Accessibility
 • Change text size

  • Normal Text
  • Medium Text
  • Large Text
 • Contrast

  • Black&white
  • High
  • Normal
 • Display

  • Cursor White
  • Cursor Black
 •  

You are here

דשן-כל ™ סטרטר 43-12 12- לעצי פרי

דשן-כל ™ סטרטר 43-12 12- לעצי פרי הינו דשן מסיס לעידוד התבססות אשר מספק חנקן, זרחן ואשלגן ביחס 1:3.5:1 , ומומלץ לשימוש כאשר יש להוסיף זרחן לסביבת השורש, בעיקר בשלבים הראשונים של מחזור הגידול.

 

יישומים מומלצים:

 • הגמעת שתילי עצי פרי ובננות במשתלה, לפני הוצאתם לשתילה בקרקע. מומלץ לשלב עם .HaifaStim™ Humic Amino.
 • הדשיית עצי פרי )שתילים ומטע מניב( בתחילת העונה ובמהלכה.
 • שילוב עם נוסחאות דשן-כל ™ אחרות, לקבלת יחס NPK מותאם במדויק לצורכי הגידול.

הרכב הדשן:

חנקן כללי (N) 12%
חנקן חנקתי (N-NO3) 3.5%
חנקן אמוניאקלי (N-NH4) 8.5%
זרחן (P2O5) 43%
אשלגן (K2O) 12%

בורון (B)

200 ppm
ברזל (Fe) 1000 ppm
מנגן (Mn) 500 ppm
אבץ (Zn) 150 ppm
נחושת (Cu) 110 ppm
מוליבדן (Mo) 70 ppm

תכונות הדשן:

pH תמיסת 20% 4-4.5
תרומת EC למי ההשקיה (ליטר תמיסת 20% לקוב מי השקיה) 0.36 dS/m
ק”ג דשן עבור ק”ג זרחן (P2O5) 2.3

 

הגמעת שתילי עצי פרי ובננות במשתלה:

רוב קרקעות ישראל הן בסיסיות, עם ערכי ה pH בין 7.5 ל 8.3 . בתנאים אלה, זמינות הזרחן לצמח יורדת, גם אם נמצאים ערכים גבוהים בבדיקות הקרקע. זרחן שניתן בהדשייה נספח לחרסיות סמוך לטפטפת, ואינו נע בחופשיות עם מי ההשקיה. כדי להבטיח אספקה יעילה של הזרחן הדרוש להתבססות השתיל בקרקע ולשלבי הצימוח הראשוניים, מומלץ לטבול את השתילים בתמיסת דשן עשירה בזרחן , קודם לשתילה.
ריכוז גבוה של זרחן בבית השורשים של השתיל מעודד התפתחות שורשים בשלב ההתבססות. מערכת השורשים החזקה מאפשרת צימוח נוף נמרץ יותר, והתפתחות טובה יותר של העץ.
דשן-כל ™ סטרטר 12-43-12 מכיל גם חנקן, אשלגן ויסודות קורט, כך שהוא מספק את כל הדרוש לצמח בשלב ההתבססות.

 

אופן היישום:

 • יש להמיס 20 ק”ג דשן-כל 12-43-12 ™ ב 100- ליטר מים, ולהזריק 50 ליטר לקוב בהשקיה האחרונה במשתלה לפני הנטיעה בקרקע.
 • מומלץ לתת גם HaifaStim™ Humic Amino , אותו יש להמיס במכל נפרד. יש לערבב 10 ליטר מן התכשיר בנפח מים של 100 ליטר, ולהזריק מהתמיסה 50 ליטר לקוב.
 •  מומלץ להצמיא מעט את השתילים לפני השקיה אחרונה, כדי לשפר את ספיגת ההתמיסה במצע הגידול.
 • יש להמתין לפחות 12 שעות מהשקיה אחרונה עד נטיעה בקרקע ופתיחת מים בחלקה.

 

הדשייה:
דשן-כל ™ סטרטר 12-43-12 מומלץ כאשר נדרש דישון זרחני גבוה, ביחוד בתחילת העונה. הדשן אינו מכיל אוריאה, ואחוז גבוה מהחנקן הוא בצורת אמון, הנקלט בקלות על ידי הצמח,
ואינו נשטף. ניתן לשלב דשן זה עם כל נוסחאות דשן-כל ™ ודשנים מסיסים אחרים של חיפה (למעט דשני סידן ומגנזיום), לקבלת מגוון רחב של הרכבי דשן.
* דשן-כל ™ סטרטר 12-43-12 אינו מומלץ להדשייה בשלב התבססות במצע מנותק או בקרקעות חוליות. במקרים אלה, בהם יש לספק רמות גבוהות יותר של חנקן ואשלגן, מומלץ ליישם דשן-כל™ 18-18-18 .

מינון מומלץ:

 • מומלץ ליישם 4.5-7 ק”ג לדונם (2-3 יחידות זרחן P2O5) בהשקיה טכנית בתחילת העונה (פברואר-אפריל).
 • אם דרוש דישון זרחני במהלך העונה, מומלץ לדשן 2.5-4.5 ק”ג ( 1-2 יחידות זרחן P2O5 ) בהשקיה בודדת.

ניתן לשלב את הנוסחה עם נוסחאות דשן-כל ודשנים מסיסים אחרים בהתאם לדרישות הגידול. בכל שאלה יש לפנות לאגרונום חיפה באזורך.