Multicote™ (12) PREMIER

Contact Us

Phone

Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu z Multi-K™ Inside.

 

Nawóz o najwyższej wydajności, zapewnia zrównoważone i kompletne odżywianie przez wiele miesięcy, stale odżywia roślinę zgodnie z jej potrzebami wzrostu.

Particle size
90% między 2-4 mm
Longevity
Multicote™ (12) jest zaprogramowany na uwalnianie składników odżywczych przez 12 miesiące przy temperaturze gleby 21oC. Szybkość uwalniania zależy od temperatury gleby, jak pokazano w tabeli.
Packaging
Worek polietylenowy 25 kg
Big Bag 1000 kg
Uses
Nawóz do szkółek, roślin doniczkowych, koszy wiszących i ogrodnictwa
Azot całkowity (N) 14% Mikroelementy  
Azot azotowy (N-NO3) 6.3% Bor rozpuszczalny w wodzie (B) 0.03%
Azot amonowy (N-NH4) 7.7% Miedź rozpuszczalna w wodzie (Cu) 0.02%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 9% Rozpuszczalne w wodzie żelazo (Fe) 0.46%

P₂O₅ rozpuszczalny w obojętnym

cytrynianie amonu i wodzie

9% Chelatowane żelazo (EDTA) 0.09%
Rozpuszczalny w wodzie P₂O₅ 7.3% Rozpuszczalny w wodzie mangan (Mn) 0.07%
Potas rozpuszczalny w wodzie (K₂O) 14% Rozpuszczalny w wodzie molibden (Mo)  0.023%
Całkowity tlenek magnezu (MgO) 2.0% Rozpuszczalny w wodzie cynk (Zn) 0.03%
Całkowity tlenek siarki (SO₃) 11.4%    

Niska zawartość chlorków

 

Temperatura gleby

15oC

21oC

30oC

Długowieczność (miesiące)

15-16

12

7-8