Multicote™ (6) PREMIER

Contact Us

Phone

Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu z Multi-K™ Inside.

 

Nawóz o najwyższej wydajności, zapewnia zrównoważone i kompletne odżywianie przez wiele miesięcy, stale odżywia roślinę zgodnie z jej potrzebami wzrostu.

Particle size
90% między 2-4 mm
Longevity
Multicote™ (6) jest zaprogramowany na uwalnianie składników odżywczych przez 6 miesiące przy temperaturze gleby 21oC. Szybkość uwalniania zależy od temperatury gleby, jak pokazano w tabeli.
Packaging
Worek polietylenowy 25 kg
Big Bag 1000 kg
Uses
Nawóz do szkółek, roślin doniczkowych, koszy wiszących i ogrodnictwa
Azot całkowity (N) 14% Mikroelementy  
Azot azotowy (N-NO3) 7.6% Bor rozpuszczalny w wodzie (B) 0.02%
Azot amonowy (N-NH4) 6.4% Miedź rozpuszczalna w wodzie (Cu) 0.03%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 8% Rozpuszczalne w wodzie żelazo (Fe) 0.3%

P₂O₅ rozpuszczalny w obojętnym

cytrynianie amonu i wodzie.

8% Rozpuszczalny w wodzie mangan (Mn) 0.04%
Rozpuszczalny w wodzie P₂O₅ 7.2% Rozpuszczalny w wodzie molibden (Mo) 0.007%
Potas rozpuszczalny w wodzie (K₂O) 20% Rozpuszczalny w wodzie cynk (Zn) 0.04%
Całkowity tlenek magnezu (MgO) 1.5%    

Niska zawartość chlorków

 

 

Temperatura gleby

15oC

21oC

30oC

Długowieczność (miesiące)

7-8

6

3-4