תנאי כניסה לאתר חיפה נגב טכנולוגיות- תו ירוק

תנאי כניסה לאתר חיפה נגב טכנולוגיות- תו ירוק

חיפה נגב טכנולוגיות פועלת על מנת לוודא המשך פעילות רציפה ובריאות לעובדי החברה וספקי השירות הבאים בחצרה. כחלק מפעילות זאת, החל מיום 5/10/2021 כניסה לאתר תאושר בהתאם להגדרות מחוסן, מחלים המעודכנות במשרד הבריאות ולפי הנחיות המדינה, להלן :

♦ אדם שהתחסן בשלוש מנות: התו הירוק יהיה תקף למשך חצי שנה ממועד קבלת החיסון

♦ אדם שהתחסן בשתי מנות: התו הירוק יהיה תקף למשך חצי שנה ממועד קבלת החיסון

♦ אדם שהחלים: התו הירוק יהיה תקף למשך חצי שנה ממועד אישור ההחלמה

♦ אדם שהחלים וקיבל מנת חיסון: התו הירוק יהיה תקף למשך חצי שנה ממועד החיסון


כניסה לאתר לבעלי אחד מהאישורים הללו תתבצע במסלול הירוק ע"י זיהוי התג האישי (מונפק על ידי החברה) במערכת הכניסה שליד הסבסבת/עמדת הנהגים, וללא צורך בבדיקת חום או מילוי הצהרת בריאות.

לחילופין ניתן יהיה להציג אישור בדיקת קורונה(PCR) מקופ"ח או פקע"ר או מד"א עם תוצאה שלילית שבוצעה ב-72 שעות הקודמות לשעת הכניסה לאתר.

על מנת להקל על התהליך הנכם מתבקשים להעביר אלינו בהקדם את נתוני העובדים שלכם הנדרשים להיכנס לאתר על פי הטבלה שתשלח במייל נפרד בעוד מספר דקות.

את הטבלה עם צילום האישורים הרלוונטיים יש לשלוח לכתובת הדוא''ל: dudu.swissa@haifa-group.com

במקרה בו ימצא כי אישור תו או תעודת חיסון או מחלים אשר אינו תואם את נתוני משרד הבריאות , ייקנס הקבלן, תחסם כניסת העובד, והחברה תשקול גם פניה לרשויות המתאימות.

במקרה חריג בו יידרש עובד להיבדק בבדיקה מהירה בשער המפעל , יישא הקבלן בעלות של ₪100 לבדיקה.

אנו מודים על שיתוף הפעולה למען בריאות כולנו.

                                                                       

נהלי עבודה לקבלנים העובדים בשטח האתר                                                               

נהלי עבודה חדשים החל מה-11/01/2022:

1. אישורי העבודה יינתנו בשטח הפרויקט ובנוכחות מפקח מטעם המפעל ונציג הבטיחות.

2. חל איסור מוחלט להיכנס למשרדים, חדרי מפעילים, חדר בקרה, מלתחות, מעבדה וכיוב'.

3. הקבלן מתבקש להשתמש רק בשירותים שהועמדו לרשות הקבלנים בקריית הקבלנים בלבד. חל איזור להשתמש בשירותי עובדי המפעל.

4. חלוקה והזמנת אוכל:

• מנות קרות מחדר חלוקה רק מהשעה 7:30 בבוקר.

• הזמנות אוכל מזר מעדניים תיעשה דרך הטלפון של יוסי 050-6560029 בלבד.

• חלוקת המנות מהאוניברסיטה לא לפני 12:30 ועד 13:00 בצהריים.

5. כלל העובדים מחויבים לנוע עם מסיכות פנים.

                                                                       

צעדים אלה נועדו למנוע התקהלות , לשמור על בריאות כלל העובדים ולאפשר את המשך העבודה השוטפת במפעל.                                                                   

הוראות אלה יחולו עד אשר תתקבל הודעה  חדשה מהחברה על ביטולם או שינויים.