Accessibility
 • Change text size

  • Normal Text
  • Medium Text
  • Large Text
 • Contrast

  • Black&white
  • High
  • Normal
 • Display

  • Cursor White
  • Cursor Black
 •  

You are here

Cyprus

Kapalı alan tarımında gübreleme-kemigasyon | I. Papadopoulos

Özet: Fertigasyon, kapalı alanda yapılan üreticilikte gübreleme ve bitki koruma uygulamaları için düzenli ve yaygın olarak kabul gören uygulamalardır. Gübreleme ile bitkilerin çoğunun gelişme aşamasına göre ihtiyaç duyduğu çözünebilir gübre formundaki besinler sulama suyu ile birlikte verilir.

Akdeniz bölgesinde seçilmiş ürünler için fertigasyon reçeteleri | I. Papadopoulos, C. Metochis ve N. Seraphides

Özet: Fertigasyon, etkili su ve gübre kullanımını artırır, daha yüksek verim sağlar, üretim kalitesini yükseltir ve çevreyi korur. Su ve gübrelerin eşit dağılımını sağlamak için, sulama sistemi uygun şekilde tasarlanmalı ve çalıştırılmalıdır. Uygun gübre seçimi de çok önemlidir ve besin formu, saflık, çözünürlük ve maliyet gibi çeşitli faktörlere dayanmalıdır.

Akdeniz bölgesindeki seçilmiş ürünler için gübreleme tavsiyeleri

Özet: Damla sulama ile gübreleme, su ve gübrelerin verimli kullanımını arttırır, daha yüksek verim elde edilmesini sağlar, üretim kalitesini artırır ve çevreyi korur. Su ve gübrelerin eşit dağılımını sağlamak için sulama sistemi uygun şekilde tasarlanmalı ve çalıştırılmalıdır.

Rețete de fertirigare pentru culturi selectate în regiunea mediteraneană

Rezumat: Fertirigarea crește utilizarea eficientă a apei și a îngrășămintelor, produce randamente mai mari, îmbunătățește calitatea producției și protejează mediul. Pentru a asigura distribuția uniformă a apei și a îngrășămintelor, sistemul de irigare trebuie proiectat și operat corespunzător.

Rețete de fertirigare pentru culturi selectate în regiunea mediteraneană | I. Papadopoulos

Rezumat: Fertirigarea crește utilizarea eficientă a apei și a îngrășămintelor, produce randamente mai mari, îmbunătățește calitatea producției și protejează mediul. Pentru a asigura distribuția uniformă a apei și a îngrășămintelor, sistemul de irigare trebuie proiectat și operat corespunzător.

Fertirigare-chemigare în agricultură protejată | I. Papadopoulos

Rezumat: Fertirigarea-Chemigarea sunt practici regulate și acceptate pe scară largă pentru fertilizare și protecția plantelor în cadrul unei agriculturi protejate. Odată cu fertilizarea, substanțele nutritive sub formă de îngrășăminte solubile anticipate pentru cele mai multe nevoi ale culturilor în funcție de stadiul lor de dezvoltare, sunt aplicate în apa de irigație.

Υδρολίπανση-Χημικοποίηση σε προστατευόμενη γεωργία | I. Papadopoulos

Περίληψη: Η Fertigation-Chemigation είναι τακτικές και ευρέως αποδεκτές πρακτικές γονιμοποίησης και φυτοπροστασίας υπό προστατευόμενη γεωργία. Με τη ζύμωση, τα θρεπτικά συστατικά με τη μορφή διαλυτών λιπασμάτων που αναμένονται στις περισσότερες καλλιέργειες, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους, εφαρμόζονται με το νερό άρδευσης.

Συνταγές υδρολίπανσης για επιλεγμένες καλλιέργειες στην περιοχή της Μεσογείου | I. Papadopoulos, C. Metochis and N. Seraphides

Περίληψη: Η υδρολίπανση αυξάνει την αποτελεσματική χρήση νερού και λιπασμάτων, παράγει υψηλότερες αποδόσεις, βελτιώνει την ποιότητα της παραγωγής και προστατεύει το περιβάλλον. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη κατανομή του νερού και των λιπασμάτων, το σύστημα άρδευσης πρέπει να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει σωστά.

Fertigation-chemigation in protected agriculture | I. Papadopoulos

Abstract: Fertigation-Chemigation are regular and widely accepted practices for fertilization and plant protection under protected agriculture. With fertigation, the nutrients in the form og soluble fertilizers anticipated to most crops needs according to their stage of development, are applied with the irrigation water.

Fertigation recipes for selected crops in the Mediterranean region | I. Papadopoulos, C. Metochis and N. Seraphides

Abstract: Fertigation increases efficient use of water and fertilizers, produces higher yields, improves quality of the production and protects environment. To ensure uniform distribution of water and fertilizers, the irrigation system must be properly designed and operated.

Pages

Subscribe to Cyprus