Multicote™ (8) PREMIER

Contact Us

Phone

Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu z Multi-K™ Inside.

 

Nawóz o najwyższej wydajności, zapewnia zrównoważone i kompletne odżywianie przez wiele miesięcy, stale odżywia roślinę zgodnie z jej potrzebami wzrostu.

Particle size
90% między 2-4 mm
Longevity
Multicote™ (8) jest zaprogramowany na uwalnianie składników odżywczych przez 8 miesiące przy temperaturze gleby 21oC. Szybkość uwalniania zależy od temperatury gleby, jak pokazano w tabeli.
Packaging
Worek polietylenowy 25 kg
Big Bag 1000 kg
Uses
Nawóz do szkółek, roślin doniczkowych, koszy wiszących i ogrodnictwa
Azot całkowity (N) 17% Mikroelementy  
Azot azotowy (N-NO3) 5.3% Bor rozpuszczalny w wodzie (B) 0.02%
Azot amonowy (N-NH4) 7.3% Miedź rozpuszczalna w wodzie (Cu) 0.02%
Azot mocznikowy (N-NH2) 5.0% Rozpuszczalne w wodzie żelazo (Fe) 0.35%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 11% Chelatowane żelazo (EDTA) 0.02%

P₂O₅ rozpuszczalny w obojętnym

cytrynianie amonu i wodzie.

11% Rozpuszczalny w wodzie mangan (Mn) 0.05%
Rozpuszczalny w wodzie P₂O₅ 9.5% Rozpuszczalny w wodzie molibden (Mo) 0.017%
Potas rozpuszczalny w wodzie (K₂O) 11% Rozpuszczalny w wodzie cynk (Zn) 0.02%
Całkowity tlenek magnezu (MgO) 1.5%    

Niska zawartość chlorków

 

Temperatura gleby

15oC

21oC

30oC

Długowieczność (miesiące)

9-10

8

5-6