תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Foliar nutrition

Şeker pancarı gübrelemesi (Rusya)

 

Haifa Poly-Feed foliar Sugarbeet Şeker pancarı bitkilerinin vejetatif gelişimini arttırarak daha yüksek yumru verimi sağladı.

Bitki/Çeşit

Şeker pancarı / RMS-73

Potasyum gübrelemesi soya fasulyesi yaprak bitlerini nasıl baskılayabilir | Tom Bruulsema, Christina DiFonzo ve Claudio Gratton

Yaprak biti, Kuzey Amerika'nın Kuzeydoğu ve Orta Batı bölgelerinde soya fasulyesinin en önemli böcek zararlısı haline gelmiştir. K noksanlığı göstermeyen bitkilere, gösterene göre daha az zarar vermektedir.

Pamukta Potasyum Beslemesi | K. Raja Reddy, Harry F. Hodges and Jac Varco

Etkili ve verimli pamuk üretimi için potasyum (K) ihtiyacı bilgisi gereklidir. Pamuğun K ile gübrelenmesi karmaşık bir konudur, çünkü toprakların K tedarik kapasitesi ve K gübre emilimi açısından büyük ölçüde değişir.

Potasyum Gübrelemesinin Pamukta Verime Olumlu Katkısı

İki kez Multi-K yaprak uygulaması, Potasyum klorür uygulamalarına kıyasla % 24 verim artışı sağladı.

Bitkisel ürün / çeşit

Pamuk Tohumu / ICH-6

Foliar feeding Increases cotton lint yield and profit

Applications of Haifa Bonus and Poly-Feed increased cotton lint yield

Crop/cultivar

Cotton / Acala

Fertilización de albaricoques en España

  Los fertilizantes de Haifa satisfacen las necesidades del cultivo, lo que se traduce en un mejor rendimiento   

Ghid pentru cultura de măsline

Index: Originea și istoria Descrierea plantelor și fiziologia Cultivarea de măsline la nivel mondial Soiuri de măsline Producție  

Hrănirea foliară Crește randamentul și profitul de scame din bumbac

Aplicațiile Bonusului Haifa și Poly-Feed au crescut randamentul de scame din bumbac

Crop/cultivar

Cotton / Acala

Contribuție pozitivă la fertilizarea cu potasiu în bumbac

Două spray-uri foliare de Multi-K au crescut randamentul cu 24%, în comparație cu același tratament cu MOP

Crop/cultivar

Seed Cotton / ICH-6

Potasiu Nutriția bumbacului | K. Raja Reddy, Harry F. Hodges și Jac Varco

Cunoașterea cerințelor de potasiu (K) pentru creșterea și dezvoltarea bumbacului este necesară pentru o producție eficientă. Fertilizarea bumbacului cu K este o problemă complexă, deoarece solurile variază foarte mult în ceea ce privește capacitatea de furnizare a K și adsorbția de îngrășăminte K.

עמודים

Subscribe to Foliar nutrition