תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Avocado - Nutrient Deficiencies

Nitrogen  Phosphorus  Potassium  Calcium  Magnesium  Iron  Manganese  Zinc  Boron  Copper 

 

Avocado: Macro nutrients - N (nitrogen)

Nitrogen solution

Small narrow pale leaves that become stiff and slightly inwardly rolled. Growth is stunted with reduced fruit production.

Haifa Solution:

Nitrogen solution

 

CoteN™ 42-0-0

Urea LB 46-0-0 Multi

 

 

Avocado: Macro nutrients - P(phosphorus)

phosphorus deficiency

Irregular, interveinal, necrotic spots on older leaves.
Haifa Solution:

phosphorus solution

 

 

Haifa MAP™ 12-26-0
Haifa MKP™ 0-22-28

 

 

Avocado: Macro nutrients - K (potassium)

Blackening of vascular bundles of the fruit. Large irregular necrotic spots on old leaves, followed by interveinal chlorisis and smaller fruit size.

The potassium (K) is known to Help regulate avocado fruit acidity , while increasing the oil content in the fruit.

Haifa Solution:

 

Multi-K™ GG 13-0-38

Poly-Feed™ 10-10-43 + ME

Haifa SOP™ 0-0-42 +18 (S)

 

 

Avocado: Macro nutrients - Ca (calcium)

Ca deficiency in Avocado

leaves Deformation of the leaf, this symptom is common in highly leached acid soils (pH 4.5).

Interveinal yellowing and narrow dark- green strips along the veins. Symptoms show on young leaves.

Haifa Solution:

 

Haifa Cal™ 15-0-0+19 Ca

 

 

 

Avocado: Macro nutrients - Mg (magnesium)

 

Avocado Magnesium Deficiency Avocado Magnesium Deficiency Avocado Magnesium Deficiency

Interveinal chlorosis progresses inward from leaf margins and from the tip towards the base of the leaf. Develops first in older leaves.

Haifa Solution:

Haifa Mag & Magnisal

 

 

Haifa Mag™ 11-0-0 +9.6 Mg

Magnisal™   11-0-0-16 MgO

 

 

 

Avocado: Micro nutrients - Fe (iron)

Interveinal yellowing and narrow dark- green strips along the veins.Symptoms show on young leaves. 

Haifa Solution:

Haifa ProteK

 

Haifa ProteK 0-22-30

 

 

 

Avocado: Micro nutrients - Mn (manganese)

Mn

Interveinal chlorosis, with small reddish- brown spots, mainly appear on young leaves.

Haifa Solution:

Haifa ProteK

 

Haifa ProteK 0-22-30

 

 

 

Avocado: Micro nutrients - Zn (zinc)

Zinc deficiency in avocado

Fruit becomes rounded and can aquire a reddish discolouration. Smaller leaves, with shorter internodes which produces a "feather duster" appearance.

Haifa Solution:

Haifa Turbo-K solution

 

Haifa Turbo K™ 14-6-14+1.2Mg

 

 

 

Avocado: Micro nutrients - B (Boron)

Boron deficiency in avocado

Small holes form in the interveinal areas with a narrow pale halo around each hole. In severe cases, necrotic lesions develop on branches and trunk.

Fruit show a wide range of abnormal symptoms like bumps, sickle-shaped growth and sunken corky lesions.

Haifa Solution:

Poly-Feed GG solution

 

Poly-Feed™ 19-8-15 +ME 

 

 

 

Avocado: Micro nutrients - Cu (copper)

Copper deficiency in Avocado

The terminal and young leaves are the most affected and are usually smaller than normal leaves. Shortening of internodes and death of growth tips.

Haifa Solution:

Poly-Feed GG solution

 

Poly-Feed™ 19-8-15 +ME 

 

 

 

 

For more information visit our iron deficiency in plants and soils!