Contact the dealer

row 1
Phone
row 2
Select the products that you're interested in
row 3

56.0334, 12.783785

Besöksadress/Budbil: Långebergavägen 40 256 69 Helsingborg, Sweden
Contact Person
Thorbjörn Andersson
Phone
+46 (0) 42 29 20 05
E-mail
info@lmiab.com
About Us

LMI säljer och tillverkar växtnäring. LMI har även eget växtnäringslaboratorium och vi levererar svar redan dagen efter på våra vanligaste jord- och växtanalyser. Vi vänder oss till yrkesodlare inom trädgård, grönytor, lantbruk och skogsplantskolor. LMI har som målsättning att bistå odlingen med de bästa analyserna, komplett sortiment av vattenlösliga gödselmedel och en rådgivning grundad på lång erfarenhet och stor kunskap. Alltför att odlingen ska bli så lönsam som möjligt.