תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Haifa Blog

16Mar2015
Agronomic Q&A: growing chloride sensitive crops

Many crops are highly sensitive to chloride. With the right management and fertilizers, these crops can thrive

Q: What is the best practice for dealing with high concentration of chloride in the soil? 
A: Since there are many chloride sensitive crops (potatoes, strawberry, pepper, avocado and almonds just to name a few), it's always recommended to use a potassium nitrate fertilizer instead of potash, since potassium nitrate products are chloride-free (alongside many others advantages). 
 

As for the irrigation practice - Irrigation in shortage will cause soil salinity. It's necessary to irrigate in excess from time to time, according to soil characteristics, to flush the chloride under the irrigated zone. 
Note: it's highly recommended to consult with an agronomist to find the best solution according to local conditions. 

You may also be interested in this