תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Multi-K

IFAS Standartlarında Sebze Bitkileri için Gübreleme Önerileri

Bu yayın, IFAS Toprak Test Laboratuvarı (ESTL) tarafından yapılan toprak testlerine dayanarak sebze bitkileri için gübreleme önerilerini kısaltılmış olarak sunmaktadır. ESTL toprak testi raporlarının ve gübreleme önerilerinin bildirdiği temel bilgileri içerir.

Potasyum gübrelemesi soya fasulyesi yaprak bitlerini nasıl baskılayabilir | Tom Bruulsema, Christina DiFonzo ve Claudio Gratton

Yaprak biti, Kuzey Amerika'nın Kuzeydoğu ve Orta Batı bölgelerinde soya fasulyesinin en önemli böcek zararlısı haline gelmiştir. K noksanlığı göstermeyen bitkilere, gösterene göre daha az zarar vermektedir.

Pamukta Potasyum Beslemesi | K. Raja Reddy, Harry F. Hodges and Jac Varco

Etkili ve verimli pamuk üretimi için potasyum (K) ihtiyacı bilgisi gereklidir. Pamuğun K ile gübrelenmesi karmaşık bir konudur, çünkü toprakların K tedarik kapasitesi ve K gübre emilimi açısından büyük ölçüde değişir.

Potassium Fertilization of Cotton | A. Ozzie Abaye; Extension Agronomist, Alternative Crops, Virginia Tech

Potassium (K) is an essential nutrient for normal plant growth and development, which plays a particularly important role in fiber development. Potassium defi¬ciency results in decreased fiber quality and lowered yields. If K is limited during active fiber growth, there is a reduction in the turgor pressure of the fiber result¬ing in less cell elongation and shorter fibers at maturity.

Potasyum Gübrelemesinin Pamukta Verime Olumlu Katkısı

İki kez Multi-K yaprak uygulaması, Potasyum klorür uygulamalarına kıyasla % 24 verim artışı sağladı.

Bitkisel ürün / çeşit

Pamuk Tohumu / ICH-6

Fertilización de albaricoques en España

  Los fertilizantes de Haifa satisfacen las necesidades del cultivo, lo que se traduce en un mejor rendimiento   

Ghid pentru cultura de măsline

Index: Originea și istoria Descrierea plantelor și fiziologia Cultivarea de măsline la nivel mondial Soiuri de măsline Producție  

Contribuție pozitivă la fertilizarea cu potasiu în bumbac

Două spray-uri foliare de Multi-K au crescut randamentul cu 24%, în comparație cu același tratament cu MOP

Crop/cultivar

Seed Cotton / ICH-6

Fertilizarea cu potasiu a bumbacului | A. Ozzie Abaye; Agronomist de extensie, Culturi alternative, Virginia Tech

Potasiul (K) este un nutrient esențial pentru creșterea și dezvoltarea normală a plantelor, care joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fibrelor. Definiția de potasiu are ca rezultat scăderea calității fibrelor și randamente reduse.

Potasiu Nutriția bumbacului | K. Raja Reddy, Harry F. Hodges și Jac Varco

Cunoașterea cerințelor de potasiu (K) pentru creșterea și dezvoltarea bumbacului este necesară pentru o producție eficientă. Fertilizarea bumbacului cu K este o problemă complexă, deoarece solurile variază foarte mult în ceea ce privește capacitatea de furnizare a K și adsorbția de îngrășăminte K.

עמודים

Subscribe to Multi-K