תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Multi-K

Recomandări cu privire la fertilizările standardizate IFAS pentru culturile de legume

Această publicație prezintă în formă prescurtată recomandările de fertilizare pentru culturile de legume pe baza testelor de sol efectuate de laboratorul de testare a solului extins IFAS (ESTL).

Recomandări cu privire la fertilizările standardizate IFAS pentru culturile de legume

Această publicație prezintă în formă prescurtată recomandările de fertilizare pentru culturile de legume pe baza testelor de sol efectuate de laboratorul de testare a solului extins IFAS (ESTL).

Recomandări cu privire la fertilizările standardizate IFAS pentru culturile de legume

Această publicație prezintă în formă prescurtată recomandările de fertilizare pentru culturile de legume pe baza testelor de sol efectuate de laboratorul de testare a solului extins IFAS (ESTL).

Πλήρες πρόγραμμα λίπανσης για ελαιόδεντρα

Ακολουθήστε την εμπεριστατωμένη σύστασή μας, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος για διαφυλλικό ψεκασμό και σύστασης λίπανσης για ελαιόδεντρα στην Ισπανία

Καλλιέργεια λωτών χωρίς τροφοπενίες θρεπτικών συστατικών

Χρησιμοποιώντας τα λιπάσματα της Haifa και ακολουθώντας το πρόγραμμα λιπασματοποίησης, οι λωτοί λαμβάνουν όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για να αποδώσουν εξαιρετικούς καρπούς

Λίπανση των κυδωνιών στην Ισπανία

Με το πρόγραμμα λιπασματοποίησης και τα λιπάσματα της Haifa, η αναμενόμενη απόδοση μπορεί να ανέλθει σε 45 τόνους/εκτάριο

 

Multi-K fertilizer for growing banana trees

Μάθετε πώς να παρέχετε θρέψη στις μπανάνες με τη σωστή ποσότητα αζώτου, φωσφόρου και καλίου χρησιμοποιώντας τα λιπάσματα της Haifa   Φυτικός πληθυσμός: 1200-1800 ρίζωμα / Ha.
Αναμενόμενη Απόδοση: 45-50 t/Ha.

Θετική συμβολή στη θρέψη του Καλίου στο βαμβάκι

Δύο ψεκασμοί φυλλώματος Multi-K αύξησαν την απόδοση κατά 24%, σε σύγκριση με την ίδια θεραπεία με MOP

Crop/cultivar

Seed Cotton / ICH-6

Θρέψη βαμβακιού με Κάλιο | A. Ozzie Abaye; Extension Agronomist, Alternative Crops, Virginia Tech

Το κάλιο (Κ) αποτελεί βασική θρεπτική ουσία για την φυσιολογική ανάπτυξη και ανάπτυξη των φυτών, η οποία διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των ινών. Η έλλειψη καλίου έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη ποιότητα ινών και μειωμένες αποδόσεις.

עמודים

Subscribe to Multi-K