תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Garlic Crop

The ideal plant nutrition for different varieties of garlic

Follow Haifa's detailed fertilization recommendation, in order to acheive optimal plant nutrition and excellent yield

Soil type: Sandy.
Plant population: 300,000-350,000 units of planting material/Ha.

Creșterea usturoiului

Rezumat: Usturoiul este una dintre cele mai ușoare și mai satisfăcătoare culturi pentru grădinarii de legume. Produce două culturi utile, bulbii de usturoi înșiși și delicioasele „tulpini” verzi cu o lună mai devreme.

Îngrășământul cu eliberare controlată Multicote™ s-a dovedit extrem de eficient pentru usturoi

O creștere a randamentului de usturoi cu o singură aplicare de îngrășăminte Haifa CRF

Creșterea usturoiului cu îngrășăminte cu eliberare controlată ale companiei Haifa

Loc

México / Pabellón de Artega, Ags./ Rancho Don Primo.

Diagnosticarea necesităților nutritive ale usturoiului

Rezumat: Cea mai mare parte a usturoiului crescut comercial în Statele Unite este în California. Aproximativ 80 la sută din usturoiul cultivat în California este produs pentru prelucrarea în fulgi, granule sau pulberi deshidratate.

Creșterea și și formarea bulbului de usturoi, influențată de tratamentele cu temperaturi scăzute și perioade de păstrare

Rezumat: Aufoststudiate întimpuladouă experimentesuccesive (2009/2010 și 2010/2011), efecteledepozităriipre-plantarelatemperaturiscăzute șidurataperioadeidecreștere a bulbililor de usturoiasupraprocesuluideformare a bulbului usturoiului la două genotipuriAlliumsativumL.Genotipurile întreguluibulbdeusturoi („Egaseed 1 șiClone17) aufostpăstratela 10 ° C, 15 ° C (tratamentela

Καλλιέργεια σκόρδου

Περίληψη: Το σκόρδο είναι ένα από τα ευκολότερα και πιο ικανοποιητικά φυτά για τους κηπουρούς κηπευτικών στο σπίτι να αναπτυχθούν. Παρέχει δύο χρήσιμες καλλιέργειες. οι ίδιοι οι βολβοί του σκόρδου και τα νόστιμα πράσινα «scapes» ένα μήνα νωρίτερα.

Το Multicote ™ Controlled Release Fertilizer αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματικό για το σκόρδο

Αύξηση της απόδοσης σκόρδου με μία μόνο εφαρμογή των λιπασμάτων Haifa CRF

Ανάπτυξη σκόρδο  με λιπάσματα ελεγχόμενης απελευθέρωσης της Haifa

Θέση

México/ Pabellón de Artega, Ags./ Rancho Don Primo.

Διάγνωση των θρεπτικών αναγκών του σκόρδου

Περίληψη: Τα περισσότερα από τα σκόρδα που καλλιεργούνται στην Αμερική παράγονται στην Καλιφόρνια. Περίπου το 80% του σκόρδου της Καλιφόρνιας παράγεται για επεξεργασία σε αφυδατωμένες νιφάδες, κόκκους ή σκόνες.

Ανάπτυξη και φούσκωμα του σκόρδου όπως επηρεάζεται από τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις περιόδους αποθήκευσης

Περίληψη: Μελετήθηκαν οι συνέπειες της αποθήκευσης χαμηλής θερμοκρασίας πριν από τη φύτευση και του μήκους περιόδου σκελίδες σπόρων για τη διεξαγωγή διεργασιών με δύο γονότυπους Allium sativum L σκόρδου κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών πειραμάτων (2009/2010 και 2010/2011).

המסת דשנים מוצקים

המסת דשנים מוצקים - כללי: יש להכין תמיסת דשן מדשן מוצק בריכוז %20( 8 שקים\200 ק"ג ל-000,1 ליטר). בטמפ' קרה או שימוש במים קרים לצורך הכנת הדשן, מומלץ לרדת לריכוז 15%. יש למלא את המכל כ- 1/3 מנפחו במים לפני הוספת הדשן. יש להוסיף את הדשן באופן מדורג תוך כדי מילוי המים.

עמודים

Subscribe to Garlic Crop