Accessibility
 • Change text size

  • Normal Text
  • Medium Text
  • Large Text
 • Contrast

  • Black&white
  • High
  • Normal
 • Display

  • Cursor White
  • Cursor Black
 •  

You are here

Oil seed

Operațiuni de recoltare a semințelor oleaginoase

Cuprins:

Introducere

Impactul economic și social

Comerț mondial

Produs primar

Preferințele consumatorilor

Operațiuni postproducție

Depozitare

Considerații economice și sociale

Prezentare generală a costurilor și pierderilor

Probleme majore

Îmbunătățiri propuse

Referințe

Furnizarea rapiței de iarnă cu cantitatea potrivită de substanțe nutritive

Recomandarea de fertilizare a companiie Haifa pentru rapița de iarnă, inclusiv îngrășămintele recomandate

 

Metoda de creștere: câmp deschis.
Densitatea plantelor: 350.000-700.000 / Ha.
Randament preconizat: 3,5 tone / Ha.

 

 

Creșterea cercetării noastre cu privire la semințele oleaginoase

Rezumat: Universitatea din Manitoba, recunoscută de mult timp ca un remizor în dezvoltarea cultivării cu rapiță cu acid erucic ridicat (HEAR), va continua să inoveze în acest domeniu datorită unui program de cercetare și dezvoltare colaborativă finanțatde Consiliul de Cercetări pentru Științele Naturii și Inginerie din Canada și sprijin de la Bunge Canada și DL Seeds pentru un

Προμηθεύοντας στη χειμερινή ελαιοκράμβη τη σωστή ποσότητα θρεπτικών ουσιών

Η σύσταση λίπανσης της Haifa για τη χειμερινή ελαιοκράμβη, συμπεριλαμβανομένων των συνιστώμενων λιπασμάτων

 

Μέθοδος ανάπτυξης: ανοιχτού αγρού.
Πυκνότητα φυτών: 350,000-700,000 / Ha.
Αναμενόμενη απόδοση: 3.5 Ton / Ha.

 

 

Καλλιεργόντας την έρευνα μας για τους ελαιούχους σπόρους

Περίληψη: Το Πανεπιστήμιο της Μανιτόμπα, αναγνωρισμένο εδώ και πολύ καιρό ως καλλιεργητή της καλλιέργειας ελαιοκράμβης με υψηλή περιεκτικότητα σε ερουκικό οξύ (HEAR), θα συνεχίσει να καινοτομεί σε αυτόν τον τομέα χάρη σε μια επιχορήγηση συνεργασίας και έρευνας από το Συμβούλιο Έρευνας και Ανάπτυξης του Καναδά από την Bunge Canada και την DL Seeds για συνολικά 3,9 εκατομμύρια δο

Масляничные: Соя, Подсолнечник, Рапс

Поли-Фид Универсальный (19-19-19+1MgO+ME);

Поли-Фид (15-7-30+2MgO+ME); Поли-Фид (4-15-37+3MgO+ME)

 

Oilseeds post-harvest Operations

Contents:  

Introduction

Economic and Social Impact

World trade

Primary product

Consumer preferences

Post-Production Operations

Storage

Economic and Social Considerations

Growing Our Oilseed Research

Abstract: The University of Manitoba, long recognized as a trailblazer in high erucic acid rapeseed (HEAR) cultivar development, will continue to innovate in this field thanks to a Collaborative Research and Development grant from the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada and support from Bunge Canada and DL Seeds for a total of $3.9 million over the next

Supplying the winter oil seed rape with the right amount of nutrients

Haifa's fertilization recommendation for winter oilseed rape, including the recommended fertilizers

 

Growing method: open field.
Plant density: 350,000-700,000 / Ha.
Expected yield: 3.5 Ton / Ha.

 

 

Subscribe to Oil seed