תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

CoteN increases yields and reduces oproduction costs

Haifa Mexico Trial Report

Description

Crop/Cultivar & Growing method

Corn, N83N5 Syngenta

 

Area

3 Ha

Objectives

Assess economic viability and yield in corn using a mix of Cote-N, Urea, MAP, KCl and Micronutrients (29-12-6), the Nitrogen will be 35% coated.

Haifa product + formula

Cote-(4) 42-0-0

Accomplish objectives

1. - Determine and compare crop yield with farmer´s fertilization method.

2. - Determine economic viability of using Cote-N in corn compared with farmer´s fertilization method.

 

Report date:  

19/02 /2016 (day / month / year)

Trial partner (name):

Campo Fino, Jalisco.

Type of partner’s business:

Private grower

Address:

San Martin Hidalgo, Ameca, Jalisco.

Cellular/Telephone:

01 (375) 755 8557

Email:

 

Haifa Staff in charge

Ing. Mateo Martinez Nicolas, Technical Representative Mexico Center-West.

Methods and Materials

Experimental plan

Fully randomly

Repetitions

 

 

 

 

 

 

 

 

Treatments

T1: Farmer’s method.

Base dressing: 530 Kg/Ha of traditional mix 22-12-16.

Second Application: 100 Kg/Ha of Urea 46-0-0

Third Application: 100 Kg/Ha of Urea 46-0-0

Total Nutrients: 209-64-85 Kg/Ha of N-P-K.

T2: Slow release fertilizer aplication.

Base dressing: 400 Kg/Ha of Slow release fertilizer 20-10-10

Second Application: 100 Kg/Ha of Urea 46-0-0

Third Application: 100 Kg/Ha of Urea 46-0-0

Total Nutrients: 172-40-40 Kg/Ha of N-P-K

T3: Cote-N Mix (Fermix-Corn).145-60-30   70(35-0-0)

Base dressing: Fermix-Corn 29-12-6, 500 Kg/Ha. Single application.

Total Nutrients: 145-60-30 Kg/Ha of N-P-K.

N reduction VS Farmer’s method: 64 Kg/Ha (30.6%)

N reduction VS Treatment 2 (Slow release): 27 Kg/Ha (15.6%).

Multicote Agri (4) 29-12-6(35-0-0)

Application methods

Base dressing / foliar

Sowing/Transplanting date

June-5-2015

Harvest date

Nov-19-2015

Soil characteristics

Clay

Grower's current fertilization practice

Base dressing: 530 Kg/Ha of traditional mix 22-12-16.

Second Application: 100 Kg/Ha of Urea 46-0-0

Third Application: 100 Kg/Ha of Urea 46-0-0

Irrigation method

None Irrigated.

Climate conditions

14-28 °C.

Statistical analysis method

RANDOM

Results

General results

Crop yield in grain harvested.

T1:  Yield = 14.19 Ton/Ha      Cost: 460 USD/Ha

T2:  Yield = 13.80 Ton/Ha      Cost: 442 USD/Ha

T3:  Yield = 15.07 Ton/Ha      Cost:  365 USDHa

Inferior treatment results and costs

Treatment 2: Slow release fertilizer.

In this treatment was applied 400 Kg/Ha of slow release fertilizer 20-10-10 and 200 Kg/Ha of Urea 46-0-0. So the final NPK program was 172-40-40. This had a cost of 442 USD/Ha.

The crop yield was 13.80 Ton/Ha.

 

Best treatment results and costs

T3 was the best treatment, the fertilization rate was 500 Kg/Ha 29-12-6 (Base dressing): 35% of the Nitrogen was coated with Cote-N 42-0-0 and there was only one application during the all crop season plus 2 foliar sprays with 1). 1 Kg PF 19-19-19+ME, 1 Kg Magnisal/Ha, 2). 1 Kg PF 10-10-43+ME, 1 Kg Magnisal/Ha.

The final program NPK of this treatment was 145-60-30 and this had a cost of 365 USD/Ha and the crop yield was 15.07 ton/Ha.

Economical results

At the harvest date corn grain was at 200 USD/Ton in the market, so:

T1: Cost = 460 USD/Ha       Yield = 14.19 ton/Ha    Income = 2,838 USD/Ha      Net Income =  $ 2,378

T2: Cost = 442 USD/Ha       Yield = 13.80 ton/Ha    Income = 2,760 USD/Ha      Net Income =  $ 2,318

T3:  Cost = 365 USD/Ha      Yield =  15.07 ton/Ha   Income = 3,014 USD/Ha      Net Income =  $2,649

 

Net benefit of the best treatment ($/Ha)

The net benefit was 2,649 USD/Ha.

Benefit/Cost Ratio

 

Conclusions

Summary

Using 35 % of Nitrogen as Cote-N in a mix 29-12-6, this farmer decreased the production cost 95 USD/Ha (20%), increased crops yield +0.88 ton/Ha (6.2%) and the net benefit increased 271 USD/Ha compared to his traditional management. 

Crop potential (Ha)

 

Potential for increased consumption

100 MT of the mix 29-12-6.

Benefit for HCL

 

Notes

Reference