钾 0-52-34
 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

海法美力速
硝酸镁 11-0-0+16MgO

 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 
 
 
 

海法钙肥
硝酸钙

 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 
 
 
 

海法微肥
螯合微量元素

 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 
 
 
 

海法防沉淀磷肥
无土栽培灌溉供养专用防沉淀磷肥

 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 
 
 
 
海法保泰克™
PK肥料
 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 
 
 
 
海法百肽™
灌溉供养专用氨基酸补充养分
 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
海法复合氨基酸肥
叶面喷施专用促进生长的氨基酸制剂
 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
海法磷酸脲
磷酸脲
 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 
 
 
 
海法硫酸钾
温室级硫酸钾
 
 

微肥

灌溉供养

叶面喷施

 

 

 

 

 

 
 
 
 
全部产品中均包含
部分配方中包含

 

มัลติโค้ท® อะกริ – ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารสำหรับการเกษตรและพืชสวน
 
ปุ๋ยมัลติโค้ท® อะกริ ให้ธาตุอาหารพืช 2 แบบ กล่าวคือธาตุอาหารที่ปลดปล่อยเร็วพืชใช้ได้ทันที และธาตุอาหารที่ปลดปล่อยให้พืชตลอดการเจริญเติบโต, ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยและให้ผลสำเร็จจากการใส่ปุ๋ยเพียงครั้งเดียว
 

ปลดปล่อยธาตุอาหารนาน 4 เดือน

 
 
 

ปลดปล่อยธาตุอาหาร 6 เดือน

 
 
 

ปลดปล่อยธาตุอาหาร 8 เดือน

 
วิธีการให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์ต่อพืชตรงตามความต้องการทำได้โดยควบคุมปริมาณการปลดปล่อยธาตุอาหารสู่สารละลายดิน วิธีการนี้ทำได้โดยการเคลือบเม็ดปุ๋ยด้วยโพลีเมอร์ โดยไฮฟาเรียกวิธีการนี้ว่า มัลติโค้ตเทคโนโลยี
 
เมื่อใส่เม็ดปุ๋ยลงในดิน สารเคลือบเม็ดจะทำงานเป็นชั้นควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารซึ่งธาตุอาหารจะปลดปล่อยอย่างต่อเนื่องเข้าสู่เขตรากพืช
 
มัลติโค้ตเทคโนโลยีช่วยให้:
 • การปลดปล่อยธาตุอาหารจากเม็ดปุ๋ยเข้าสู่เขตรากอย่างต่อเนื่องครอบคลุมช่วงเวลาปลูกพืช
 • เป็นการให้ธาตุอาหารที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้เพียงครั้งเดียว
 • ธาตุอาหารเป็นประโยชน์ตรงตามที่พืชต้องการ ไม่สูงจนเป็นอันตรายต่อพืช หรือต่ำกว่าที่พืชต้องการ
 • เป็นวิธีการให้ธาตุอาหารที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ลดอัตราการใช้ปุ๋ย
 • ลดการสูญเสียธาตุอาหารที่ถูกชะล้างเลยเขตราก ตรงตามมาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อม
 • ไม่มีการปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน
 • น้ำชลประทานไม่มีผลต่อการปลดปล่อยธาตุอาหาร

 

Multicote- bla bla bla

ผลิตภัณฑ์มัลติโค้ท

 
มัลติโค้ท® ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารสำหรับเพาะกล้าและไม้ดอกไม้ประดับ
มัลติโค้ท® อะกริ / มัลติโกร® ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารสำหรับการเกษตรและพืชสวน
มัลติโค้ท® เทิรฟ / มัลติกรีน® ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารสำหรับสนามหญ้า
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์สำหรับเพาะกล้า

 
มัลติโค้ท® – สำหรับเพาะกล้าและไม้ดอกไม้ประดับ

ปุ๋ยมัลติโค้ท® ให้ธาตุอาหารอย่างสมบูรณ์สม่ำเสมอ ตั้งแต่เริ่มต้นการปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิต, ปุ๋ยมัลติโค้ท® ไม่ทำให้เกิดพิษหรือเป็นอันตรายต่อพืชจากการได้รับธาตุอาหารมากหรือน้อยกว่าความต้องการพืช ผลที่ได้จากการใช้ช่วยให้พืชแข็งแรง เติบโตรวดเร็ว และขายง่าย
อ่านต่อ...
 
 

ผลิตภัณฑ์สำหรับการเกษตร

 
มัลติโค้ท® อะกริ – ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารสำหรับการเกษตรและพืชสวน
 
ปุ๋ยมัลติโค้ท® อะกริ ให้ธาตุอาหารพืช 2 แบบ กล่าวคือธาตุอาหารที่ปลดปล่อยเร็วพืชใช้ได้ทันที และธาตุอาหารที่ปลดปล่อยให้พืชตลอดการเจริญเติบโต, ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยและให้ผลสำเร็จจากการใส่ปุ๋ยเพียงครั้งเดียว
อ่านต่อ...
 
 

ผลิตภัณฑ์สำหรับสนามหญ้า

 

มัลติโค้ท® เทิรฟ – สำหรับสนามกอล์ฟ, สนามกีฬา, สนามหญ้าสาธารณะ และสนามหญ้าในบ้าน

ปุ๋ยมัลติโค้ท® เทิรฟ – เป็นนวัตกรรมธาตุอาหารสำหรับหญ้า ที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของหญ้า ได้แก่ พันธุ์หญ้า, สภาพอากาศ, และระดับการดูแลรักษา

อ่านต่อ...
 
 

 

ไฮฟามีปุ๋ยเกล็ดครอบคลุมธาตุอาหารที่พืชนำไปใช้ได้
 
ประสิทธิภาพของปุ๋ยและวิธีการใช้เป็นคำถามของเกษตรกรผู้ปลูกพืช การเกษตรสมัยใหม่จะต้องให้ธาตุอาหารในปริมาณที่พืชต้องการตลอดช่วงการเจริญเติบโตด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด, และไม่มากจนตกค้างในดินและแหล่งน้ำ การให้ธาตุอาหารทางระบบน้ำTM และการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพปรับใช้ได้เป็นอย่างดี
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้อง:
 • ละลายน้ำหมดจด
 • ธาตุอาหารพืช 100%
 • ไม่มีคลอไรด์, โซเดียม และสารพิษต่อพืช
 • พืชดูดซับไปใช้ได้ง่าย
 
สูตรพิเศษสำหรับการปลูกพืชในโรงเรือนและการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
 
 
 

มัลติ-เคTM

ผลิตภัณฑ์โพแทสเซียมไนเตรท

 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

• 

 

 

 

 

 
 
 
 
ปุ๋ยเกล็ดสูตรสำหรับใช้ในโรงเรือน
 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ปุ๋ยสูตรละลายน้ำสำหรับการให้ธาตุอาหารพืชในแปลงเปิด
 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำสำหรับฉีดพ่นทางใบ
 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำสูตรผสมสารสกัดสาหร่ายทะเล
 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ไฮฟา-โบนัส
ปุ๋ยทางใบสูตรโพแทสเซียมสูง

 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ไฮฟา-แมพ
โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต 12-61-0

 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ไฮฟา-เอ็มเคพี
โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต 0-52-34
 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แมกนิซัล
แมกนีเซียมไนเตรท 11-0-0+16MgO

 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ไฮฟา-แคล
แคลเซียมไนเตรท

 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ไฮฟา-ไมโคร
ธาตุอาหารเสริมคีเลต

 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ไฮฟา ไวตาฟอส-เค
สารลดการตกตะกอนของฟอสเฟตสำหรับการปลูกพืชไม่ใช้ดินสำหรับให้ธาตุอาหารทางระบบน้ำ™

 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 
 
 
 
ไฮฟา-โพรเทค
ปุ๋ยฟอสเฟตโพแทสที่เคลื่อนที่ได้ในเซลล์พืช
 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 
 
 
 
ไฮฟา-อัพ
ยูเรียฟอสเฟต
 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ไฮฟา เอสโอพี
โพแทสเซียมซัลเฟต สูตรสำหรับโรงเรือน
 
 

N

P

K

Ca

Mg

Me

การให้ธาตุอาหารพืชทางระบบน้ำ

โฟเลียร์

 

 

 

 

 

 
 
 
 

มีอยู่ในผลิตภัณฑ์
มีอยู่ในผลิตภัณฑ์บางสูตร

עמודים

Subscribe to Plant Nutrition