תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Lilium hybrids

Abstract:

Lilium consists of ~80 species native to the Northern Hemisphere; commercial hybrids are used in a wide range of floricultural products,
including flowering potted plants, cut flowers, and garden plants (herbaceous perennial). While lily breeding has been conducted for centuries, most
breeding breakthroughs occurred during the past 50 years. These have included interspecific hybridization, intersectional hybridization, and various
methods to overcome gametophytic self incompatibility and embryo abortion using pre-fertilization (cut style, grafted style), post-fertilization (ovary-slice
culture, ovule culture, embryo culture) methods. The continued use of these and other modern techniques (polyploidization, molecular biology) will ensure
creation of new phenotypes for the market.

 

Content Attach: