Accessibility
 • Change text size

  • Normal Text
  • Medium Text
  • Large Text
 • Contrast

  • Black&white
  • High
  • Normal
 • Display

  • Cursor White
  • Cursor Black
 •  

You are here

Turf

Bact&Green™ Een unieke oplossing op maat, gebaseerd op een natuurlijk bodembiologisch proces.

Bact&Green is het resultaat van een intensieve samenwerking en technologisch onderzoek van erkende
academisch instituten en Haifa.
Dit concept van bio-dynamisatie is gebaseerd op aanwezige biologische processen van bacteriën in de bodem.
Concreet, wanneer er gebruik gemaakt wordt van inheemse of reeds aanwezige bacteriën van de bodem,
resulteert dit in 1000 keer hogere efficiëntie dan wanneer exogene of bodemvreemde bacteriën toegepast
worden. (Bhuvasneswareet et-al 1988)
Bact&Green houdt in:


Hogere beschikbaarheid aan fosfaat door de ontsluiting van gefixeerde fosfaat.


Minder fosfaat toediening nodig vanuit minerale of organische bemesting.


♦ Verminderd risico op aantasting door bodemschimmels.


Verhoogde wortekontwikkeling met een dichtere zode als resultaat.

 

Bact&Green : Doel

In tegenstelling tot vele andere op de markt gebrachte speciale producten, is Bact&Green onderscheidend.
Het Bact&Green concept isoleert stammen van bacteriën die al van nature reeds in de bodem aanwezig zijn.
Deze bacteriën worden vervolgens vermenigvuldigd op lab-schaal om dan in grotere hoeveelheden
teruggebracht te worden naar de oorspronkelijke bodem.

 

 

 

 

Bact&Green™ P

Bact&Green™ P 109 CFU / ml Doseringen Opmerkingen
Golf Green & Tees 5 l/ha 1 tot 3 toepassingen per jaar
Voetbalveld, sportgazon 5 l/ha 1 tot 3 toepassingen per jaar
Fairways 5 l/ha 1 tot 3 toepassingen per jaar
Graszoden (kweker) 5 l/ha 1 tot 3 toepassingen per jaar
Siergazon 5 l/ha 1 tot 3 toepassingen per jaar
U kunt Back&Green P en Back&Green Sport combineren om een maximaal effect van de wortelontwikkeling te verzekeren

(*Opmerking: Bij voorkeur tijdens het beluchten van het gras)

 

 

Gebruiksaanwijzing:

• 5l gebruiken in combi met 300 à 400l per hectare, continu roeren bij toediening
• Aanbevolen om het product niet te gebruiken in direct zonlicht, voorkeur bewolkte dag of valavond
• Vermijd combinaties met chemische producten (gewasbescherming)
• Naregenen na toepassen verhoogd de efficiëntie
• Bewaar het product op een koele en droge plaats en bescherm tegen direct zonlicht

• Maximaal 6 maanden houdbaar

 

 

Biofertilisant
Fertilisant NK répondant à la norme NFU 42001

Screen analysis

 • Fertilisant NK

Primary sources of nutrients

 • Fertilisation des gazons extensifs, terrains d’entrainement, plaine de jeu.

Granulometry

 • Liquide à diluer dans l’eau

Packaging

 • Sachet-dose de 5l

Uses

 • Fertilisation des gazons extensifs
 • terrains d’entrainement
 • plaine de jeu.
Analyse Produit
Eléments nutritifs et composants
Azote total (N) 2%
Azote organique 2%
Potasse soluble (K2O)) 3%
Cellules vivantes d’Azotobacter sp. 1010 CFU/ml
Milieu nutritive < 10 %
Vinasse 50%
Contact us

Biofertilisant - Fertilisant NK répondant à la norme NFU 42001

Screen analysis

 •  Fertilisant NK

Primary sources of nutrients

 • Fertilisation des gazons de terrain de sport

Granulometry

 • Liquide à diluer dans l’eau

Packaging

 • Sachet-dose de 5l

Uses

 • Fertilisation des gazons de terrain de sport
 • gazons de haut niveau d’entretien
Analyse Produit
Eléments nutritifs et composants
Azote total (N) 2%
Azote organique 2%
Potasse soluble (K2O)) 3%
Cellules vivantes d’Azotobacter sp. 109 CFU/ml
Milieu nutritive < 10 %
Vinasse 50%
Contact us

Optimal plant nutrition for sports field turf

Q: What are the controlled release fertilizer recommendations for sports field turf?

Multicote Turf™ / Multigreen™ - Turf fertilizer

For golf courses, sports fields, public and private lawns.

 

Multicote™ Turf controlled release turf fertilizer offer an innovative approach for turf nutrition that fully addresses all Turf growth factors, providing optimized fertilization programs for every combination of turf species, climate conditions, and maintenance level.

 

Best management practices for turf and lawn fertilization | Dr. Mike Stewart

The first step in the establishment of an attractive and functional lawn or any other turf area is the is the selection of an appropriate grass. An adequate fertilization program is among the affecting turf quality. Proper fertilization is often the most important factors most cost-effective means of achieving an attractive lawn.

Optimal plant nutrition for sports field turf

Q: What are the controlled release fertilizer recommendations for sports field turf?

Pages

Subscribe to Turf