תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Haifa Bonus enhanced dormancy break in pear

One timely spray of significant gaines can be achieved from improvement in size distribution. The yield was considerably increased by increasing fruit size

Crop/cultivar

Pear/ Spadona x quince

Country / locationIsrael / Golan Height (Northern part) ; summer 2005
ObjectivesIncrease fruit size
Haifa product testedHaifa Bonus 13-2-44
Application methodFoliar nutrition
Tested treatmentOne spray @ 7% Bonus npK in 1,000 L/ha,  in mid- February, a week before the dormancy-breaking spraying
Control treatment resultsTotal yield ( MT/ha) – 74.72
Share of fruit 60-64 mm – 21.66
Share of fruit >65 mm – 15.96
Best treatment resultsTotal yield ( MT/ha) – 88.80
Share of fruit 60-64 mm – 26.16
Share of fruit >65 mm – 21.46
ConclusionsOne timely spray of Haifa Bonus considerably (but not statistically significant) increased total yield by increasing yield of all fruit size shares, and especially those of the larger and more profitable ones
Reference

Yoni Gal, Ministry of Agriculture; Tal Shani, Haifa.

 

Need more information about growing pears? You can always return to the pear fertilizer .